งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1. ด. ช. ชัยเชษฐ์ เชิดเกียรติ ชัย เลขที่ 7 ม.1/6 2. ด. ญ. ณัฐชนก ชุมดี เลขที่ 11 ม.1/6 3. ด. ญ. นัทธมน อนุรักษ์รัช ดา เลขที่ 22 ม.1/6 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1. ด. ช. ชัยเชษฐ์ เชิดเกียรติ ชัย เลขที่ 7 ม.1/6 2. ด. ญ. ณัฐชนก ชุมดี เลขที่ 11 ม.1/6 3. ด. ญ. นัทธมน อนุรักษ์รัช ดา เลขที่ 22 ม.1/6 4. ด. ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1. ด. ช. ชัยเชษฐ์ เชิดเกียรติ ชัย เลขที่ 7 ม.1/6 2. ด. ญ. ณัฐชนก ชุมดี เลขที่ 11 ม.1/6 3. ด. ญ. นัทธมน อนุรักษ์รัช ดา เลขที่ 22 ม.1/6 4. ด. ญ. ปวีณนุช วีระรังทรัพย์ เลขที่ 28 ม.1/6 5. ด. ช. วิชญ์ภาส กลิ่นบำรุง เลขที่ 47 ม.1/6 6. ด. ช. ศุภชัย ผลอนันท์ เลขที่ 50 ม.1/6 เสนอ ดร. สุมน คณา นิตย์

2 การทดลองน้ำยาล้าง จาน คุณสมบัติของน้ำยาล้างจานที่ดี คือ 1. ต้องสกัดจากน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะ ช่วยขจัดและละลายคราบไขมันและน้ำมันได้ดี ทำให้สะอาดหมดจด 2. มีส่วนผสมของอโรเวร่า ซึ่งจะช่วยถนอมมือไม่ให้ แห้งกร้าน และไม่ระคายเคืองมือผู้ใช้ อีกทั้งยัง ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อน้ำทิ้ง 3. ต้องเป็นสารที่ย่อยสลายได้ธรรมชาติ ปราศจาก สารฟอสเฟต ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะจาก สิ่งแวดล้อมและสะสมในแหล่งน้ำทิ้ง 4. ต้องสามารถล้างภาชนะได้ทุกประเภท เช่น ขวด นม เครื่องแก้ว คริสตัล เครื่องเงิน รวมถึงผัก ผลไม้ ได้ดีด้วย

3 อุปกรณ์ ทดลอง 1. จานแก้วใบ เล็ก 2. แก้ว พลาสติกใส 3. ช้อนชา 4. น้ำยาล้าง จาน 5. น้ำมันพืช 6. น้ำเปล่า

4 จุดประส งค์ การทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่า น้ำยาล้างจาน ยี่ห้อไหนที่ สามารถล้างจานได้สะอาด มากกว่า และยี่ห้อไหน เมื่อใช้ แล้วยังมีคราบไขมันและน้ำมัน ตกค้างหรือไม่ และยี่ห้อไหนที่ เมื่อใช้แล้วไม่เปลืองน้ำ

5 ยี่ห้อของน้ำยาล้าง จาน ที่ใช้ทดลอง ยี่ห้อ ซันไลต์ ยี่ห้อ เทสโก้ โลตัส สูตรปุ๋ยชีวะ ภาพ ยี่ห้อโปร

6 สูตรทำน้ำยาล้าง จานเอง 1.N70 1 กก 2. กรดไขมันปาล์ม 0.5 กก หรือ F24 3. ผงข้น 0.5 กก. หรือ เกลือ 4. สีผสมอาหาร 5. กลิ่นมะนาว 6. น้ำเปล่า

7 ขั้นตอ นที่ 1 เทน้ำมันลงในแก้ว 1 ช้อนชา วิธีการ ทดลอง

8 ขั้นตอน ที่ 2 เทน้ำยาล้างจาน 1 ช้อน ชา เทลงในจานที่มีน้ำมัน

9 ขั้นตอน ที่ 3 คนให้เข้ากันกับน้ำยาล้างจาน แล้วเททิ้งลงในแก้ว

10 เมื่อสังเกต น้ำยาล้าง จาน ยี่ห้อ ซันไลต์ เมื่อสังเกตแล้วพบว่า น้ำยาล้าง จานยี่ห้อซันไลต์ เป็นน้ำยา ล้างจานที่ทำจากไขมันสัตว์ เพราะเมื่อผสมกันแล้ว ข้น มาก เทออกได้ยาก

11 เมื่อเทน้ำลง ในจาน เอาน้ำเทลงในจานเพื่อ ล้างจาน

12 เมื่อสังเกต น้ำยาล้างจาน ยี่ห้อ เทสโก้โลตัส เมื่อสังเกตแล้วพบว่า น้ำยาล้างจานยี่ห้อเทส โก้ โลตัส เป็นน้ำยาล้างจานที่ไม่ได้ทำ จากไขมันพืช จะล้างคราบไขมันออกได้ ไม่ดี โดยเฉพาะคราบที่ล้างออกยาก เปลืองน้ำในการล้าง เพราะน้ำมัน กับน้ำยา ล้างจานไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

13 เมื่อเทน้ำลง ในจาน เอาน้ำเทลงในจานเพื่อ ล้างจาน

14 เมื่อสังเกต น้ำยาล้าง จาน ที่ทำขึ้นมาเอง เมื่อสังเกตแล้วพบว่า น้ำยาล้างจานที่ทำ ขึ้นมาเอง เป็นน้ำยาล้างจานที่ทำจาก ไขมันพืช เพราะเมื่อผสมกันแล้ว เข้า เป็นเนื้อเดียวกัน

15 เมื่อเทน้ำลง ในจาน เอาน้ำเทลงในจานเพื่อ ล้างจาน

16 เมื่อสังเกต น้ำยาล้างจาน ยี่ห้อโปร เมื่อสังเกตแล้วพบว่า น้ำยาล้างจานยี่ห้อ โปร เป็นน้ำยาล้างจานที่ทำจากไขมัน พืช เพราะเมื่อผสมกันแล้ว เข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน

17 เมื่อเทน้ำลง ในจาน เอาน้ำเทลงในจานเพื่อ ล้างจาน

18 สรุป น้ำยาล้างจานที่ทำจากไขมันพืช จะล้าง จานได้สะอาดกว่า ล้างคราบน้ำมันออกได้ดี ประหยัดน้ำ น้ำที่ล้างจานแล้ว ย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม น้ำยาล้างจานที่ทำจากไขมันสัตว์ ล้าง แล้วยังทิ้งคราบน้ำมันบนจาน ทำให้มีสาร ตกค้างอยู่บนภาชนะและทำให้เปลืองน้ำ ท่อ น้ำอุดตัน เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและ สะสมในแหล่งน้ำทิ้ง ยี่ห้อที่ทำจากไขมันพืช ได้แก่ น้ำยาล้างจานที่ ทำขึ้นมาเอง กับ ยี่ห้อโปร

19


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1. ด. ช. ชัยเชษฐ์ เชิดเกียรติ ชัย เลขที่ 7 ม.1/6 2. ด. ญ. ณัฐชนก ชุมดี เลขที่ 11 ม.1/6 3. ด. ญ. นัทธมน อนุรักษ์รัช ดา เลขที่ 22 ม.1/6 4. ด. ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google