งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต 54160265 การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต 54160265 การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต 54160265 การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล

2  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับสากล หรือในระดับสังคมโลกนั้นหมายถึง ปัญหา สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้มี มากมายหลายประเภท แต่เรื่องที่ผมจะ กล่าวต่อไปนี้เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ อยู่ใกล้ตัวของเรา และบางทีก็ได้เกิด ขึ้นกับตัวของเราแล้วโดยที่เราไม่ทันได้ ทราบ ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ผมจะ กล่าวถึงนี้ก็คือ การดักฟังโทรศัพท์ นั่นเอง เรื่อง การดักฟังโทรศัพท์

3  ตัวอย่าง วิธีการดักฟัง  วิธีดักฟังรูปแบบแรกนี้ก็ทำได้โดย การจั๊มพ์สายดักฟังเข้าที่ตู้สาย ซึ่งมีเบอร์ ของบ้านหรือสถานที่เป้าหมายอยู่ แล้ว สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้เลย และ อีกวิธีคือการดักฟังที่ชุมสาย ซึ่งการจะทำ แบบหลังนี้ได้ผู้ที่ทำก็จะต้องได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นการละเมิดความเป็น ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร ทาง โทรศัพท์ เรื่อง การดักฟังโทรศัพท์

4 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายวสวัตติ์ ไตรติลานันท์ รหัสนิสิต 54160265 การละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google