งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

2 เป้าหมาย จิตเป็นอิสระ สู่ความสุข สงบ ด้วยปัญญา
เข้าใจร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจักรวาล

3 ความหมาย ผูกมัด ประกอบ รวมกัน โยคะ: สมาธิ: ความนิโรธแห่งจิต
โยคะ: ปรัชญา ระเบียบวิธี วิถีแห่งการ ปฏิบัติ

4 ความหมาย โยคะ: วิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสมดุล สมบูรณ์พร้อมด้วยร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และปัญญา

5 แก่นของโยคะมี 3 ประการคือ
การรวมกาย-จิต คือ การมีสติรู้อยู่กับกายตลอดเวลา ความสมดุล ทั้งในตนเอง ระหว่างตนเองกับผู้อื่น และระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา คือการพัฒนาจิตให้นิ่ง การบริหารจิตให้เข้มแข็ง ตลอดจนการยกระดับจิตให้สูงขึ้น

6 มรรค ๘ ในปตัญชลีโยคะสูตร
สมาธิ การฝึกจิตขั้นสูง สู่สมาธิ ฌาน ธารณะ ปรัทยาหาระ การฝึกจิตขั้นต้น ปราณยามะ อาสนะ การดูแลร่างกายให้สมดุล นิยามะ ยามะ ศีลธรรม จริยธรรม

7 ยมะ 5 อหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง สัตย์ ไม่พูดปด อัสเตยะ ไม่ลักทรัพย์
อหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง สัตย์ ไม่พูดปด อัสเตยะ ไม่ลักทรัพย์ พรหมจรรย์ ใม่ประพฤติผิดทางกาม อปริเคราะห์ ไม่ถือครองวัตถุเกินความจำเป็น

8 นิยมะ 5 เศาจะ หมั่นรักษาความสะอาดกาย-ใจ สันโดษ พอใจในสิ่งที่มีอยู่
เศาจะ หมั่นรักษาความสะอาดกาย-ใจ สันโดษ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ตบะ อดทน สวัสดิยายะ หมั่นศึกษา อิศวรปณิธาน มีศรัทธา

9 อาสนะ ๒. อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล เช่น ท่างู ตั๊กแตน หัว จรดเข่า
๑. อาสนะเพื่อสมาธิ เช่น ท่าวัชระ ๒. อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล เช่น ท่างู ตั๊กแตน หัว จรดเข่า ๓. อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ท่าศพ จระเข้

10 อาสนะเพื่อสมาธิ Padmasana (Lotus) Vajrasana

11 อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล
Bujangasana (Cobra) Matsyasana (Fish)

12 อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล
Paschimatanasana (Back Stretching) Vakrasana (Twisting)

13 อาสนะเพื่อเสริมสร้างสมดุล
Chakrasana (Wheel) Vrikshasana (Tree)

14 อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย
Shavasana (Dead Body) Makarasana (Crocodile)

15 หลักการของอาสนะ กายนิ่ง มีความมั่นคง รู้สึกสบาย ใช้แรงแต่น้อย ไม่ฝืน
มีสติ รู้ตัวทุกขณะ

16 สุขภาพจะดีได้อย่างไร
สุขภาพดี สุขภาพจะดีได้อย่างไร

17 สุขภาพจะดีได้อย่างไร
สุขภาพดี สุขภาพจะดีได้อย่างไร อวัยวะทำงานปกติ

18 เนื้อเยื่อทำงานเป็นปกติ
สุขภาพดี สุขภาพจะดีได้อย่างไร อวัยวะทำงานปกติ เนื้อเยื่อทำงานเป็นปกติ

19 เนื้อเยื่อทำงานเป็นปกติ ได้อย่างไร
1. เนื้อเยื่อได้รับสารอาหารและฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่ออย่างสม่ำเสมอ 2. การขจัดของเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเชื่อมโยงของประสาททำหน้าที่ได้อย่างดี

20 ประโยชน์ของอาสนะ ทำให้กระดูกสันหลังยืดหยุ่นตัว ระบบประสาททำงานได้ดี
ทำให้การไหลเวียนของเลือดดี ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี ช่วยกดนวดต่อมไร้ท่อ การทำงานของฮอร์โมนเป็นไปด้วยดี ช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบต่างๆ ภายใน

21 โยคะ


ดาวน์โหลด ppt โยคะ ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google