งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัส นิสิต 54160258 นาย วสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัส นิสิต 54160265.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัส นิสิต 54160258 นาย วสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัส นิสิต 54160265."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัส นิสิต 54160258 นาย วสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัส นิสิต 54160265

2 ขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อกดปุ่ม Start จะทำการ Run ระบบปฎิบัติ การขึ้นมา แล้วเลือกภาษา กด Next

3 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการเลือกรูปแบบของ Keyboard แล้วกด Next

4 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการแบ่ง Hard disk กดปุ่ม Next

5 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการเลือกรูปแบบ Desktop แล้วกด Next

6 ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบปฎิบัติการ ทำการติดตั้ง

7 ขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อระบบปฎิบัติการ ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กำหนดรหัสผ่านแล้วชื่อผู้ใช้งาน แล้วกด Next

8 ขั้นตอนการติดตั้ง กดปุ่ม Reboot เพื่อทำการ Restart ระบบ

9 ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการกรอก Username/Password เพื่อ เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ

10 ขั้นตอนการติดตั้ง เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Mageia

11 จัดการไฟล์ ใช้คำสั่ง mkdir สำหรับสร้าง directory

12 จัดการไฟล์ ใช้คำสั่ง vim แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ Hello.txt ที่ต้องการสร้าง

13 จัดการไฟล์ เมื่อกรอกข้อมูล ชื่อแล้วรหัสนิสิตเสร็จ ให้ พิมพ์ :wq เพื่อบันทึกไฟล์และออกจากไฟล์ Hello.txt

14 จัดการไฟล์ จากนั้นทำการ Link ไฟล์ โดยใช้คำสั่ง ln – s ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง

15 จัดการไฟล์ ในการดูสิทธิ์ของไฟล์นั้น ให้ใช้คำสั่ง ls – l เพื่อดูสิทธิ์

16 จัดการไฟล์ กำหนดสิทธิ์ของไฟล์ Phuto, Sun Neptune Jupiter ให้เป็น drwxrwxrwx โดยกำหนดให้ w=2 r=4 x=1 โดยใช้คำสั่ง chmod 777 ตามด้วยชื่อไฟล์

17 จัดการไฟล์ ในการคัดลอกไฟล์ จะใช้คำสั่ง cp ตามด้วยไฟล์ที่ ต้องการคัดลอก และตามด้วยที่อยู่ที่ต้องการจะ คัดลอกไป

18 การจัดการโปรเซส การจัดการโปรเซสนั้นจะต้องเข้าไปที่ root ก่อน โดยใช้คำสั่ง su – แล้วกรอกรหัสผ่าน

19 การจัดการโปรเซส ใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบโปรเซส $ ps auxwww | more

20 การจัดการโปรเซส หลังจากนั้นทำการฆ่าโปรเซส โดยใช้คำสั่ง $ kill -9 1 แต่ทำการฆ่าโปรเซสไม่ได้เพราะ โปรเซสที่ 1 เป็นโปรเซสเป็นของ root

21 การจัดการผู้ใช้ การจัดการผู้ใช้นั้นจะต้องทำการเข้า root ก่อน การเพิ่มผู้ใช้นั้นจะใช้คำสั่ง useradd –m –c ตาม ด้วยชื่อ - นามสกุล ตามด้วย ชื่อผู้ใช้ ( ชื่อผู้ใช้นั้นจะ ไม่สามารถใช้เป็นเลขได้ )

22 การจัดการผู้ใช้ การเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นใช้คำสั่ง passwd ตามด้วยชื่อผู้ใช้ และทำการกรอกรหัสผ่าน ใหม่

23 การแสดงข้อมูล รายละเอียดของเครื่องที่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ทำการเข้าไฟล์ proc ด้วยคำสั่ง cd /proc จากนั้นใช้คำสั่ง cat meminfo เพื่อแสดง รายละเอียด

24 การแสดงข้อมูล รายละเอียดของเครื่องที่ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ใช้คำสั่ง cat cpuinfo เพื่อแสดงรายละเอียด ของเครื่อง


ดาวน์โหลด ppt นาย ปวเรศ ชาวเวียง รหัส นิสิต 54160258 นาย วสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัส นิสิต 54160265.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google