งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์
Case study warfarin นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์

2

3 Patient profile cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี
มาพบแพทย์ตามนัด cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน BP : 90/68 PR : 89 bpm RR : 20 ครั้ง/นาที โรคประจำตัว : CRF, AF ประวัติแพ้ยา : Ranitidine และ Ibuprofen INR=1.9

4

5 การประเมินการใช้ยา Warfarin
INR เป้าหมาย คือ 2-3 ครั้งนี้ INR ของผู้ป่วยเท่ากับ 1.9 แพทย์จึงสั่งใช้ยาในขนาดเท่าเดิม อาการปวดแขนที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา แพทย์ส่ง consult orthoฯ โดยสั่งใช้ยา : - Orphenadrine (100) 1*2P - Tramadol (50) 1*2P

6

7 ปัญหาที่พบ วันนี้ญาติมารับยาแทน ในใบสั่งยาพบว่ามีการส่ง consult orthopedics จึงสอบถามญาติของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยยังไม่ได้ไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเลย เภสัชกรจึงให้ญาติพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ดังกล่าวก่อนแล้วค่อยกลับมารับยาในภายหลัง ( ญาติได้ให้ข้อมูลว่าได้นำใบสั่งยาไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่บอกให้มารับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกได้เลย )

8 การแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ปัญหาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการตรวจสอบใบสั่งยา ซึ่งสามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและครบถ้วน ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของใบสั่งยา

9 กิจกรรมที่ปฏิบัติ ไม่ได้ให้คำแนะนำด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ได้พบกับญาติของผู้ป่วยเมื่อญาติของผู้ป่วยกลับมารับยาอีกครั้ง เพราะมีการจ่ายยาไปแล้วที่ Counter


ดาวน์โหลด ppt นสภ.ณัฐกานต์ ศรีกรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google