งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ

2 จิตใจ ใจหนอใจเรา หากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่ จะได้อยู่ให้คอยชม
ใจหนอใจเรา หากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่ จะได้อยู่ให้คอยชม ใจเรา เรายังไม่รู้ มันไม่อยู่ให้เราเห็น สั่งการอย่างใจเย็น เราเป็นทาสมันอย่างเดียว ใจเอย จะบอกให้ ฉันจะไม่ให้เธอหนี ควบคุมด้วยสติ สมาธิเธอเสร็จฉัน

3 ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะมีกิเลสบัง
จิตใจ จิตประภัสสร (งดงาม) ตามธรรมชาติ แต่มัวหมองเพราะกิเลส โลภ โกรธ หลง กิเลส จิต ปัญญา ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะมีกิเลสบัง

4 กิเลส นำมาซึ่งความทุกข์
ความอยากเกินธรรมชาติ กามตัณหา -> อยากกิน, ดม, หอม, ฟัง, กามารมณ์ ภวตัณหา -> อยากเป็น วิภวตัณหา -> อยากไม่เป็น กิเลส นำมาซึ่งความทุกข์

5 ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไร
เมื่อพบผู้หญิง/ผู้ชายที่ตรงกับเสป็ค เห็นคนแก่กำลังเดินข้ามถนน เห็นคนถูกรถชน ต่อหน้าต่อตา เห็นคนเดินข้างหน้าทำแบ็งค์ 500 หล่นพื้น กินขนมเสร็จ ไม่มีถังขยะให้ทิ้ง เพื่อนในห้องได้รางวัลการเรียนดีเด่น ถูกรีไทร์จากการเรียน ทำตามกิเลส ทำได้ง่าย

6 กิเลสหนา (อาสวะ) (สันดาน)
วิธีกำจัดกิเลส ปล่อยให้ตาย ไม่ให้อาหาร สลัดคืน ปลดปล่อย กิเลสเบาๆ กิเลสหนา (อาสวะ) (สันดาน)

7 อุบายชนะกิเลส มรรคมีองค์ 8 สัมมาทิษฐิ เห็นถูกต้อง
สัมมาทิษฐิ เห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปโป คิดถูกต้อง สัมมาวาจา พูดถูกต้อง สัมมากัมมันโต กระทำถูกต้อง สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีพถูกต้อง สัมมาวายาโม พยายามถูกต้อง สัมมาสติ มีสติรู้ตัวถูกต้อง สัมมาสมาธิ มีความตั้งมั่นถูกต้อง กาย ใจ

8 สติ ความรู้ตัวทั่วพร้อม สติคือความเพ่งการทำงานของสมอง 100%

9 แบ่งสัดส่วน 50% 25% 25%

10 ขาดสติ มาววววว

11 สติอยู่ที่ใด ใจอยู่ที่นั่น
อานาปานสติ อยู่ที่ลมหายใจ สติปัฐฐานสี่ อยู่ที่กาย, เวทนา, จิต, ธรรม

12 ฝึกอานาปานสติ เตรียมร่างกาย นั่งขัดสมาธิ หลังตรง นั่งสบาย ไม่เกร็ง
ละความสนใจในโลก ละความโกรธ เคียดแค้น กำจัดความง่วงนอน (ทำอารมณ์ให้เข้มแข็ง) ละความสงสัย (ในข้อดีของอานาปานสติ) ละความฟุ้งซ่านทางความคิด

13 เห็นลมหายใจ เข้าหรือออก ยาวหรือสั้น สติ 100%

14 ขั้นตอนต่อไป สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาว ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาวและแรง ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาวและเบา ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น และแรง ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น และเบา ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร

15 ขั้นตอนต่อไป ลองทำสัก 5-10 นาที
หาลมหายใจที่ร่างกายสบายที่สุด รู้สึกดีที่สุด รักษาองค์ประกอบตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุด ถามตัวเองว่าเป็นสุขทางกายไหม หากเป็น ให้รักษาความรู้สึกนี้ให้นานที่สุด สิ่งนี้เรียกว่า “นิพพานชิมลาง” หรือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงิน หรือ ความสุขทางใจ หรือความสุขที่แท้จริง ลองทำสัก 5-10 นาที

16 การบ้าน ให้ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อ เขียนลงในสมุด “ประโยชน์ของอานาปานสติ”
“บุคคลผู้ฝึกสมาธิแล้วได้รับผลดี” เขียนลงในสมุด


ดาวน์โหลด ppt กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google