งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ !!!. Microsoft Office Picture Manager ช่วยให้คุณมีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข และ ใช้รูปภาพของคุณมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ !!!. Microsoft Office Picture Manager ช่วยให้คุณมีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข และ ใช้รูปภาพของคุณมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ !!!

2 Microsoft Office Picture Manager ช่วยให้คุณมีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข และ ใช้รูปภาพของคุณมากขึ้น

3

4 Microsoft Office Picture Manager • ขนาดไฟล์เดิม 2.7 M (2700KB) • แปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับเอกสาร 1024x786 • เหลือขนาดไฟล์ 250KB • ลดขนาดได้ประมาณ 10 เท่า

5 Paint

6 • ขนาดไฟล์เดิม 2.7 M (2700KB) • แปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับเอกสาร 1024x786 • เหลือขนาดไฟล์ 470 KB • ลดขนาดได้ประมาณ 6 เท่า ( บาง รูป 10 เท่า )

7 เทคนิค • ควรแปลงไฟล์เป็นไฟล์สำหรับ เอกสาร ขนาด 1024x786 พิกเซล (Pixels)

8 • เกี่ยวกับการบีบอัดรูปภาพ • ถ้าคุณวางแผนที่จะให้รูปภาพของคุณใช้งานร่วมกันได้ใน เอกสารของ Microsoft Office บนเว็บไซต์ หรือใน ข้อความอีเมล คุณอาจต้องลดขนาดหรือสัดส่วนของ รูปภาพของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัลที่สร้าง แฟ้มขนาดใหญ่ การใส่แฟ้มเหล่านั้นใน Microsoft Word อาจทำให้เอกสารของ Word ยากต่อการจัดการเนื่องจาก ขนาดของแฟ้มที่เพิ่มขึ้น คุณอาจต้องลดขนาดแฟ้มของ รูปภาพเพื่อให้โหลดแฟ้มรูปภาพบนเว็บได้เร็วขึ้น หรือลด ขอบเขตของรูปภาพเพื่อให้พอดีกับหน้าต่างเบราว์เซอร์ มากขึ้น • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขนาดของแฟ้มและสัดส่วน ของรูปภาพโดย การบีบอัด ( บีบอัด : วิธีการลดขนาดแฟ้ม รูปภาพที่เอาข้อมูลพิกเซลสำหรับสีเดียวกันมารวมกัน และ เก็บข้อมูลนั้นไว้ในพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิม ระดับการบีบอัดสูง จะให้แฟ้มที่มีขนาดเล็กและใช้เวลาในการดาวน์โหลดสั้น กว่า ) แฟ้มลงในรูปแบบ JPG ที่มีขนาดเล็กกว่า Microsoft Office Picture Manager จะกำหนดปริมาณการบีบอัด โดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณระบุวิธีการที่จะใช้รูปภาพนั้น โดยที่ อัตราส่วนความกว้างยาว ( อัตราส่วนกว้างยาว : อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของ รูปภาพ ) ของรูปภาพของคุณจะถูกคงไว้ ถ้ารูปภาพของ คุณมีขนาดเล็กกว่าตัวเลือกการบีบอัดที่คุณได้เลือกไว้อยู่ แล้ว การปรับขนาดหรือการบีบอัดก็จะไม่เกิดขึ้น การบีบอัด ( บีบอัด : วิธีการลดขนาดแฟ้ม รูปภาพที่เอาข้อมูลพิกเซลสำหรับสีเดียวกันมารวมกัน และ เก็บข้อมูลนั้นไว้ในพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิม ระดับการบีบอัดสูง จะให้แฟ้มที่มีขนาดเล็กและใช้เวลาในการดาวน์โหลดสั้น กว่า ) อัตราส่วนความกว้างยาว ( อัตราส่วนกว้างยาว : อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของรูปภาพ อัตราส่วนนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับขนาดของ รูปภาพ )

9 • ชนิดแฟ้มและตัวกรองกราฟิก • คุณสามารถแทรกรูปแบบแฟ้มกราฟิกที่เป็นที่นิยม หลายรูปแบบลงในงานนำเสนอของคุณโดยตรงหรือ โดยการใช้ตัวกรองกราฟิกแยกต่างหาก คุณไม่ จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิกแยกต่างหากในการแทรก รูปแบบแฟ้มต่อไปนี้ •Enhanced Metafile (.emf) •Graphics Interchange Format (.gif) •Joint Photographic Experts Group (.jpg) •Portable Network Graphics (.png) •Microsoft Windows Bitmap (.bmp,.rle,.dib)

10


ดาวน์โหลด ppt การแปลงขนาดไฟล์รูปภาพ เทคนิคสำคัญ !!!. Microsoft Office Picture Manager ช่วยให้คุณมีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข และ ใช้รูปภาพของคุณมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google