งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10,000 100,000 1,000,000 ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการ รับรายได้เท่าไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10,000 100,000 1,000,000 ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการ รับรายได้เท่าไหร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 10,000 100,000 1,000,000 ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการ รับรายได้เท่าไหร่

3

4 บริษัท ผลิต สินค้า จัดส่ง สินค้า ศูนย์บริกา รสินค้า Internet วิจัย / คิดค้น บัญชี / ภาษี การเข้าร่วม ธุรกิจ 200/ ปี ( ฟรี ) สำเนาบัตร ประชาชน สำเนาบัญชี ธนาคาร สิทธิประโยชน์ ส่วนลด 20 %- 25% ท่องเที่ยวใน / ต่างประเทศ โอนเป็นมรดก ได้จริง สร้างสายงาน ได้ 2 สาย รายได้ 6 ทาง

5 1. โบนัสแนะนำสูงสุด ( Fast start ) 30% ของ PV 2. โบนัสพัฒนาทีม Balance ( WT/ST จ่าย 25%- 35 % ) 3. โบนัสบริหารผู้นำ Matching จ่ายลึก 4 ชั้น 50% 4. MTA จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จากสายงานการ สปอนเซอร์ 5. โบนัส ตำแหน่งบริหาร 6. โบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ 5% 1. โบนัสแนะนำสูงสุด ( Fast start ) 30% ของ PV 2. โบนัสพัฒนาทีม Balance ( WT/ST จ่าย 25%- 35 % ) 3. โบนัสบริหารผู้นำ Matching จ่ายลึก 4 ชั้น 50% 4. MTA จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จากสายงานการ สปอนเซอร์ 5. โบนัส ตำแหน่งบริหาร 6. โบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ 5%

6

7 1. โบนัสแนะนำ สูงสุด 30% ลูก 20% ลูก 25% ลูก 30%

8 คุ ณ 9,000PV 1000PV 9,000PV 3,000PV S D G D 1. โบนัสแนะนำ สูงสุด 30% 300 บ. 2,700 บ. 600 บ.

9 2. โบนัสพัฒนาทีม ( Balance ) WT อ่อน ST แข็ง 25%- 35% 20,000 pv 120,000 pv WT 20,000 x 30% = 6,000 20,000 pv เก็บคะแนนที่เหลือไว้คำนวณในวันต่อไป 100,000 pv 6,000 บาท / วัน WT อ่อน ST แข็ง เก็บคะแนนฝั่งแข็ง ST ไว้

10 โบนัสพัฒนาทีม ( Balance ) จ่ายจากทีม WT อ่อน 1 600pv-6,000pv x 35% 2 3 6,001pv-20,000pv x 30% 20,001pv-40,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 10,000 บาท / วัน เดือนละ 300,000 บาท SilverSilver

11 1 600pv-6,000pv x 35% 2 3 6,001pv-20,000pv x 30% 20,001pv-80,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 20,000 บาท / วัน เดือนละ 600,000 บาท โบนัสพัฒนาทีม ( Balance ) จ่ายจากทีม WT อ่อน GoldGold

12 1 600pv-6,000pv x 35% 2 3 6,001pv-20,000pv x 30% 20,001pv-120,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 30,000 บาท / วัน เดือนละ 900,000 บาท โบนัสพัฒนาทีม ( Balance ) จ่ายจากทีม WT อ่อน DiamondDiamond

13 3. โบนัสบริหารผู้นำ Matching จากรายได้ B/L สุทธิ 50% (Roll up) A ลูก 20% 100,000 x 20% S 300,000 x 20% G 600,000 x 20% D 900,000 x 20% 20,000 60,000 120,000 180,000 A ลูก B หลาน C เหลน D โหลน 10% 180,000.- 90,000.- 20% 10%

14 Matching ลูก = 20% Matching ลูก = 20% หลาน =10 % Matching ลูก =20% หลาน =10 % เหลน =10 % โหลน =10 % การประกัน รายได้

15 จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จาก โครงสร้าง Binary 4. MTA กติกาการรับ MTA ตำแหน่ง Silver รับ 10 ชั้น รวม 50% ตำแหน่ง Gold รับ 15 ชั้น รวม 75% ตำแหน่ง Diamond รับ 20 ชั้น รวม 100% กติกาการรับ MTA ตำแหน่ง Silver รับ 10 ชั้น รวม 50% ตำแหน่ง Gold รับ 15 ชั้น รวม 75% ตำแหน่ง Diamond รับ 20 ชั้น รวม 100%

16 คำนว ณ วัน จันทร์ วัน อาทิต ย์ รับ รายไ ด้ การคำนวณและ การจ่ายโบนัส วัน ศุกร์ โบนัสบริหารผู้นำ (Matching ) โบนัสทีมอ่อน ( WT ) โบนัส MTA รับ 5 เดือน ถัดไป

17 5. โบนัสตำแหน่งบริหาร รายได้สะสมจาก (WT) 5,000 บาท / เดือน รับ ON SALE 1% รับ ตำแหน่ง โบนัสเงิน สด

18 5. โบนัสตำแหน่งบริหาร รายได้สะสมจาก (WT) 15,000 บาท / เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1% รับ ตำแหน่ง โบนัสเงิน สด

19 5. โบนัสตำแหน่งบริหาร รายได้สะสมจาก (WT) 30,000 บาท / เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1% รับ ตำแหน่ง โบนัสเงิน สด

20 5. โบนัสตำแหน่งบริหาร รายได้สะสมจาก (WT) 40,000 บาท / เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1% รับ ตำแหน่ง โบนัสเงิน สด

21 5. โบนัสตำแหน่งบริหาร รายได้สะสมจาก (WT) 50,000 บาท / เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1% รับ ตำแหน่ง โบนัสเงิน สด

22 ตำแหน่ง รับ Balance ( WT / ST ) / รับ Matching - - 600PV - 800 PV 400PV การประกัน รายได้ SilverSilver GoldGold DiamondDiamond

23 บริษัท จังหวะ เวลา แนวโน้ ม แผน รายได้ ผลิตภั ณฑ์ ผู้บริห าร ระบบทีม


ดาวน์โหลด ppt 10,000 100,000 1,000,000 ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการ รับรายได้เท่าไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google