งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดไร้พรมแดนสำหรับอาหารแปรรูป E-Market

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดไร้พรมแดนสำหรับอาหารแปรรูป E-Market"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดไร้พรมแดนสำหรับอาหารแปรรูป E-Market
สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

2

3 ช่องทางการจัดจำหน่าย ทรัพยากร
กิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย เครือข่าย พันธมิตร โครงสร้าง ต้นทุน ที่มาของรายได้ ช่องทางการจัดจำหน่าย ทรัพยากร

4 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ชุมชน – ท้องถิ่น การสร้างความสัมพันธ์ ทรัพยากร

5 ที่มาของรายได้

6 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – (สอนปรุงอาหาร)

7 กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

8 กลุ่มเป้าหมาย

9 กรณีศึกษากล้วยตากออนไลน์ (การประชาสัมพันธ์)
กฏ AIDA Attention Interesting Demand Action

10

11 Blogger.com Google.com/adsense Wordpress.com Cj.com, linkshare.com
Facebook.com Facebook.com Google.com/ insights/search Google.com Pantip.com Gmail.com Google.com Google.com/maps Google.com Wordpress.com Blogger.com Wordpress.com Google.com/translate Google.com/adsense Cj.com, linkshare.com

12

13

14

15

16 หาผู้ร่วมค้า Key Partners

17 Cost Structure ลดต้นทุนเรื่องการแปลภาษา

18 Key Activity 122,482 people like

19

20

21

22 Key Resources + Value Proposition

23

24 Customer Relationships
Link to website

25

26 Channels

27 Channels

28 อธิบายเส้นทาง

29

30

31 ความรู้ในการทำ น้ำลูกสำรอง

32

33

34 Cost Structure Revenue

35 ที่มาของรายได้ Revenue Streams

36

37

38

39

40 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่
ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การตลาดไร้พรมแดนสำหรับอาหารแปรรูป E-Market

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google