งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน2557

2 - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 นางอรุณี ถิ่นวงษ์แย นวส. ชำนาญการ สนง
นางอรุณี ถิ่นวงษ์แย นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอลำลูกกา ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 4/พ.ย./57

4 นายนิคม คำสองสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ระดับตำบลตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลพืชอุดม และ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 4/พ.ย./57 ตำบลพืชอุดม ตำบลบึงคอไห

5 เกษตรอำเภอลำลูกกา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลตรวจสอบ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลบึงทองหลาง/ลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี /5/พ.ย./57 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

6 6 พฤศจิกายน 2557 ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี รายได้น้อย ปี 2557/58 หมู่ 1,2,3, วัดทศทิศาราม หมู่ 4,5 วัดพิรุณศาสตร์ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมู่1,2,3 วัดทศทิศาราม หมู่ 4-5 วัดพิรุณศาสตร์

7 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

8 11 พฤศจิกายน 2557 ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี รายได้น้อย ปี 2557/58 หมู่ 13,14,15 ศูนย์ถ่ายทอดฯ หมู่ วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

9 จัดทำประชุมประชาคมตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลลำไทร ที่วัดมงคลรัตน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.

10 ทหารมาประสานข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google