งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab01 310211. Login แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้ ที่ home directory สร้าง sub directory ชื่อ Lab01 พิมพ์คำสั่ง cd Lab01 พิมพ์คำสั่ง pwd แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab01 310211. Login แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้ ที่ home directory สร้าง sub directory ชื่อ Lab01 พิมพ์คำสั่ง cd Lab01 พิมพ์คำสั่ง pwd แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab01 310211

2 Login แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้ ที่ home directory สร้าง sub directory ชื่อ Lab01 พิมพ์คำสั่ง cd Lab01 พิมพ์คำสั่ง pwd แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง echo $HOME แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง who แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง man who แล้วกด Enter ดูผล แล้วกด q พิมพ์คำสั่ง ls \ แล้วกด Enter หลังจากนั้น พิมพ์ public_html แล้วกด Enter

3 README ใช้ vi เพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้บน file ชื่อ README This is "hello.c", it's my first C program. To compile: gcc -o hello hello.c To run:./hello

4 hello.c ใช้ vi เพื่อป้อนโปรแกรมต่อไปนี้บน file ชื่อ hello.c int main() { printf("Hello World!\n"); printf("Hello Burapha\n"); }


ดาวน์โหลด ppt Lab01 310211. Login แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้ ที่ home directory สร้าง sub directory ชื่อ Lab01 พิมพ์คำสั่ง cd Lab01 พิมพ์คำสั่ง pwd แล้วกด Enter พิมพ์คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google