งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งระบบ UBON-MIS. คลิกที่ start เลือก run พิมพ์ “\\192.168.15.32”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งระบบ UBON-MIS. คลิกที่ start เลือก run พิมพ์ “\\192.168.15.32”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งระบบ UBON-MIS

2 คลิกที่ start เลือก run พิมพ์ “\\192.168.15.32”

3 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ให้ใส่ User name: opmis และ Password: opmisopmis แล้วเลือกเช็กบ็อกซ์ Remember my password หรือ Remember my credentials คลิก ok ดังรูป

4 คลิกขวาที่ Folder : ubonmis เลือก Map Network Drive…

5 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Map Network Drive เลือกเช็กบอกซ์ที่ช่อง Reconnect at logon แล้วคลิก Finish

6 ไปที่ My computer จะมี Network Drive ที่ชื่อ ubonmis (\\192.168.15.32) ให้ดับเบิลคลิกที่ Network Drive ดังกล่าว

7 KKUMIS ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ ORACLE

8 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_Winnt_C เพื่อ ทำการติดตั้ง UBONMIS หมายเหตุ * - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ Setup_Winnt_C - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ ไฟล์ Setup_Win98_C

9 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

10 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้

11 KKUMIS จากนั้นจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ขึ้นมา ให้คลิก RUN

12 จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Registry Editor ขึ้นมา ให้คลิก Yes คลิก OK

13 จะกลับไปที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จะปรากฏไอคอน ที่เดสก์ทอป

14 ไป Drive ที่เคย Map Network ครั้งแรก ( ในที่นี้ คือ Drive Z: ) เลือกโฟลเดอร์ Change_ip

15 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ WinXP หมายเหตุ * - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ winXP - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ ไฟล์ win98

16 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

17 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

18 กลับไปที่โฟลเดอร์ Change_ip Copy ไฟล์ W39mc ไปเก็บไว้ที่ C:\WINDOWS\Fonts

19 กลับไปที่หน้า Desktop

20 KKUMIS

21 ไปที่เดสก์ทอป ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ระบบ UBONMIS จะปรากฏ หน้าจอ คลิก RUN

22 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วคลิก Logon จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ UBONMIS


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งระบบ UBON-MIS. คลิกที่ start เลือก run พิมพ์ “\\192.168.15.32”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google