งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ. จิตใจ ใจหนอใจเราหากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่จะได้อยู่ให้คอยชม ใจเรา เรายังไม่รู้มันไม่อยู่ให้เราเห็น สั่งการอย่างใจเย็นเราเป็นทาสมันอย่างเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ. จิตใจ ใจหนอใจเราหากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่จะได้อยู่ให้คอยชม ใจเรา เรายังไม่รู้มันไม่อยู่ให้เราเห็น สั่งการอย่างใจเย็นเราเป็นทาสมันอย่างเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ

2 จิตใจ ใจหนอใจเราหากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่จะได้อยู่ให้คอยชม ใจเรา เรายังไม่รู้มันไม่อยู่ให้เราเห็น สั่งการอย่างใจเย็นเราเป็นทาสมันอย่างเดียว ใจเอย จะบอกให้ฉันจะไม่ให้เธอหนี ควบคุมด้วยสติสมาธิเธอเสร็จฉัน

3 จิตใจ • จิตประภัสสร ( งดงาม ) ตามธรรมชาติ แต่มัว หมองเพราะกิเลส จิต กิเลส โลภ โกรธ หลง ปัญญา

4 กิเลส • ความอยากเกินธรรมชาติ – กามตัณหา -> อยากกิน, ดม, หอม, ฟัง, กามารมณ์ – ภวตัณหา -> อยากเป็น – วิภวตัณหา -> อยากไม่เป็น

5 ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไร • เมื่อพบผู้หญิง / ผู้ชายที่ตรงกับเสป็ค • เห็นคนแก่กำลังเดินข้ามถนน • เห็นคนถูกรถชน ต่อหน้าต่อตา • เห็นคนเดินข้างหน้าทำแบ็งค์ 500 หล่นพื้น • กินขนมเสร็จ ไม่มีถังขยะให้ทิ้ง • เพื่อนในห้องได้รางวัลการเรียนดีเด่น • ถูกรีไทร์จากการเรียน

6 วิธีกำจัดกิเลส • ปล่อยให้ตาย ไม่ให้อาหาร • สลัดคืน • ปลดปล่อย

7 อุบายชนะกิเลส • มรรคมีองค์ 8 1. สัมมาทิษฐิเห็นถูกต้อง 2. สัมมาสังกัปโปคิดถูกต้อง 3. สัมมาวาจาพูดถูกต้อง 4. สัมมากัมมันโตกระทำถูกต้อง 5. สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพถูกต้อง 6. สัมมาวายาโมพยายามถูกต้อง 7. สัมมาสติมีสติรู้ตัวถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นถูกต้อง กาย ใจ

8 สติ • ความรู้ตัวทั่วพร้อม • สติคือความเพ่งการทำงานของสมอง 100%

9 แบ่งสัดส่วน 50% 25%

10 ขาดสติ มาววววว.......

11 สติอยู่ที่ใด ใจอยู่ที่นั่น • อานาปานสติ – อยู่ที่ลมหายใจ • สติปัฐฐานสี่ – อยู่ที่กาย, เวทนา, จิต, ธรรม

12 ฝึกอานาปานสติ • เตรียมร่างกาย • นั่งขัดสมาธิ หลังตรง นั่งสบาย ไม่เกร็ง • ละความสนใจในโลก • ละความโกรธ เคียดแค้น • กำจัดความง่วงนอน ( ทำอารมณ์ให้ เข้มแข็ง ) • ละความสงสัย ( ในข้อดีของอานาปานสติ ) • ละความฟุ้งซ่านทางความคิด

13 เห็นลมหายใจ เข้าหรือออก ยาวหรือสั้น สติ 100%

14 ขั้นตอนต่อไป • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาว ร่างกาย เป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาวและแรง ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบยาวและเบา ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น ร่างกายเป็น อย่างไร, รู้สึกอย่างไร • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น และแรง ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร • สังเกตว่า เมื่อเข้า, ออก แบบสั้น และเบา ร่างกายเป็นอย่างไร, รู้สึกอย่างไร

15 ขั้นตอนต่อไป • หาลมหายใจที่ร่างกายสบายที่สุด รู้สึกดีที่สุด • รักษาองค์ประกอบตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุด • ถามตัวเองว่าเป็นสุขทางกายไหม • หากเป็น ให้รักษาความรู้สึกนี้ให้นานที่สุด • สิ่งนี้เรียกว่า “ นิพพานชิมลาง ” หรือความสุข ที่ไม่ต้องใช้เงิน หรือ ความสุขทางใจ หรือ ความสุขที่แท้จริง

16 การบ้าน • ให้ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อ –“ ประโยชน์ของอานาปานสติ ” –“ บุคคลผู้ฝึกสมาธิแล้วได้รับผลดี ” • เขียนลงในสมุด


ดาวน์โหลด ppt กำจัดศัตรูภายในด้วยสมาธิ. จิตใจ ใจหนอใจเราหากคอยเฝ้ามันบินหนี ล่ามโซ่ดีไหมนี่จะได้อยู่ให้คอยชม ใจเรา เรายังไม่รู้มันไม่อยู่ให้เราเห็น สั่งการอย่างใจเย็นเราเป็นทาสมันอย่างเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google