งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส สาหร่าย จัดทำโดย นางสาวณัฐชา เสมคำ 56113582044 สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ห้อง 1 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส สาหร่าย จัดทำโดย นางสาวณัฐชา เสมคำ 56113582044 สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ห้อง 1 เลขที่ 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส สาหร่าย จัดทำโดย นางสาวณัฐชา เสมคำ 56113582044 สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ห้อง 1 เลขที่ 27

2 เชื้อรา Magnaporthe oryzae  เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคข้าวไหม้ เป็นเชื้อราที่สร้าง ปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวทั่วโลก Magnaporthe oryzae สามารถทำลายล้างนา ข้าวซึ่งเป็นฐานอาหารสำหรับครึ่งหนึ่งของประชากร โลก

3 แบคทีเรียแลคติก  ความสำเร็จในการแก้ปัญหาและนำแบคทีเรียแล คติกมาประยุกต์ใช้กับการบำบัดน้ำเสียใน ห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นงานวิจัยแรกที่ได้นำ แบคทีเรียแลคติกมาใช้ในการย่อยสีอะโซในน้ำเสีย และนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระดับ อุตสาหกรรมที่จะใช้งานได้จริงเพราะผลที่ได้จาก การทดลองระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัด สูงและยั่งยืน แต่จะต้องมีการทดลองและพัฒนาใน ระดับโรงงานต้นแบบต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

4

5 โปรโตซัวลิชมาเนีย (Leishmania)  เป็นโรคที่เกิดจากโปรโตซัวลิชมาเนีย (Leishmania) สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ผ่าน การถูกริ้นฝอยทราย (sand fly) ที่มีเชื้อกัด เชื้อนี้ทำ ให้เกิดโรคหลายรูปแบบ ที่พบมากที่สุด คือ ชนิดที่มี ผลต่อผิวหนัง หรือชนิดที่มีผลต่ออวัยวะภายใน  คนสามารถติดโรคได้ แต่ไม่ได้ติดจากสัตว์โดยตรง คนติดโรคได้จากการถูกริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะ ของเชื้อกัด สัตว์ที่ติดเชื้อจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปสู่ ริ้นฝอยทราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการเดินทาง ไปยังสถานที่ที่มีโรค และใช้เวลาเป็นเดือนจึงแสดง อาการของโรคทางผิวหนังหรืออวัยวะภายใน

6 อาการและการป้องกันโรคลิ ชมาเนีย  อาการของโรคทางผิวหนังเริ่มจากมีตุ่มนูนแดง คัน ซึ่งอาจกลายเป็นแผลและเป็นสะเก็ด แผลมักจะหาย ได้เองแต่อาจเป็นนานหลายปีและกลายเป็น แผลเป็นถาวร  การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกแมลงกัด ควรอยู่ภายใน บ้านตั้งแต่ช่วงเย็นถึงเช้า ถ้าจำเป็นต้องอยู่ข้างนอก ควรสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันแมลงกัดได้ หากต้องนอน ภายนอกควรใช้ตาข่ายกันยุงหรือใช้ยาทากันไม่ให้ ถูกแมลงกัด

7 ไวรัส Molluscum contagiosum virus (MCV)  หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum) คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Molluscum contagiosum virus (MCV) ทำให้เกิด เป็นตุ่มนูนบนผิวหนัง ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร จะพบมากขึ้นในรายที่มีการติด เชื้อ HIVHIV  หูดข้าวสุกติดต่อได้โดยการสัมผัสและทาง เพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ โดยการใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน หากมีโรค ภูมิแพ้ของผิวหนังอยู่ก่อนจะมีความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมากขึ้น

8 Haematococcus pluvialis สาหร่าย ฮีมาโตคอกคัส พลูวิเอ ลิส  เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งสามารถพบได้ใน คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ดินแดนของ ประเทศสวีเดนและประเทศนอร์เวย์ จึงเป็น ที่มาของ ชื่อ “ สาหร่ายสแกนดิเนเวีย ” จัดเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นเซลล์ต้น กำเนิดของห่วงโซ่อาหาร เมื่อสาหร่ายจาก สแกนดิเนเวียอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ขาด อาหารและน้ำ เผชิญกับแสงแดด ความร้อน หรือความหนาวเย็นที่มากเกินปกติ สาหร่าย สแกนดิเนเวีย จะปรับกลไกการทำงานของ เซลล์ให้ผลิตสารสีแดงซึ่งมีคุณสมบัติในการ ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่า “Astaxanthin ( แอสตาแซนธิน )”

9


ดาวน์โหลด ppt เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส สาหร่าย จัดทำโดย นางสาวณัฐชา เสมคำ 56113582044 สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ห้อง 1 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google