งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศไทย 1,004 เท่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศไทย 1,004 เท่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศไทย 1,004 เท่า
พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความจริง...ที่ไม่เคยเปลี่ยน โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศไทย 1,004 เท่า

2 พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความจริง...ที่เปลี่ยนไป
50 ปีที่แล้ว มีคนในโลก 3,100 ล้านคน ถึงวันนี้ มีคนเกิดเพิ่มขึ้น 3,500 ล้านคน ทุกวันนี้ มีคนในโลก 6,600 ล้านคน

3 พื้นที่โลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่คนบนโลกมาขึ้นกว่า 2 เท่า ใน 50 ปี
พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความจริง...ที่ต้องคิด พื้นที่โลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่คนบนโลกมาขึ้นกว่า 2 เท่า ใน 50 ปี

4 พี่น้องทุกท่านครับ นี่คือความจริง...ที่ต้องยอมรับ
อดีต ทรัพยากรมาก คนน้อย ปัจจุบัน ทรัพยากรลดน้อย คนมากขึ้น อนาคต ทรัพยากรขาดแคลน คนแข่งขันแย่งชิง เราจะดูแลความสุขสงบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร

5 จักรวาล.... สู่โลก

6 ธรรมชาติ.... 1111

7 คน..... 111

8 ชีวิต.... 1

9 อำนาจ.... 1

10 1 มหาอำนาจโลก.....

11 1 ...สงคราม

12 1 ...สงคราม

13 1 ...และสงคราม

14 1 พัง...

15 1 ทลาย...

16 1 ภัยธรรมชาติ...

17 TSUNAMI 1

18 อุบัติภัย... 1

19 อุบัติภัย... 1

20 1 สูญเสีย…..

21 1 อาดูร

22 …พระเจ้า? 1

23 …ทุนนิยม?!? 1

24 …บริโภคนิยม?!? 1

25 แล้วประเทศไทยล่ะ.....? 1

26 เราจะอยู่กันอย่างไร.....? 1 1

27 1 โลกนี้... วุ่นวายหนอ!! 1 1

28 1 1

29 1 1

30 1 1

31 1 1

32 1 1

33 1 1

34 1 1

35 1 1

36 ประเด็นคำถาม @ ให้ท่านพิจารณาในองค์ประกอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำมาเพื่อปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้อย่างไร? โดยให้พิจารณาเป็นประเด็นกิจกรรมในด้านต่างๆ 1. ท่านจะนำมาใช้ในการปฏิบัติตนและครอบครัวอย่างไร? 2. ท่านจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรและบุคลากรของท่านอย่างไร? 3. ท่านจะสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน/ชุมชน ได้ปฏิบัติบัติ/ ดำเนินงาน อย่างไร? โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้/มีงานทำ การประหยัด/ออม การเรียนรู้/ดำรงชีวิต การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การเอื้ออาทร(แบ่งปัน/ช่วยเหลือ) 7. อื่นๆ

37 1 1

38 1 1


ดาวน์โหลด ppt โลกนี้มีพื้นที่รวม 515 ล้าน ตร.ก.ม. ใหญ่กว่าประเทศไทย 1,004 เท่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google