งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

2

3 การสร้าง ความสัมพันธ์ กับลูกค้า กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมา ย ที่มา ของ รายได้ ช่องทางการจัด จำหน่าย คุณค่า ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม เครือข่า ย พันธมิต ร โครงส ร้าง ต้นทุน ทรัพย ากร

4 คุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน – ท้องถิ่น การสร้าง ความสัมพันธ์ ทรัพยากร

5 ที่มาของ รายได้

6 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – ( สอนปรุงอาหาร )

7 กิจกรรม เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า

8 กลุ่มเป้าหมาย

9 กรณีศึกษากล้วยตากออนไลน์ ( การ ประชาสัมพันธ์ ) กฏ AIDA Attention Interesting Demand Action

10

11 Google.com/ insights/search Google.com/adsense Cj.com, linkshare.com Blogger.com Wordpress.com Google.com/translate Google.com /maps Wordpress.com Pantip.com Google.com Facebook.com Gmail.com Google.com

12

13

14

15

16 หาผู้ร่วมค้า Key Partners

17 Cost Structure ลดต้นทุนเรื่องการ แปลภาษา

18 122,482 people like Key Activity

19

20

21

22 Key Resources + Value Proposition

23

24 Link to website Customer Relationships

25

26 Channels

27

28 อธิบาย เส้นทาง

29

30

31 ความรู้ใน การทำ น้ำลูก สำรอง

32

33

34 Cost Structure Revenue

35 ที่มาของรายได้ Revenue Streams

36

37

38

39

40 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google