งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net E-Mail: thaimarketonline@gmail.comthaimarketonline@gmail.com Tel: 084-140-6000

2

3 การสร้าง ความสัมพันธ์ กับลูกค้า กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมา ย ที่มา ของ รายได้ ช่องทางการจัด จำหน่าย คุณค่า ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม เครือข่า ย พันธมิต ร โครงส ร้าง ต้นทุน ทรัพย ากร

4 คุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน – ท้องถิ่น การสร้าง ความสัมพันธ์ ทรัพยากร

5 ที่มาของ รายได้

6 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – ( สอนปรุงอาหาร )

7 กิจกรรม เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า

8 กลุ่มเป้าหมาย

9 กรณีศึกษากล้วยตากออนไลน์ ( การ ประชาสัมพันธ์ ) กฏ AIDA Attention Interesting Demand Action

10

11 Google.com/ insights/search Google.com/adsense Cj.com, linkshare.com Blogger.com Wordpress.com Google.com/translate Google.com /maps Wordpress.com Pantip.com Google.com Facebook.com Gmail.com Google.com

12 www.google.com/insights/search

13

14

15

16 หาผู้ร่วมค้า Key Partners

17 www.translate.google.co.th Cost Structure ลดต้นทุนเรื่องการ แปลภาษา

18 122,482 people like Key Activity

19

20

21

22 Key Resources + Value Proposition

23

24 Link to website Customer Relationships

25

26 Channels

27 www.google.com/maps

28 อธิบาย เส้นทาง

29

30

31 ความรู้ใน การทำ น้ำลูก สำรอง

32

33

34 Cost Structure Revenue

35 ที่มาของรายได้ Revenue Streams

36

37

38

39

40 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ http://thainewbusiness.wordpress.com/ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การตลาดไร้พรมแดนสำหรับ อาหารแปรรูป E-Market สิทธิเดช ลีมัคเดช Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google