งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย

2 การทดลอง : การละลายของ น้ำตาล การทดลองนี้เด็กๆ จะได้เห็น การละลายของน้ำตาล อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการย้อม น้ำตาล ด้วยสีผสมอาหาร หลังจากนั้นนำไป วาง บนจานที่มีน้ำ การนำน้ำตาลมา ย้อมสีต่างๆ ทำให้มีโอกาสได้สังเกตการ ผสมสีด้วย

3 1. เด็กๆ ใส่น้ำตาลก้อนลงในแก้ว ที่มีน้ำเปล่าอยู่ แล้วสังเกตการละลายของน้ำตาล ในน้ำ 2. วางก้อนน้ำตาลบนผ้าหรือ กระดาษ แล้ว หยดสีลงไป จากนั้นวางก้อน น้ำตาลไว้ในจานที่ ใส่น้ำ 3. จากนั้นทำการทดลองเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจาก น้ำตาลก้อนเป็นลูกกวาด แล้ว สังเกต ความเปลี่ยนแปลง

4 4. เด็กๆ ใช้แว่นขยายส่อง สังเกตดูการละลาย ของผลึกน้ำตาลก้อน และสีที่ ปรากฏ 5. เด็กๆ วาดรูปสิ่งที่เกิดขึ้นจาก การทดลอง

5 สิ่งที่เด็กได้จากการทดลอง ในน้ำตาลก้อนมีฟองอากาศ จึงเกิดการ ละลายได้เร็วกว่าลูกกวาด น้ำตาลเป็นสารละลายเหมือนเกลือ น้ำตาลมีความหนืดทำให้เกิดการแยกสี ชัดเจน การผสมสีจากแม่สี ทำให้เกิดสีใหม่ได้ น้ำทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น ของเหลวได้

6 การทดลอง : ความลับของสีดำ สีดำของเมจิกเกิดจากการผสมของ สีหลายสี ในการทดลองนี้เด็กๆ สวมบทบาทเป็น นักสืบที่ค้นหาว่า ปากกาเมจิกสีดำยี่ห้อต่างๆ เกิดจาก การผสมของสีใดบ้าง จะพบว่ามีสีชมพู สีฟ้า สีเหลือง และสี เขียวซ่อนอยู่ในสีดำ การทดลองนี้จะใช้วิธีการทางเคมีใน การค้นหาสีที่ซ่อนอยู่ เรียกว่า “ โครมาโทกราฟี ”

7 1. เด็กๆ เตรียมกระดาษกรองคน ละ 1 แผ่น พับเป็นรูปกรวยแบนๆ แล้วตัด ตามมุมแหลมของ กรวยเล็กน้อยให้เป็นรูเล็กๆ ตรง กลาง 2. ใช้ปากกาสีเมจิกสีดำวาด ลวดลายรอบๆ รู ตรงกลาง 3. ม้วนกระดาษกรองแผ่นที่ 2 เป็น แท่งคล้ายเทียน แล้วสอดเข้าไปในรูตรงกลางของ กระดาษกรอง แผ่นที่ 1

8 4. เด็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของกระดาษ กรอง เมื่อนำแผ่นที่วาดลวดลาย วางไว้ด้านบน ส่วนแผ่นที่ม้วนเป็นแท่งจุ่มลงใน น้ำ 5. ทิ้งไว้สักครู ให้เด็กๆ สังเกตว่า เกิด การเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

9 สิ่งที่เด็กได้จากการทดลอง เด็กรู้จักสังเกต ( เกิดสีต่างๆ แยกออกมาจาก สีดำ ) เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กได้รู้จักการตั้งสมมุติฐาน คาดเดา เหตุการณ์ในลำดับต่อไป เด็กได้พัฒนาการใช้ภาษาจากการใช้ คำถามและตอบคำถาม อธิบายถึงสิ่งที่พบเห็นจากการทดลอง เด็กได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน ซึ่งเป็น พัฒนาการทางสังคม


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google