งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT WINDOWS 98 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546 บรรยายโดย อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT WINDOWS 98 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546 บรรยายโดย อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT WINDOWS 98 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546 บรรยายโดย อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

2 MICROSOFT WINDOWS 98 ตอนที่ 2 การจัดการไฟล์ ตอนที่ 3 การใช้งาน DESKTOP ตอนที่ 4 การจัดการกับเมนู short และ แถบเครื่องมือบน taskbar ตอนที่ 5 โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน ใน Windows98 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหน้าจอและ การเรียกใช้โปรแกรม

3 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหน้าจอ และการเรียกใช้โปรแกรม การเข้าสู่ Windows98 องค์ประกอบของหน้าจอ ใน Windows98 องค์ประกอบของหน้าจอ ใน Windows98 การเรียกใช้โปรแกรม การเปิดหน้าต่างทำงาน การจัดการเกี่ยวกับ หน้าต่าง การจัดการเกี่ยวกับ หน้าต่าง การออกจากโปรแกรม Windows98 back

4 องค์ประกอบของหน้าจอใน Windows 98 ปุ่ม START ICON CHANNEL BAR TASK BAR DESKTOP DIALOG BOX back

5 การเรียกใช้โปรแกรม มี 2 วิธี คือ การใช้ปุ่ม START การใช้คำสั่ง RUN back

6 การเปิดหน้าต่างทำงาน การเปิดหลายหน้าต่าง การสลับหน้าต่างการ ทำงาน วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกที่ Windows หรือ Title bar ของ โปรแกรมที่ต้องการใช้งาน วิธีที่ 2 คลิกบน Taskbar แล้ว เลือกชื่อโปรแกรมที่ต้องการใช้ งาน back

7 การจัดการเกี่ยวกับหน้าต่าง การปรับขนาดของ หน้าต่าง การย่อขนาดของหน้าต่าง การขยายขนาดหน้าต่าง การย้ายหน้าต่าง การจัดเรียงหน้าต่าง การปิดหน้าต่าง back

8 ตอนที่ 2 การจัดการไฟล์ แนะนำไฟล์และโฟล์เดอร์ การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ ด้วย Windows Explorer การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ ด้วย Windows Explorer การฟอร์แมตแผ่นดิสก์ การทำสำเนาข้อมูลในแผ่นดิสก์ back

9 การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ รูปแบบของไอคอนต่างๆ การจัดการแถบเครื่องมือ การปรับแต่งการแสดงไฟล์ และโฟล์เดอร์ การเรียงลำดับไฟล์และโฟล์เดอร์ การเปิด - ปิดและเลือกไฟล์ และโฟล์เดอร์ การสร้าง ย้าย ก็อปปี้ ลบ เปลี่ยน ชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์ การกู้ไฟล์และโฟล์เดอร์จาก recycle bin การค้นหาไฟล์และโฟล์เดอร์ back

10 การจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์ด้วย Windows Explorer วิธีเปิด Windows Explorer ส่วนประกอบสำคัญของ Windows Explorer การแสดงข้อมูลใน Windows Explorer การสร้าง ย้าย ก็อปปี้ ลบ เปลี่ยนชื่อไฟล์ และโฟล์เดอร์ การกู้ไฟล์และโฟล์เดอร์จาก recycle bin การค้นหาไฟล์และโฟล์เดอร์ การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือใน Windows Explorer การเลือกมุมมองการแสดงข้อมูล การเรียงลำดับไฟล์และโฟล์เดอร์ การเปิด - ปิดและเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์ back

11 ตอนที่ 3 การใช้งาน DESKTOP การกำหนด Wallpaper การกำหนด Screen Saver การกำหนดรหัสผ่านให้กับ Screen Saver การจัดการตกแต่งหน้าต่างและ Desktop การจัดการตกแต่งหน้าต่างและ Desktop การสร้าง Shortcut back

12 การจัดการตกแต่งหน้าต่างและ เดสก์ท็อป (Desktop) การกำหนดสีของหน้าต่างและ เดสก์ท็อป การกำหนดสีให้กับส่วนต่างๆ ตาม ความต้องการ การกำหนดความลึกสีและความ ละเอียดของการแสดงผล การปรับแต่งเอฟเฟคและหน้าตา ไอคอนที่ใช้ในการแสดงผล การจัดเรียงไอคอนบนเดสก์ท็อป back

13 ตอนที่ 4 การจัดการกับเมนู short และ แถบเครื่องมือบน taskbar การย้ายตำแหน่งของทาสก์บาร์ (Taskbar) การปรับแต่งการทำงานของทาสก์ บาร์ (Taskbar) การเปิด - ปิด แถบเครื่องมือบน ทาสก์ บาร์ (Taskbar) การปรับขนาด ทาสก์บาร์ (Taskbar) การจัดการเมนู START การทำงานของเมนู start การเพิ่ม - ลบ ไอคอนในเมนู star back

14 ตอนที่ 5 โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน ใน Windows98 เป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม Accessories เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข (Calculator) โปรแกรมสร้างเอกสาร (Wordpad) โปรแกรมวาดภาพ (Paint) โปรแกรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ระบบที่จัดอยู่ในกลุ่มของ System Tools โปรแกรมที่เกี่ยวกับการดูหนัง ฟัง เพลง จัดอยู่ในกลุ่มของ Entertainment back


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT WINDOWS 98 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546 บรรยายโดย อ. สถิตย์โชค โพธิ์สอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google