งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญโรงพยาบาล ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญโรงพยาบาล ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำขวัญโรงพยาบาล ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ

3 คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยที่ ได้รับรังสีรักษา

4 เมื่อถึงวันนัดทำการรักษา เมื่อถึงวันนัดทำการรักษา เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยัง แผนกรังสีรักษา เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยัง แผนกรังสีรักษา อยู่ชั้นใต้ดินของตึกสุจิณโณ อยู่ชั้นใต้ดินของตึกสุจิณโณ มีทางลงอยู่ที่ชั้น 1 ติดหน่วย ประชาสัมพันธ์ของ โรงพยาบาล มีทางลงอยู่ที่ชั้น 1 ติดหน่วย ประชาสัมพันธ์ของ โรงพยาบาล

5 ที่เคาน์เตอร์จะมีเจ้าหน้าที่ให้ การต้อนรับ และสอบถามประวัติเพิ่มเติม จากท่านเล็กน้อย

6 เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ จะพาท่านไปยังห้องตรวจ พบกับรังสีแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ให้การรักษาแก่ ท่าน เพื่อประเมินอาการ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

7 รังสีแพทย์จะนำประวัติและข้อมูลทั้งหมดของท่านไปประชุมร่วมกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการรักษาให้ท่าน

8 เจ้าหน้าที่จะคิด คำนวณจำนวนรังสี และกำหนดบริเวณที่จะ ฉายรังสีให้แก่ท่าน

9 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการขีดเส้นบริเวณที่จะฉายรังสีด้วยน้ำยาสีม่วง เพื่อความถูกต้องและสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการฉายรังสี

10 เมื่อท่านได้รับการขีดเส้นเพื่อกำหนด บริเวณและจุดเพื่อการฉายรังสี เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปที่ห้อง ฉายรังสี หรือห้องฉายแสง

11 เจ้าหน้าที่จะพาท่านขึ้นนอน และจัดท่านอนให้ท่าน เพื่อให้คลื่นของรังสีสามารถผ่านบริเวณที่จะฉายรังสี ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ท่านควรจะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงสักครู่

12 เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท่านอนให้ท่าน แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกมาอยู่นอก ห้อง และทำการกดปุ่มเครื่องฉาย รังสี เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท่านอนให้ท่าน แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกมาอยู่นอก ห้อง และทำการกดปุ่มเครื่องฉาย รังสี จะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที โดยให้การดูแลท่านผ่านหน้าจอ โทรทัศน์ที่อยู่หน้าห้อง จะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที โดยให้การดูแลท่านผ่านหน้าจอ โทรทัศน์ที่อยู่หน้าห้อง หากท่านมีปัญหาหรือจะลุกจาก เตียงภายหลังจากฉายรังสีเสร็จ แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ความ ช่วยเหลือท่านทันที หากท่านมีปัญหาหรือจะลุกจาก เตียงภายหลังจากฉายรังสีเสร็จ แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ความ ช่วยเหลือท่านทันที

13 การฉายรังสีจะทำทุกวันราชการ การฉายรังสีจะทำทุกวันราชการ เมื่อท่านได้รับการฉายรังสีสัก ระยะหนึ่งแล้ว แพทย์ผู้ทำการ รักษาจะตรวจประเมิน ผลการรักษา เพื่อพิจารณาการ รักษาเป็นระยะๆ ต่อไป เมื่อท่านได้รับการฉายรังสีสัก ระยะหนึ่งแล้ว แพทย์ผู้ทำการ รักษาจะตรวจประเมิน ผลการรักษา เพื่อพิจารณาการ รักษาเป็นระยะๆ ต่อไป

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญโรงพยาบาล ดูแลดุจญาติมิตร พร้อมดวงจิตบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google