งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2551
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552”

2 รายการ หน่วย 2550 2551 2552-F (กรณีปกติ) 60% (กรณีต่ำ) 15% (กรณีสูง) 25% การขยายตัวของปริมาณการค้าโลก1/ % 7.2 4.1 -2.8 -4.0 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก1/ 5.0 3.7 0.5 -0.5 -สหรัฐอเมริกา1/ 2.0 1.6 -1.6 -2.0 - สหภาพยุโรป1/ 2.6 1.3 -2.4 - ญี่ปุ่น1/ 2.1 0.7 -2.6 ราคาน้ำมัน $ ต่อบาร์เรล 67.8 95.4 50 50.0

3 รายการ หน่วย 2550 2551 2552-F (กรณีปกติ) 60% (กรณีต่ำ) 15% (กรณีสูง) 25% GDP (ราคาปีปัจจุบัน) 2/ พันล้านบาท 8,485 9,177 9,412 9,125 9,706 GDP (ราคาปี 2531) 2/ 4,245 4,372 4,328 4,250 4,363 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ2/ % 4.8 3.0 -1.0 -2.8 0.8 อัตราการขยายตัวภาคเกษตรกรรม2/ 7.2 3.3 2.7 4.2 อัตราการขยายตัวนอกภาคเกษตรกรรม2/ 2.6 -1.4 -3.4 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม2/ 5.3 -1.7 -3.8 0.6 อัตราการขยายตัวของการบริโภค2/ 1.4 2.5 1.7 0.3 อัตราการขยายตัวของการลงทุน3 2.3 1.6 -0.7 2.1

4 รายการ หน่วย 2550 2551 2552-F (กรณีปกติ) 60% (กรณีต่ำ) 15% (กรณีสูง) 25% มูลค่าการส่งออก3/ ล้าน US $ 150,048 175,295 165,150 157,550 อัตราการขยายตัว % 17.3 16.8 -5.8 -10.1 มูลค่าการนำเข้า3/ 138,476 175,060 164,430 157,000 174,250 9.1 26.4 -6.1 -10.3 -0.5 ดุลการค้า3/ 11,572 235 720 550 1,045 สัดส่วนต่อ GDP 4.7 0.1 0.3 0.2 0.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด3/ 14,522 -178 470 300 1,345 5.9 -0.1 0.5 อัตราเงินเฟ้อ4/ 2.3 5.5 -1.8 อัตราแลกเปลี่ยน3/ บาท / US $ 34.6 33.4 35


ดาวน์โหลด ppt “สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google