งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( พ. ค. 49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( พ. ค. 49)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( พ. ค. 49)

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ / ภาค (14 พ. ค -20 พ. ค. 2549) อัตราต่อ แสน (0.11 %) (0.10 %) (0.00 %) (0.25 %) (0.20 %) อัตราป่วยตาย ร้อยละ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 ( ข้อมูล สัปดาห์ที่ 20 ณ. 14 พ. ค.-20 พ. ค. 49) อัตรา / แสน เขต ประเทศ 12.70/ แสน 0.11 %

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549 ในจังหวัดเขต 5 อัตรา / แสน จังหวัด

7

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2549 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน ( ปี 2544-2548),2549 จำนวน ราย

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 จำแนกกลุ่มอายุ จ. สิงห์บุรี อัตรา / แสน กลุ่ม อายุ

10 หญิง : ชาย = 1: 1.50 ราชการ 2.94%

11 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

12 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก ใน หมู่บ้าน - ชุมชน ของจังหวัด สิงห์บุรี (34 ราย ) อำเ ภอ ร้อยละ

13 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ( รา ย ) 79/ แสน 7.88/ แสน

14 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ปี 2549 อ. เมือง (12 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 58 ราย

15 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. บางระจัน (5 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 10 ราย

16 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2547 อ. พรหมบุรี ( 1 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 13 ราย

17 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. อินทร์บุรี (10 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 61 ราย

18 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. ท่าช้าง ( 3 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 10 ราย

19 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2549 อ. ค่ายบางระจัน ( 3 ราย ) จำนวน ( รา ย ) 21 ราย

20

21 (1 มค.-21 พ. ค.2549) 1. พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 40 จังหวัด 297 ตำบล 2. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ผลลบ 40 จังหวัด 297 ตำบล 3. พื้นที่ที่ระหว่างรอผล Lab 10 จังหวัด 14 ตำบล 4. พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี - จังหวัด - ตำบล

22 สถานการณ์ไข้หวัดนกในคน H5N1 ทั่ว โลก ( พ. ศ.46-19 พ. ค.2549) 1 ม. ค.-19 พ. ค.49 ตุรกี : Confirm 12, Death 4 ราย อินโดนิเซีย :Confirm24, Death 21 ราย จีน : Confirm10, Death7 ราย อิรัก : Confirm 2, Death 2 ราย อาเซอร์ไบจาน : Confirm 8,Death 5 ราย กัมพูชา : Confirm 2, Death 2 ราย อียิปต์ : Confirm14, Death 6 ราย จิบูตี : Confirm 4 ( พ. ศ.46-19 พ. ค.2549)

23 ตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค.- 22 พ. ค 2549 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่าย รายงาน 1003 ราย จาก 65 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก - ราย เสียชีวิต - ราย 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

24

25 AFP ปี 2549

26 ผู้ป่วยชื่อ ดช. นิติวุฒิ นาคสัมฤทธิ์ อายุ 6 ปี 8 เดือน ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย 2/7 ( แฟลตตำรวจ ) ต. บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บุรี วันเริ่มป่วย 16 พฤษภาคม 2549 วันรับรักษา 16 พฤษภาคม 2549 สถานที่รักษา โรงพยาบาลสิงห์บุรี อาการ ไข้ ไอ ขาทั้งสองข้างอ่อน แรง แพทย์วินิจฉัย Fever c Myalgia(AFP)

27

28 การ ดำเนินงา น 1. ออกสอบสวนโรคโดยทีม SRRT (17 พ. ค.2549) 2. เก็บตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วย 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 วัน (18,19 พ. ค.49) ส่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. 3. ควบคุมโรคในพื้นที่ ORI (Out Break Response immunization) - เด็กอายุ < 6 ปี จำนวน 678 คน ( ในพท.+ ชุมชนใกล้เคียง 147 คน, ร. ร. ที่เด็กเรียน 531 คน ) - บางพุทรา มีความครอบคลุม OPV >95%)

29 การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 4. ประชาสัมพันธ์ การรับวัคซีน ป้องกันโรค ครบตามวัย 5. ติดตามผู้ป่วยครบ 60 วัน เมื่อ 14 กค.2549 6. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23 พค.2549

30


ดาวน์โหลด ppt จำนวนและอัตราป่วย / ตาย ด้วย โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( พ. ค. 49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google