งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2 รายการหน่วย F ( กรณี ปกติ ) 60% F ( กรณี ต่ำ ) 15% F ( กรณี สูง ) 25% การขยายตัวของปริมาณ การค้าโลก 1/ % การขยายตัวทาง เศรษฐกิจของโลก 1/ % สหรัฐอเมริกา 1/ % สหภาพยุโรป 1/ % ญี่ปุ่น 1/ % ราคาน้ำมัน $ ต่อ บาร์เรล

3 รายการหน่วย F ( กรณีปกติ ) 60% 2552-F ( กรณี ต่ำ ) 15% 2552-F ( กรณีสูง ) 25% GDP ( ราคาปีปัจจุบัน ) 2/ พันล้านบาท 8,4859,1779,4129,1259,706 GDP ( ราคาปี 2531) 2/ พันล้านบาท 4,2454,3724,3284,2504,363 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2/ % อัตราการขยายตัวภาคเกษตรกรรม 2/ % อัตราการขยายตัวนอกภาคเกษตรกรรม 2/ % อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 2/ % อัตราการขยายตัวของการบริโภค 2/ % อัตราการขยายตัวของการลงทุน 3 %

4 รายการ หน่วย F ( กรณี ปกติ ) 60% 2552-F ( กรณีต่ำ ) 15% 2552-F ( กรณีสูง ) 25% มูลค่าการส่งออก 3/ ล้าน US $ 150,048175,295165,150157,550175,295 อัตราการขยายตัว % มูลค่าการนำเข้า 3/ ล้าน US $ 138,476175,060164,430157,000174,250 อัตราการขยายตัว % ดุลการค้า 3/ ล้าน US $ 11, ,045 สัดส่วนต่อ GDP % ดุลบัญชีเดินสะพัด 3/ ล้าน US $ 14, ,345 สัดส่วนต่อ GDP % อัตราเงินเฟ้อ 4/ % อัตราแลกเปลี่ยน 3/ บาท / US $


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 “ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2551 และประมาณการแนวโน้มปี 2552” ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google