งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO

3 Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว : CRF, AF  ประวัติแพ้ยา : Ranitidine และ Ibuprofen  INR=1.9

4

5 การประเมินการใช้ยา Warfarin  INR เป้าหมาย คือ 2-3  ครั้งนี้ INR ของผู้ป่วยเท่ากับ 1.9 แพทย์จึง สั่งใช้ยาในขนาดเท่าเดิม  อาการปวดแขนที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา  แพทย์ส่ง consult ortho ฯ โดยสั่งใช้ยา : - Orphenadrine (100) 1*2P - Tramadol (50) 1*2P

6

7 ปัญหาที่พบ  วันนี้ญาติมารับยาแทน ในใบสั่งยาพบว่า มีการส่ง consult orthopedics จึง สอบถามญาติของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยยัง ไม่ได้ไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเลย เภสัชกรจึงให้ญาติพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ดังกล่าวก่อนแล้วค่อยกลับมารับยาใน ภายหลัง ( ญาติได้ให้ข้อมูลว่าได้นำ ใบสั่งยาไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่บอกให้มารับยาที่ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกได้เลย )

8 การแก้ไข ปัญหา  จากการวิเคราะห์ปัญหาแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการ ตรวจสอบใบสั่งยา ซึ่งสามารถป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยทำ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและ ครบถ้วน  ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ ใบสั่งยา

9  ไม่ได้ให้คำแนะนำด้วย ตนเอง เนื่องจากไม่ได้พบ กับญาติของผู้ป่วยเมื่อญาติ ของผู้ป่วยกลับมารับยาอีก ครั้ง เพราะมีการจ่ายยาไป แล้วที่ Counter กิจกรรมที่ ปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google