งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557. - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557. - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

2 - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 นางอรุณี ถิ่นวงษ์แย นวส. ชำนาญการ สนง. เกษตรอำเภอลำลูกกา ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบระดับตำบลตรวจสอบเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูก กา จังหวัดปทุมธานี 4/ พ. ย./57

4 นายนิคม คำสองสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบระดับ ตำบลตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลพืชอุดม และตำบลบึง คอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 4/ พ. ย./57 ตำบลพืชอุดม ตำบลบึงคอไห

5 เกษตรอำเภอลำลูกกา ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบระดับตำบลตรวจสอบเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลบึงทองหลาง / ลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี /5/ พ. ย./57 สำนักงาน เกษตรอำเภอลำลูกกา

6 6 พฤศจิกายน 2557 ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตาม มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557/58 หมู่ 1,2,3, วัดทศทิศาราม หมู่ 4,5 วัดพิรุณศาสตร์ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - หมู่ 1,2,3 วัดทศทิศาราม - หมู่ 4-5 วัดพิรุณศาสตร์

7 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตร อำเภอ (DM) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอลำลูกกา

8 11 พฤศจิกายน 2557 ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557/58 หมู่ 13,14,15 ศูนย์ถ่ายทอดฯ หมู่ 16-22 วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

9 จัดทำประชุมประชาคมตรวจสอบสิทธิ์ระดับ ตำบลลำไทร ที่วัดมงคลรัตน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.

10 ทหารมาประสานข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยสำนักงาน เกษตรอำเภอลำลูกกา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557. - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google