งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)” โดยเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)” โดยเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)” โดยเกษตรกร

2 เตรียมตัวอย่างดิน สกัดธาตุอาหารพืช ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจสอบ แอมโมเนียมไนเตรต ฟอสฟอรัส พี : P โพแทสเซียม เค : K ไนโตรเจน เอ็น : N ดินนาดินไร่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบดิน แอมโมเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ไนเตรต

3 ชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน

4 หลอดแก้ว K 0.8 มล. น้ำยา เบอร์ 8 2.0 มล. N และ P 2.5 มล. ช้อนตักดิน ช้อนตัก ‘ผง’ กระบอกสำหรับน้ำยาสกัด 20 มล.

5 แถบสีมาตรฐาน แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กรด-ด่าง

6 ‘น้ำยา’และ‘ผง’เบอร์ 2-9 สำหรับวัด‘เอ็น พี และ เค’ 2 3 4 5 6 7 8 9A 9 แอมโมเนียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนเตรต

7 การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) ของดิน 1. ใส่ดินลงในหลุม พลาสติก ประมาณครึ่งหลุม โดยใช้ซ้อน ตักดินที่สะอาด 2. หยดน้ำยาเบอร์ 10 ลงไป จนดินอิ่มตัว แล้วเพิ่ม อีก 2 หยด 3. เอียงหลุม พลาสติกไปมา ( ถ้าดินเหนียวเกาะกัน เป็นก้อน ให้ใช้ปลายซ้อนเขี่ย เบาๆ ระวัง อย่าให้น้ำยาขุ่น ) 4. ทิ้งไว้ 1 นาที เปรียบเทียบสี ของน้ำยาบริเวณขอบ หลุมกับ แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ‘ พีเอช ’ หลุมพลาสติก น้ำยา น้ำยา เบอร์ 10

8 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับกรอง ของเหลวที่ได้จากการสกัด ของเหลวที่ได้จากการสกัด พับครึ่ง ปรับให้เหลื่อมกัน ประมาณ ½-1 ซม. เหลื่อมกัน ½-1 ซม. 1 พับครึ่ง 2 3

9 การสกัดธาตุอาหารพืชออกจากดิน ตวงตัวอย่างดิน 1 ช้อน (เคาะเบาๆ 3 ครั้ง แล้วปาดให้เสมอขอบช้อน) 1 2 3 ขวดสกัดดิน ช้อนตวงดิน ใส่น้ำยาสกัดเบอร์ 1 20 มล. ปิดฝา และเขย่าให้เข้ากัน 5 นาที แล้วจึงกรอง น้ำยาสกัดเบอร์ 1 กระบอกตวง 20 มล.

10 ขวดสกัดดิน ขวดรองรับ หลังเขย่า 5 นาที เทดินและน้ำยาสกัด ผ่านบนกระดาษกรองเท่านั้น รอจนของเหลว ซึมออกจาก กระดาษกรองจนหมด ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

11 2.5 มล. 0.8 มล. ขวดรองรับ ไนเตรต / แอมโมเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 2.5 0.8 N P K ดูดสารละลาย ที่ผ่าน การกรองแล้ว ใส่ลงในหลอดแก้ว 123 หมายเหตุ : ต้องล้างด้วยน้ำ สะอาดทุกครั้ง เมื่อดูดตัวอย่างใหม่ เอ็น เคพี

12 การตรวจสอบปริมาณ ‘แอมโมเนียม’ (N) 1. ดูด ‘ น้ำ ’ จากขวด รองรับ 2.5 มล. ใส่ลงใน หลอดแก้ว 2. เติมผงเบอร์ 2 หนึ่งซ้อนเล็ก 3. เติมน้ำยาเบอร์ 3, 5 หยด 4. ปิดฝาหลอดแก้ว ด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ แอมโมเนียม ’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘ แผ่นสี มาตรฐาน แอมโมเนียม ’ - ถ้าเกิดโทนสีฟ้า ใช้แผ่นที่ 1 - ถ้าเกิดโทนสีเขียว ใช้แผ่นที่ 2 2 3 VH M L VL หลอดที่ 1 N N H

13 การตรวจสอบปริมาณ ‘ไนเตรต’ (N) 1. ดูด ‘ น้ำ ’ จากขวด รองรับ 2.5 มล. ใส่ลงใน หลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 4 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 5 หนึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้ว ด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ ไนเตรต ’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘ แผ่นสี มาตรฐาน ไนเตรต ’ 4 5 หลอดที่ 1 N N H M L VL 0

14 การตรวจสอบปริมาณ ‘ฟอสฟอรัส’ (P) 1. ดูด ‘ น้ำ ’ จากขวด รองรับ 2.5 มล. ใส่ลงใน หลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 6 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 7 ครึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้ว ด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ ฟอสฟอรัส ’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘ แผ่นสี มาตรฐาน ฟอสฟอรัส ’ 6 7 VHHMLVL หลอดที่ 2 P

15 การตรวจสอบปริมาณ ‘โพแทสเซียม’ (K) 1. ดูด ‘ น้ำกรอง ’ 3 มล. ใส่ลงใน ขวดเบอร์ 9 เขย่าให้เข้า กัน 5 นาที 2. ดูด ‘ น้ำ ’ จากขวด รองรับ 0.8 มล. 3. เติมน้ำยาเบอร์ 8 2.0 มล. 4. เติมน้ำยาเบอร์ 9A จำนวน 1 หยด แล้วเขย่าให้เข้า กัน 5. เติมน้ำยาเบอร์ 9 จำนวน 2 หยด ( ห้ามเกิน ) 6. ปิดฝาหลอดแก้ว ด้วยจุกยาง 7. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้ง ไว้ 5 นาที 8. อ่านค่า ‘ โพแทสเซียม ’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘ แผ่นสี มาตรฐาน โพแทสเซียม ’ ( ถ้ามี ตะกอนเท่ากับสูง ) 8 9 9A น้ำกรอง 3 มล. หมายเหตุ : ถ้าตกตะกอน แสดงว่ามี K สูง HML หลอดที่ 1 หลอดที่ 3 K


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)” โดยเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google