งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานปากกา อิเลคทรอนิกส์. การใช้งานเว็บไซต์ E- Pens 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางบริษัทwww.e-pens.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานปากกา อิเลคทรอนิกส์. การใช้งานเว็บไซต์ E- Pens 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางบริษัทwww.e-pens.net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานปากกา อิเลคทรอนิกส์

2 การใช้งานเว็บไซต์ E- Pens 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางบริษัทwww.e-pens.net

3 การใช้งานเว็บไซต์ E- Pens 2. ชื่อที่ใช้ login คือ โรงเรียนบ้านเชียงดาว Username : โรงเรียนบ้านเชียงดาว Password : 4456

4 ขั้นตอนการ upload ไฟล์ 1. เตรียมไฟล์ที่ต้องการ upload ไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ (.pdf,.doc,.xls,.mp3,.jpg,.mpag, etc..)

5 ขั้นตอนการ upload ไฟล์ ( ต่อ ) 2. เลือกเมนู Upload ไฟล์ในโปรแกรม E-Pens

6 ขั้นตอนการ upload ไฟล์ ( ต่อ ) 3. กรอกข้อมูลให้ครบและกดที่ปุ่ม OK

7 ขั้นตอนการ upload ไฟล์ ( ต่อ )

8 ขั้นตอนการ ดาว์นโหลดไฟล์ 1. เลือกเมนู Download ไฟล์ในโปรแกรม E- Pens

9 ขั้นตอนการ ดาว์นโหลดไฟล์ ( ต่อ ) 2. เลือกชั้นเรียน

10 ขั้นตอนการ ดาว์นโหลดไฟล์ ( ต่อ ) 3. เลือกชั้นรายวิชา

11 ขั้นตอนการ ดาว์นโหลดไฟล์ ( ต่อ ) 4. เลือกสื่อ

12 ขั้นตอนการ ดาว์นโหลดไฟล์ ( ต่อ ) 5. กด Download หรือกด Vote

13 ขั้นตอนการใช้งาน Youtube 1. เลือกเมนู Youtube ไฟล์ในโปรแกรม E- Pens

14 ขั้นตอนการใช้งาน Youtube ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานปากกา อิเลคทรอนิกส์. การใช้งานเว็บไซต์ E- Pens 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางบริษัทwww.e-pens.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google