งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน vi ● การเรียกโปรแกรม – vi ชื่อไฟล์ ● การทำงานของโปรแกรม – โหมดคำสั่งหรือ Command Mode ( ใช้สำหรับพิมพ์ คำสั่งต่างๆ ) – โหมดการพิมพ์ข้อความหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน vi ● การเรียกโปรแกรม – vi ชื่อไฟล์ ● การทำงานของโปรแกรม – โหมดคำสั่งหรือ Command Mode ( ใช้สำหรับพิมพ์ คำสั่งต่างๆ ) – โหมดการพิมพ์ข้อความหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน vi ● การเรียกโปรแกรม – vi ชื่อไฟล์ ● การทำงานของโปรแกรม – โหมดคำสั่งหรือ Command Mode ( ใช้สำหรับพิมพ์ คำสั่งต่างๆ ) – โหมดการพิมพ์ข้อความหรือ Edit Mode ( ใช้สำหรับ พิมพ์ข้อความลงในไฟล์ )

2 การสลับระหว่าง Command Mode และ Edit Mode ● จาก Command Mode ไป Edit Mode ทำได้โดย การกดปุ่มต่อไปนี้ – a (Append การพิมพ์ข้อความใดๆ จะปรากฏต่อท้าย ตำแหน่ง cursor ปัจจุบัน ) – i (Insert การพิมพ์ข้อความใดๆ จะปรากฏที่ตำแหน่ง cursor ปัจจุบัน ) ● จาก Edit Mode กลับไปยัง Command Mode ทำได้ โดยการกดปุ่ม Esc

3 สรุปคำสั่งของระบบ Linux ● คำสั่งที่ใช้ดูไฟล์ในตำแหน่ง Directory ปัจจุบัน – ls – ls -l – ls -al ● คำสั่งที่ใช้สร้าง Directory หรือ Sub Directory – mkdir ชื่อ Directory ● คำสั่งที่ใช้ลบ Directory ว่าง – rmdir ชื่อ Directory

4 สรุปคำสั่งบนระบบ Linux ● คำสั่งที่ใช้ในการ Copy File – cp ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง ● คำสั่งที่ใช้ในการย้ายไฟล์ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ – mv ไฟล์ต้นทาง ไฟล์ปลายทาง

5 ● Directory และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้บนระบบ Linux – home directory เป็นสถานที่ ที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ใช้แต่ละคน ใช้สัญลักษณ์ ~ ชื่อผู้ใช้ แทนได้ ● คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง Directory – cd ตามด้วยชื่อ Directory ปลายทาง ● การอ้างตำแหน่ง Directory มี 2 แบบ คือ – การอ้างแบบ Full Path – การอ้างแบบ Relative จากตำแหน่ง Directory ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน vi ● การเรียกโปรแกรม – vi ชื่อไฟล์ ● การทำงานของโปรแกรม – โหมดคำสั่งหรือ Command Mode ( ใช้สำหรับพิมพ์ คำสั่งต่างๆ ) – โหมดการพิมพ์ข้อความหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google