งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบหา ปริมาณแคลเซียม ในน้ำดื่ม. ใส่น้ำตัวอย่าง ให้ถึงขีด 5 ml จากนั้นหยดน้ำยา c-1 จำนวน แปดหยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบหา ปริมาณแคลเซียม ในน้ำดื่ม. ใส่น้ำตัวอย่าง ให้ถึงขีด 5 ml จากนั้นหยดน้ำยา c-1 จำนวน แปดหยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบหา ปริมาณแคลเซียม ในน้ำดื่ม

2

3

4

5

6 ใส่น้ำตัวอย่าง ให้ถึงขีด 5 ml จากนั้นหยดน้ำยา c-1 จำนวน แปดหยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน

7 จากนั้นหยดน้ำยา อินดิเคเตอร์ c-2 ลง ไป 2 หยดแล้วเขย่า ให้เข้ากัน จะ ออกมาเป็นสีชมพู อมม่วง

8 หยดน้ำยา c-3 ลง ไปจนกว่าจะ กลายเป็นสีม่วง พอกลายเป็นสีม่วง แล้ว ให้หยดน้ำยา c-3 ต่อจนกลายเป็นสีฟ้า หรืน้ำเงิน ระหว่าง หยดให้นับจำนวน หยดด้วย เพื่อมา เทียบเป็นผลการ ทดลอง กับตารางที่ แนบมากับชุดน้ำยา

9 น้ำกรอง

10 น้ำดื่มสปริงเคิล

11 น้ำ กรอง น้ำดื่มเนส เร่ น้ำดื่ม สปริงเคิล น้ำดื่มมิเนเร่

12 ยี่ห้อ / ชนิดของ น้ำ จำนวนหยด ของน้ำยา C-3 ปริมาณ แคลเซียม Mg/L น้ำดื่มสปริงเคิล 120 น้ำดื่มมิเนเร่ 120 น้ำดื่มเนสเร่ 240 น้ำกรอง 360

13 น้ำกรองมีปริมาณแคลเซียมมากที่สุดคือ 60 mg/L รองลงมาคือ น้ำดื่มเนสเร่ มีปริมาณแคลเซียม 40 mg/L น้ำดื่มที่มีปริมาณแคลเซียมน้อยที่สุดคือ น้ำดื่ม สปริงเคิล และน้ำดื่มมิเนเร่ มีปริมาณแคลเซียม 20 mg/L

14 มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ( คำนวณ จากปริมาณแคลเซียม ) ) มีมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำ ดังต่อไปนี้ ปริมาณแคลเซียม 0 -75 mg/L เรียก น้ำอ่อน ปริมาณแคลเซียม 75 - 150 mg/L เรียก น้ำ กระด้างปานกลาง ปริมาณแคลเซียม 150 - 300 mg/L เรียก น้ำ กระด้าง ปริมาณแคลเซียม 300 mg/L ขึ้นไป เรียก น้ำกระด้างมาก

15 มาตรฐานความกระด้างของน้ำดื่ม อยู่ที่ไม่ เกิน 100 mg/L สำหรับน้ำใช้หรือน้ำบาดาล จะ อยู่ที่ไม่เกิน 300 mg/L จากผลการทดลอง : แสดงว่าน้ำดื่มทั้ง 4 ชนิด สามารถใช้ดื่มได้ เนื่องจากปริมาณแคลเซียมไม่เกินค่า มาตรฐาน คือ 100 mg/L

16 น้ำที่ใช้บริโภคได้ ถ้ามีคุณลักษณะเป็นน้ำ ค่อนข้างกระด้าง โดยเฉพาะเป็นน้ำกระด้างที่มี ไอออนลบจำพวกคาร์บอเนตไอออนจะมี รสชาติดี ทำให้รู้สึกสดชื่น และโดยปกติ อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ไม่สามารถทำให้น้ำ ที่มีความกระด้างเกิดตะกอนหรือตะกรันอุดตัน อวัยวะต่าง ๆ ได้ เราจึงดื่มน้ำที่มีความกระด้าง ได้นั่นเอง น้ำประปาที่ใช้อุปโภค ถ้ามีความกระด้างต่ำ จะทำให้ใช้น้ำไม่สะดวก เช่น ในการอาบน้ำ หรือซักผ้า จะทำให้ล้างสบู่หรือผงซักฟอกออก ยาก จึงมีกระบวนการในการเพิ่มความกระด้าง ของน้ำ เพื่อทำให้น้ำประปามีความสะดวกต่อ ผู้ใช้น้ำมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบหา ปริมาณแคลเซียม ในน้ำดื่ม. ใส่น้ำตัวอย่าง ให้ถึงขีด 5 ml จากนั้นหยดน้ำยา c-1 จำนวน แปดหยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google