งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน vi การเรียกโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม vi ชื่อไฟล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน vi การเรียกโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม vi ชื่อไฟล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน vi การเรียกโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม vi ชื่อไฟล์
โหมดคำสั่งหรือ Command Mode (ใช้สำหรับพิมพ์ คำสั่งต่างๆ) โหมดการพิมพ์ข้อความหรือ Edit Mode (ใช้สำหรับ พิมพ์ข้อความลงในไฟล์)

2 การสลับระหว่าง Command Mode และ Edit Mode
a (Append การพิมพ์ข้อความใดๆ จะปรากฏต่อท้าย ตำแหน่ง cursor ปัจจุบัน) i (Insert การพิมพ์ข้อความใดๆ จะปรากฏที่ตำแหน่ง cursor ปัจจุบัน) จาก Edit Mode กลับไปยัง Command Mode ทำได้ โดยการกดปุ่ม Esc

3 สรุปคำสั่งของระบบ Linux
คำสั่งที่ใช้ดูไฟล์ในตำแหน่ง Directory ปัจจุบัน ls ls -l ls -al คำสั่งที่ใช้สร้าง Directory หรือ Sub Directory mkdir ชื่อDirectory คำสั่งที่ใช้ลบ Directory ว่าง rmdir ชื่อDirectory

4 สรุปคำสั่งบนระบบ Linux
คำสั่งที่ใช้ในการ Copy File cp ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง คำสั่งที่ใช้ในการย้ายไฟล์ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ mv ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง

5 Directory และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้บนระบบ Linux
home directory เป็นสถานที่ ที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ใช้แต่ละคน ใช้สัญลักษณ์ ~ชื่อผู้ใช้ แทนได้ คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง Directory cd ตามด้วยชื่อ Directory ปลายทาง การอ้างตำแหน่ง Directory มี 2 แบบ คือ การอ้างแบบ Full Path การอ้างแบบ Relative จากตำแหน่ง Directory ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน vi การเรียกโปรแกรม การทำงานของโปรแกรม vi ชื่อไฟล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google