งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานปากกาอิเลคทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานปากกาอิเลคทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานปากกาอิเลคทรอนิกส์

2 การใช้งานเว็บไซต์ E-Pens
เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางบริษัท

3 การใช้งานเว็บไซต์ E-Pens
2. ชื่อที่ใช้ login คือ Username : โรงเรียนบ้านเชียงดาว Password : 4456

4 ขั้นตอนการuploadไฟล์
เตรียมไฟล์ที่ต้องการuploadไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (.pdf, .doc, .xls, .mp3, .jpg, .mpag, etc..)

5 ขั้นตอนการuploadไฟล์ (ต่อ)
2. เลือกเมนู Upload ไฟล์ในโปรแกรม E-Pens

6 ขั้นตอนการuploadไฟล์ (ต่อ)
3. กรอกข้อมูลให้ครบและกดที่ปุ่ม OK

7 ขั้นตอนการuploadไฟล์ (ต่อ)

8 ขั้นตอนการดาว์นโหลดไฟล์
1. เลือกเมนู Download ไฟล์ในโปรแกรม E-Pens

9 ขั้นตอนการดาว์นโหลดไฟล์ (ต่อ)
2. เลือกชั้นเรียน

10 ขั้นตอนการดาว์นโหลดไฟล์ (ต่อ)
3. เลือกชั้นรายวิชา

11 ขั้นตอนการดาว์นโหลดไฟล์ (ต่อ)
4. เลือกสื่อ

12 ขั้นตอนการดาว์นโหลดไฟล์ (ต่อ)
5. กด Download หรือกด Vote

13 ขั้นตอนการใช้งาน Youtube
1. เลือกเมนู Youtube ไฟล์ในโปรแกรม E-Pens

14 ขั้นตอนการใช้งาน Youtube (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานปากกาอิเลคทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google