งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม JHCIS ให้ ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตาม รายงาน 18 แฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม JHCIS ให้ ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตาม รายงาน 18 แฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม JHCIS ให้ ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตาม รายงาน 18 แฟ้ม

2 แฟ้มที่ 1 PERSON

3

4 แฟ้มที่ 2 DEATH

5 กำหนดสถานะเป็นตาย

6

7 แฟ้มที่ 3 CHRONIC

8 เลือกบุคคลแล้ว คลิก แท็ป โรคเรื้อรัง

9 แฟ้มที่ 4 CARD

10 เลือกบุคคลแล้ว

11 แฟ้มที่ 5 SERVICE

12

13 ลงอาการเบื้องต้นแล้ว คลิกแท็ป จ่ายยา

14 แฟ้มที่ 6 DIAG

15 ลงอาการเบื้องต้นแล้ว คลิก แท็ป วินิจฉัยโรค ระวัง ประเภทการ วินิจฉัย

16 แฟ้มที่ 8 SERVEIL

17 วินิจฉัยโรค แล้วเป็นโรค 506 จะได้ หน้าต่างข้างล่าง

18 แฟ้มที่ 9 DRUG

19 ระวังจำนวนการจ่ายยาด้วย

20 แฟ้มที่ 10 PROCED

21 ระวังรหัสหัตถการใหม่ เป็นเลข 7 หลักไม่มีขีด

22 แฟ้มที่ 11 WOMAN

23 ลงบันทึก หญิงวัย เจริญพันธุ์

24 เลือกหมู่บ้านในการ ลงข้อมูล

25 แฟ้มที่ 12 FP

26 เลือกบุคคลรับบริการแล้ว คลิก แท็ปวางแผนครอบครัว การวางแผนโดยยาเม็ด ห้ามเป็นเพศชาย และ ถุงยางห้ามเป็นหญิง

27 แฟ้มที่ 13 EPI

28 เลือกบุคคลรับบริการแล้ว คลิกแท็ปวัคซีน

29 แฟ้มที่ 14 NUTRITION

30 น้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.5 – 300 กิโลกรัม ส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 15 – 300 เซ็นติเมตร

31 น้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.5 – 300 กิโลกรัม ส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 15 – 300 เซ็นติเมตร เลือกบุคคลรับบริการแล้ว คลิกแท็ปโภชนาการ

32 แฟ้มที่ 15 ANC

33 เลือกคนรับบริการแล้ว คลิก แท็ปตรวจครรภ์

34 ลงรายการ ฝากครรภ์ แล้ว คลิกแท็ป Blood Test

35 แฟ้มที่ 16 PP

36 1. เพิ่มประชากรเด็กเกิด ใหม่ก่อนนะครับ ระวังการเยี่ยมอายุต้องอยู่ ในช่วง 1-45 วันเท่านั้น

37 แฟ้มที่ 17 MCH

38 1. ต้องลงรายละเอียดการ คลอดก่อนนะครับ เลือกคนรับบริการแล้วคลิกแท็ป คลอด ลงการคลอดแล้ว คลิกแท็ป บันทึก ข้อมูลเด็กแรกเกิด

39 2. ลงบันทึกข้อมูลเด็ก แรกเกิด ********* จะเลือกเด็กตรงนี้ ได้ต้อง เพิ่มเด็กในฐานโดยมี วันเกิด ตรงกับวันที่แม่คลอด ********

40 3. ลงบันทึกการเยี่ยม มารดาหลังคลอด ระวังการเยี่ยมหลังคลอดให้อยู่ในช่วง 1-45 วันหลัง คลอดเท่านั้น

41 แฟ้มที่ 18 HOME

42 1. การลงบันทึก หลังคาเรือน เลือกหมู่บ้าน และบ้านที่ ต้องการลงข้อมูล ลงข้อมูลรายละเอียดเสร็จ แล้ว กดแท็ป การ สุขาภิบาลที่พักอาศัย

43 ลงข้อมูลการสุขาภิบาลที่พัก อาศัย เสร็จ กดแท็ป การ สุขาภิบาลอาหาร

44 ลงข้อมูลการการ สุขาภิบาลอาหารเสร็จ กดแท็ป การควบคุมสัตว์ และแมลง

45

46 ขอให้โชคดีนะครับ กับการบันทึก ข้อมูลเพื่อให้ ครบถ้วนตาม สปสช.


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม JHCIS ให้ ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตาม รายงาน 18 แฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google