งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2 รายการหน่วย 255025512552- F ( กรณี ปกติ ) 60% 2552- F ( กรณี ต่ำ ) 15% 2552- F ( กรณี สูง ) 25% การขยายตัวของปริมาณ การค้าโลก 1/ %7.24.1-2.8-4.0-2.8 การขยายตัวทาง เศรษฐกิจของโลก 1/ %5.03.70.5-0.50.5 - สหรัฐอเมริกา 1/ %2.01.6-1.6-2.0-1.6 - สหภาพยุโรป 1/ %2.61.3-2.0-2.4-2.0 - ญี่ปุ่น 1/ %2.10.7-2.6 ราคาน้ำมัน $ ต่อ บาร์เรล 67.895.45050.0

3 รายการหน่วย 255025512552-F ( กรณีปกติ ) 60% 2552-F ( กรณี ต่ำ ) 15% 2552-F ( กรณีสูง ) 25% GDP ( ราคาปีปัจจุบัน ) 2/ พันล้านบาท 8,4859,1779,4129,1259,706 GDP ( ราคาปี 2531) 2/ พันล้านบาท 4,2454,3724,3284,2504,363 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2/ %4.83.0-2.80.8 อัตราการขยายตัวภาคเกษตรกรรม 2/ %7.23.32.74.27.2 อัตราการขยายตัวนอกภาคเกษตรกรรม 2/ %2.6-1.4-3.40.82.6 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 2/ % 5.3 -1.7-3.80.6 5.3 อัตราการขยายตัวของการบริโภค 2/ %1.4 2.5 1.70.32.6 อัตราการขยายตัวของการลงทุน 3 %1.4 2.3 1.6-0.72.1

4 รายการ หน่วย 2550 2551 2552-F ( กรณี ปกติ ) 60% 2552-F ( กรณีต่ำ ) 15% 2552-F ( กรณีสูง ) 25% มูลค่าการส่งออก 3/ ล้าน US $ 150,048175,295165,150157,550175,295 อัตราการขยายตัว %17.316.8-5.8-10.10 มูลค่าการนำเข้า 3/ ล้าน US $ 138,476175,060164,430157,000174,250 อัตราการขยายตัว %9.1 26.4 -6.1-10.3-0.5 ดุลการค้า 3/ ล้าน US $ 11,5722357205501,045 สัดส่วนต่อ GDP % 4.70.10.30.20.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด 3/ ล้าน US $ 14,522-1784703001,345 สัดส่วนต่อ GDP %5.9-0.10.20.10.5 อัตราเงินเฟ้อ 4/ %2.35.5-0.5-1.80.5 อัตราแลกเปลี่ยน 3/ บาท / US $ 34.633.435


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google