งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง วัฏจักรของน้ำ จัดทำโดย เด็กชาย โชคชัย คำมะยอม เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร สารบั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง วัฏจักรของน้ำ จัดทำโดย เด็กชาย โชคชัย คำมะยอม เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร สารบั ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง วัฏจักรของน้ำ จัดทำโดย เด็กชาย โชคชัย คำมะยอม เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร สารบั ญ

2 สารบัญ การ ระเห ย การ ควบแ น่น การ เกิด ฝน กลับ การ รวมตั วของ น้ำ แหล่ง อ้างอิง แผน ผัง การ เกิด ฝน

3 การระเหย การระเหย คือ กระบวนการที่ของเหลว เช่น น้ำเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่ จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด โดยเป็น กระบวนการตรงกันข้ามกับการควบแน่น โดยทั่วไปเราสามารถรับรู้ถึงการระเหยได้ โดยดู จากน้ำที่ค่อยๆ หายไปทีละน้อย เมื่อมันกลายตัว เป็นไอน้ำของเหลว น้ำแก๊สอุณหภูมิจุดเดือดการควบแน่น สารบั ญ

4 การควบแน่น การควบแน่น (condensation) คือ กระบวนการที่ ก๊าซ แปรสภาพเป็นของเหลวการควบแน่นนั้น ส่วน ใหญ่จะปรากฏให้เห็น ในการทดลองต่างๆที่เกี่ยวกับ การควบแน่น และมักจะปรากฏในชีวิตประจำวัน เช่น การเกิดฝนนั่นเอง การควบแน่นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ ได้ให้เห็นกันบ่อยๆและหยดน้ำที่เกาะข้างแก้วเป็นการ กลั่นตัวแต่ใช้หลักการเดียวกันกับการควบแน่น ก๊าซของเหลว สารบั ญ

5 การเกิดฝน การเกิดฝนตก (precipitation) หมายถึง ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัวของน้ำใน อากาศ เกิดเป็นฝนและหิมะตกสู่พื้นโลก ซึ่งส่วนใหญ่ ตกลงสู่พื้นที่มหาสมุทร นอกจากนั้นตกลงมาในรูปของ ฝนและหิมะและบางส่วนก็ซึมลงดินและไหลลงสู่แหล่ง น้ำต่างๆ สารบั ญ

6 การรวมตัวของน้ำ การรวมตัวของน้ำ (collection) หมายถึง การที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือ มหาสมุทร ที่เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภค ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่อไป สารบั ญ

7 แผนผังการเกิดฝน สารบั ญ

8 แหล่งอ้างอิง http://www.bwc.ac.th/pan สารบั ญ หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง วัฏจักรของน้ำ จัดทำโดย เด็กชาย โชคชัย คำมะยอม เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร สารบั ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google