งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน
ความสำคัญของการนำเสนองาน การนำเสนองานเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกองค์กร ธุรกิจทางการเมือง การศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ ต้อง อาศัยวิธีการนำเสนองานเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอ ความเห็น เสนอขออนุมัติหรือเสนอข้อสรุปผลการ ดำเนินงานต่างๆ

2 ซอฟแวร์กราฟิกการนำเสนองาน
ซอฟแวร์การฟิกการนำเสนองานเป็นซอฟแวร์ประยุกต์ที่ ช่วยงานด้านการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

3 คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟแวร์สำเร็จเพื่อสร้างงานนำเสนอ
ซอฟแวร์สำเร็จเพื่อสร้างงานนำเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ สร้างเอกสารนำเสนอที่ประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข รูปภาพ อย่างรวดเร็ว

4 แสดงเอกสารนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์
ทำเอกสารเสนอย่อสำหรับผู้ฟังบรรยาย ทำบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยายได้ ถ้ามีอุปกรณ์ในการสร้างสไลด์ สามารถสร้างสไลด์ 35 มิลลิเมตรได้

5 ประเภทซอฟแวร์กาฟิกการนำเสนอ
ซอฟแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปแบบกราฟิก มี4 ประเภท ดังนี้ ซอฟแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่สามารถ นำเสนอข้อมูลภาพ รูปแบบกราฟิกต่างๆได้

6 ซอฟแวร์การสร้างการนำเสนอข้อมูล สามารถสร้างและแก้ไข ข้อมูลซึ่งเป็นตัวอักษรภาพรูปแบบกราฟต่างๆเพื่อนำแสดงหรือ นำเสนอได้ ซอฟแวร์การนำเสนอข้อมูลกราฟิก ซอฟแวร์ประเภทนี้ใช้ข้อมูล จากการเก็บรวบรวม

7 ซอฟแวร์การนำเสนอกราฟิกเฉพาะทาง เช่นการสร้างแผนที่ อากาศ

8 การใช้ซอฟแวร์และเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนอ
การใช้ซอฟแวร์นำเสนองาน ส่วนใหญ่นิยมใช้ไมโครซอฟ พาวเวอร์พอยต์ ซึ่งใด้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย

9 การแทรกไฟล์เสียงเพลงจากคลิปออร์แกไนเซอร์
การแทรกไฟล์เสียงเพลงจากคลิปออร์ไนเซอร์มีขั้นตอน ดังนี้ คลิกแท็บ คลิกปุ่ม คลิกเลือก คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ

10 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอมี 2 รูปแบบ
1 คลิกกรอบข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการใส่ลูกเล่น 2 คลิกแท็บ 3 คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายละเอียด 4 คลิกเลือกรูปแบบลูกเล่นที่ต้องการ 5 คลิกปุ่มเพื่อดูตัวอย่างลูกเล่นที่เลือก


ดาวน์โหลด ppt การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google