งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของการนำเสนองาน การนำเสนองานเข้ามามีบทบาท สำคัญในทุกองค์กรธุรกิจทาง การเมือง การศึกษาหรือหน่วยงาน ของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอ งานเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของการนำเสนองาน การนำเสนองานเข้ามามีบทบาท สำคัญในทุกองค์กรธุรกิจทาง การเมือง การศึกษาหรือหน่วยงาน ของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอ งานเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของการนำเสนองาน การนำเสนองานเข้ามามีบทบาท สำคัญในทุกองค์กรธุรกิจทาง การเมือง การศึกษาหรือหน่วยงาน ของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอ งานเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอ ความเห็น เสนอขออนุมัติหรือเสนอ ข้อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ

2 ซอฟแวร์การฟิกการนำเสนองาน เป็นซอฟแวร์ประยุกต์ที่ช่วยงาน ด้านการนำเสนอข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์

3 ซอฟแวร์สำเร็จเพื่อสร้างงาน นำเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ สร้างเอกสารนำเสนอที่ ประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข รูปภาพ อย่างรวดเร็ว

4 แสดงเอกสารนำเสนอผ่าน คอมพิวเตอร์ ทำเอกสารเสนอย่อสำหรับผู้ฟัง บรรยาย ทำบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยายได้ ถ้ามีอุปกรณ์ในการสร้างสไลด์ สามารถ สร้างสไลด์ 35 มิลลิเมตรได้

5 ซอฟแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูลหรือ ผลงานในรูปแบบกราฟิก มี 4 ประเภท ดังนี้ ซอฟแวร์ที่ใช้นำเสนอข้อมูล ซึ่ง เป็นซอฟแวร์ที่สามารถนำเสนอ ข้อมูลภาพ รูปแบบกราฟิกต่างๆได้

6 ซอฟแวร์การสร้างการนำเสนอข้อมูล สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลซึ่งเป็น ตัวอักษรภาพรูปแบบกราฟต่างๆเพื่อนำ แสดงหรือนำเสนอได้ ซอฟแวร์การนำเสนอข้อมูลกราฟิก ซอฟแวร์ประเภทนี้ใช้ข้อมูลจากการ เก็บรวบรวม

7 ซอฟแวร์การนำเสนอกราฟิกเฉพาะ ทาง เช่นการสร้างแผนที่อากาศ

8 การใช้ซอฟแวร์นำเสนองาน ส่วน ใหญ่นิยมใช้ไมโครซอฟพาวเวอร์ พอยต์ ซึ่งใด้รับความนิยมกันอย่าง แพร่หลาย

9 การแทรกไฟล์เสียงเพลงจากคลิปออร์แกไน เซอร์ การแทรกไฟล์เสียงเพลงจากคลิป ออร์ไนเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกแท็บ 2. คลิกปุ่ม 3. คลิกเลือก 4. คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ

10 การใส่ลูกเล่นในการนำเสนอมี 2 รูปแบบ 1 คลิกกรอบข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการใส่ลูกเล่น 2 คลิกแท็บ 3 คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายละเอียด 4 คลิกเลือกรูปแบบลูกเล่นที่ต้องการ 5 คลิกปุ่มเพื่อดูตัวอย่างลูกเล่นที่เลือก


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของการนำเสนองาน การนำเสนองานเข้ามามีบทบาท สำคัญในทุกองค์กรธุรกิจทาง การเมือง การศึกษาหรือหน่วยงาน ของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอ งานเพื่อสื่อสารข้อมูลเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google