งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991จำกัด
กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ
KP KA VP CR CS Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation การออกแบบ ผู้ผลิต ช่วยเหลือสังคม ต่างประเทศ วัตถุดิบ ผ้าไหม นักออกแบบ KR CH ในประเทศ Key Resources การออกแบบ Channel ผู้จัดจำหน่าย Online แหล่งวัตถุดิบ Trade Fair CS RS รายได้จากการขาย ค่าจ้างผลิต Cost Structure Revenue Stream

3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง
สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์ กับโรงงานผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตร มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย ให้แข่งขันได้ ดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล

4 กลยุทธ์ (ช่องทางจำหน่าย)
ปัจจุบัน บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเว็บไซต์ (กำลังดำเนินการ) จึงใช้วิธีการติดต่อหาลูกค้าด้วยผู้ประกอบการเอง ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงต้น เนื่องจากมีความรับผิดชอบ และฝีมือในการผลิตสินค้าจากโรงงานในเครือพันธมิตร นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยร่วมกับธุรกิจอื่น อาทิ บริษัท ดีซี เครื่องหนัง จำกัด เพื่อหาตลาด “กระเป๋าผ้าไหม” ร่วมกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัท มนทิพ 1991 จำกัด ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค จัดทำข่าวสารเพื่อสร้างชุมชน เกี่ยวกับธุรกิจผ้าไหมเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 เว็บไซต์ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน โดยจะใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

6 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางการติดต่อโดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชน ธุรกิจผ้าไหม

7 กลยุทธ์ (Brand) Brand ข้อดีของแบรนด์คือการก่อตั้งมาเมื่อปี ค.ศ.1991 ทำให้มีลูกค้าจำนวนหนึ่งรู้จักอยู่แล้ว รวมถึงลูกค้าใหม่จะเกิดความมั่นใจ เพราะก่อตั้งมานาน มีประสบการณ์สูง แต่สิ่งที่ต้องตระหนักคือ “ความเปลี่ยนแปลง” ธุรกิจจะต้องรู้ถึงเทรนด์ และ เข้าใจใช้จุดแข็งนี้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หากยังต้องการใช้วัตถุดิบเดิมอย่าง “ผ้าไหม” ที่มีความสวยงาม ทรงคุณค่า ให้เกิดอรรถประโยชน์ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท มนทิพ 1991จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google