งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
นายวสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต

2 เรื่อง การดักฟังโทรศัพท์
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับสากลหรือในระดับสังคมโลกนั้นหมายถึง ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้มีมากมายหลายประเภท แต่เรื่องที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่อยู่ใกล้ตัวของเรา และบางทีก็ได้เกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วโดยที่เราไม่ทันได้ทราบ ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ผมจะกล่าวถึงนี้ก็คือ การดักฟังโทรศัพท์นั่นเอง 

3 เรื่อง การดักฟังโทรศัพท์
ตัวอย่าง วิธีการดักฟัง วิธีดักฟังรูปแบบแรกนี้ก็ทำได้โดยการจั๊มพ์สายดักฟังเข้าที่ตู้สาย ซึ่งมีเบอร์ของบ้านหรือสถานที่เป้าหมายอยู่ แล้วสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้เลย และอีกวิธีคือการดักฟังที่ชุมสาย ซึ่งการจะทำแบบหลังนี้ได้ผู้ที่ทำก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์

4 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google