งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Register แนะนำการลงทะเบียนสอบที่ www.certiport.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Register แนะนำการลงทะเบียนสอบที่ www.certiport.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Register แนะนำการลงทะเบียนสอบที่ www.certiport.com

2 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกเลือก Thailand

3 Your IT Mate & Knowledge Companion พิมพ์ตัวอักษรที่ เห็นด้านบน คลิกปุ่ม Next

4 Your IT Mate & Knowledge Companion ชื่อ - นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ) Username: รหัส นักศึกษา Password: mssrc2013 กรอกข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด ( ค. ศ.) เลือกคำถาม - ตอบ เอง ทั้ง 2 ข้อ คลิกปุ่ม Next

5 Your IT Mate & Knowledge Companion พิมพ์ที่อยู่ พิมพ์อีเมล ตัวเอง คลิกปุ่ม Next พิมพ์เลขบัตร ประชาชน

6 Your IT Mate & Knowledge Companion เลือก สถานะ คลิกปุ่ม Submit เลือกเพศ

7 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิก เลือก คลิกปุ่ม Next

8 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Register

9 Your IT Mate & Knowledge Companion ยอมรับเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์การ ใช้งาน คลิกปุ่ม Submit คลิกปุ่ม Yes, I accept คลิกคำสั่ง Certiport Non- Disclosure Agreement

10 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Next

11 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Finish

12 Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม LOGOFFการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt Your IT Mate & Knowledge Companion คลิกปุ่ม Register แนะนำการลงทะเบียนสอบที่ www.certiport.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google