งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบหาปริมาณแคลเซียมในน้ำดื่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบหาปริมาณแคลเซียมในน้ำดื่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบหาปริมาณแคลเซียมในน้ำดื่ม

2 ด.ช.พงศกร ชมสวน ม1/3 เลขที่ 36 ด.ญ.ชนิดาภา ดวงรัศมี ม1/3 เลขที่ 12
สมาชิกกลุ่ม ด.ช.พงศกร ชมสวน ม1/3 เลขที่ 36 ด.ญ.ชนิดาภา ดวงรัศมี ม1/3 เลขที่ 12 ด.ญ.ปานชีวา โฆษิตเจริญกุล ม1/3 เลขที่ 34 ด.ช.ธิติ เลิศสุทธิเมตตา ม1/3 เลขที่ 27 ด.ช.อดิศร กลึงมั่น ม1/3 เลขที่ 58 ด.ช.อภิชา วุฒินานนท์ ม1/3 เลขที่ 59

3 เลือกซื้อน้ำที่มีคุณภาพและ เพื่อสุขภาพของผู้ดื่ม
จุดประสงค์ เพื่อความรู้ทางการ เลือกซื้อน้ำที่มีคุณภาพและ เพื่อสุขภาพของผู้ดื่ม

4 น้ำยาวัดปริมาณแคลเซียมในน้ำ
อุปกรณ์ น้ำยาวัดปริมาณแคลเซียมในน้ำ C-1 C-3 C-2

5 วิธีการทดลอง

6 ใส่น้ำตัวอย่างให้ถึงขีด 5 ml
C-1 จากนั้นหยดน้ำยาc-1จำนวนแปดหยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน

7 จากนั้นหยดน้ำยาอินดิเคเตอร์ c-2ลงไป2หยดแล้วเขย่าให้เข้ากัน จะออกมาเป็นสีชมพูอมม่วง

8 หยดน้ำยาc-3ลงไปจนกว่าจะกลายเป็นสีม่วง

9 น้ำกรอง

10 น้ำดื่มสปริงเคิล

11 น้ำกรอง น้ำดื่มเนสเร่ น้ำดื่มสปริงเคิล น้ำดื่มมิเนเร่

12 ผลการทดลอง ยี่ห้อ/ชนิดของน้ำ จำนวนหยด ของน้ำยา C-3 ปริมาณแคลเซียม Mg/L
น้ำดื่มสปริงเคิล 1 20 น้ำดื่มมิเนเร่ น้ำดื่มเนสเร่ 2 40 น้ำกรอง 3 60

13 สรุปผลการทดลอง น้ำกรองมีปริมาณแคลเซียมมากที่สุดคือ 60 mg/L

14 สรุปผลการทดลอง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) (คำนวณจากปริมาณแคลเซียม) )มีมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำดังต่อไปนี้ ปริมาณแคลเซียม mg/L เรียก น้ำอ่อน ปริมาณแคลเซียม mg/L เรียก น้ำกระด้างปานกลาง ปริมาณแคลเซียม mg/L เรียก น้ำกระด้าง ปริมาณแคลเซียม 300   mg/L ขึ้นไป เรียก น้ำกระด้างมาก

15 สรุปผลการทดลอง มาตรฐานความกระด้างของน้ำดื่ม อยู่ที่ไม่เกิน 100 mg/L สำหรับน้ำใช้หรือน้ำบาดาล จะอยู่ที่ไม่เกิน 300 mg/L จากผลการทดลอง : แสดงว่าน้ำดื่มทั้ง 4 ชนิด สามารถใช้ดื่มได้เนื่องจากปริมาณ แคลเซียมไม่เกินค่ามาตรฐาน คือ 100 mg/L

16 สรุปผลการทดลอง      น้ำที่ใช้บริโภคได้ ถ้ามีคุณลักษณะเป็นน้ำค่อนข้างกระด้าง โดยเฉพาะเป็นน้ำกระด้างที่มีไอออนลบจำพวกคาร์บอเนตไอออนจะมีรสชาติดี ทำให้รู้สึกสดชื่น และโดยปกติอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ไม่สามารถทำให้น้ำที่มีความกระด้างเกิดตะกอนหรือตะกรันอุดตันอวัยวะต่าง ๆ ได้ เราจึงดื่มน้ำที่มีความกระด้างได้นั่นเอง      น้ำประปาที่ใช้อุปโภค ถ้ามีความกระด้างต่ำจะทำให้ใช้น้ำไม่สะดวก เช่น ในการอาบน้ำ หรือซักผ้า จะทำให้ล้างสบู่หรือผงซักฟอกออกยาก จึงมีกระบวนการในการเพิ่มความกระด้างของน้ำ เพื่อทำให้น้ำประปามีความสะดวกต่อผู้ใช้น้ำมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบหาปริมาณแคลเซียมในน้ำดื่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google