งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปศุสัตว์ Update 15/07/2008. ปศุสัตว์ CP ล งทุน 8,082 ล้านบาท ซั นแวลเล่ย์ ลงทุน 1,751 ล้านบาท  วัว - เนื้อ  หมู  ไก่  เป็ดเนื้อ ภาคอีสาน กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปศุสัตว์ Update 15/07/2008. ปศุสัตว์ CP ล งทุน 8,082 ล้านบาท ซั นแวลเล่ย์ ลงทุน 1,751 ล้านบาท  วัว - เนื้อ  หมู  ไก่  เป็ดเนื้อ ภาคอีสาน กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปศุสัตว์ Update 15/07/2008

2 ปศุสัตว์ CP ล งทุน 8,082 ล้านบาท ซั นแวลเล่ย์ ลงทุน 1,751 ล้านบาท  วัว - เนื้อ  หมู  ไก่  เป็ดเนื้อ ภาคอีสาน กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ 49 โครงการ

3 ขนไก่ กระดู กไก่ กระดูกอ่อน ส่วนอื่นๆ จากไก่ ไ ก่ ไก่ชำแหละแช่ เย็น / แช่แข็ง ส่วนผส มอาหาร สัตว์ เนื้อไก่แปร รูป ซุปไก่ สิ่งปรุงแต่ง อาหาร อาหารแปร รูป สารสกัดจาก กระดูกไก่ พัน ธุ์ GP, PS มูลค่าเพิ่ม 35% มูลค่าเพิ่ม 20% มูลค่าเพิ่ม 44% มูลค่าเพิ่ม 18% มูลค่าเพิ่ม 60% สาย พันธุ์แท้ บริษัท CP จำกัด บริษัท แหลมทอง จำกัด ฟารม์ลูกเล้าระบบปิด ไก่ ชำแห ละ 1 โรงงาน CP บริษัท CP จำกัด บริษัท ซันแวลเล่ย์ จำกัด บริษัท แหลมทอง จำกัด บริษัท ก้าวหน้าฟู้ด จำกัด บริษัท เอ็ฟเฟ้มฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด บริษัท ไทยชิม จำกัด บริษัท แวนการ์ดฟู๊ดส์ จำกัด - บริษัทก้าวหน้าไก่สด

4 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กิจการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อ ปี 2550 – 2551 ปี 2550 ปี 2551 อนุมัติ 11 โครงการ เงิน ลงทุน 713 ล้านบาท ยื่นขอส่งเสริม 2 โครงการ เงิน ลงทุน 190 ล้านบาท นครราชสีมา 2 โครงการ เงินลงทุน 102 ล้าน บาท อุบลราชธานี 1 โครงการ เงินลงทุน 175 ล้านบาท บุรีรัมย์ 8 โครงการ เงินลงทุน 435 ล้าน บาท นครราชสีมา 1 โครงการ บุรีรัมย์ 1 โครงการ เงินลงทุน 90 ล้านบาท เงินลงทุน 100 ล้านบาท

5 โครงการที่ได้รับการส่งเสริม จังหวัดนครราชสีมา กิจการเลี้ยงสัตว์ไก่เนื้อ บริษัท กำลังการผลิต เงินลงทุน การจ้างงาน ซัลแวลเล่ย์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด (2) 31,600, ธัญมนต์ฟาร์ม จำกัด 2,860, ป. เลื่อนเจริญฟาร์ม จำกัด 1,400, ห้วยแถลงฟาร์ม จำกัด 150, ธัชรินทร์ฟาร์ม จำกัด 2,662, ธัชรินทร์ฟาร์ม จำกัด 2,670, พี เค เค โพลทรี จำกัด 2,910, ภูชล ฟาร์มเทค จำกัด 1,200, โนนประดู่ฟาร์ม จำกัด 2,230,


ดาวน์โหลด ppt ปศุสัตว์ Update 15/07/2008. ปศุสัตว์ CP ล งทุน 8,082 ล้านบาท ซั นแวลเล่ย์ ลงทุน 1,751 ล้านบาท  วัว - เนื้อ  หมู  ไก่  เป็ดเนื้อ ภาคอีสาน กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google