งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 3O พฤศจิกายน 2556 พนักงาน บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 3O พฤศจิกายน 2556 พนักงาน บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 3O พฤศจิกายน 2556 พนักงาน บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ ( ประเทศไทย ) จำนวน 2O คน ประสานงานแนะนำโครงการบัตรประกัน สุขภาพ และอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ

3 งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 8,16,2O,22,24 พฤศจิกายน 2556 คณะลูกเสือ – เนตรนารี จากค่ายปิยะมงคล ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา กทม. จำนวน 5OO คน กลุ่มโรงเรียนบัญฑูรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 35O คน กลุ่มโรงเรียน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 25O คน โรงเรียนวัดมหรรพาราม กทม. จำนวน 3OO คน โรงเรียนบ้าน โป่งสามัคคี จังหวัดราชบุรี จำนวน 35O คน รวมทั้งสิ้น 1,75O คน ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเดินทางไกลและศึกษาพันธุ์ไม้ ในพื้นที่สวน พฤกษศาสตร์ฯ

4 งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ บริษัทเบนชิ กทม. จำนวน 1OO คน ขอใช้พื้นที่ในการปั่น จักรยาน โดยมีเจ้าหน้าที่สวนฯ อำนวยความสะดวก

5 งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายสมหมาย นามสวาท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสวน พฤกษศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะวิทยากรสวนฯ นำชมพื้นที่ และอำนวยความสะดวก

6 งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่า ไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมกับ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ จำนวน 4 นาย ให้ความร่วมมือกับองค์การ บริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ดำเนินการติดตั้ง ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ณ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ตามโครงการเยาวชน อนุรักษ์ป่าไม้ ไม่พึ่งพายาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ วันที่ 3O พฤศจิกายน 2556 พนักงาน บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google