งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการลงทะเบียนสอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการลงทะเบียนสอบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการลงทะเบียนสอบที่ www.certiport.com
คลิกปุ่ม Register

2 คลิกเลือก Thailand

3 พิมพ์ตัวอักษรที่เห็นด้านบน
คลิกปุ่ม Next

4 กรอกข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) Username: รหัสนักศึกษา Password: mssrc2013 กรอกข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) เลือกคำถาม-ตอบเอง ทั้ง 2 ข้อ คลิกปุ่ม Next

5 พิมพ์อีเมลตัวเอง คลิกปุ่ม Next
พิมพ์ที่อยู่ พิมพ์อีเมลตัวเอง คลิกปุ่ม Next พิมพ์เลขบัตรประชาชน

6 เลือกสถานะ คลิกปุ่ม Submit เลือกเพศ

7 คลิกเลือก คลิกปุ่ม Next

8 คลิกปุ่ม Register

9 ยอมรับเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์การใช้งาน
คลิกปุ่ม Submit คลิกปุ่ม Yes, I accept คลิกคำสั่ง Certiport Non-Disclosure Agreement

10 คลิกปุ่ม Next

11 คลิกปุ่ม Finish

12 การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
คลิกปุ่ม LOGOFF


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการลงทะเบียนสอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google