งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
พฤษภาคม 2549

2 จำนวนและอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี (พ.ค. 49)

3 โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ/ภาค
(14 พ.ค-20 พ.ค. 2549) อัตราต่อแสน อัตราป่วยตาย ร้อยละ (0.11%) (0.20%) (0.10%) (0.00%) (0.25%)

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 (ข้อมูล สัปดาห์ที่ 20 ณ. 14 พ.ค.-20 พ.ค. 49)
อัตรา/แสน ประเทศ 12.70/แสน 0.11 % เขต

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549 ในจังหวัดเขต 5
อัตรา/แสน จังหวัด

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดสิงห์บุรี

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2549 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน (ปี 2544-2548),2549
จำนวนราย

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 จำแนกกลุ่มอายุ จ.สิงห์บุรี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี จำแนกกลุ่มอายุ จ.สิงห์บุรี อัตรา/ แสน กลุ่มอายุ

10 ราชการ2.94% หญิง: ชาย = 1: 1.50

11 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

12 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก
ใน หมู่บ้าน-ชุมชน ของจังหวัดสิงห์บุรี (34 ราย) ร้อยละ อำเภอ

13 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี 79/แสน จำนวน(ราย) 7.88/แสน

14 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี2549 อ.เมือง(12ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี2549 อ.เมือง(12ราย) จำนวน(ราย) 58 ราย

15 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.บางระจัน (5ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี อ.บางระจัน (5ราย) จำนวน(ราย) 10ราย

16 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2547 อ.พรหมบุรี( 1 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2547 อ.พรหมบุรี( 1 ราย) จำนวน(ราย) 13 ราย

17 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.อินทร์บุรี (10 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.อินทร์บุรี (10 ราย) จำนวน(ราย) 61 ราย

18 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.ท่าช้าง ( 3 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี อ.ท่าช้าง ( 3 ราย) จำนวน(ราย) 10ราย

19 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.ค่ายบางระจัน ( 3 ราย) จำนวน(ราย) 21 ราย

20 สถานการณ์โรค ไข้หวัดนก

21 1.พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 40 จังหวัด 297 ตำบล
ไข้หวัดนกในสัตว์ (1 มค.-21 พ.ค.2549) 1.พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 40 จังหวัด 297 ตำบล 2.พื้นที่ที่ผลLab ให้ผลลบ 40 จังหวัด 297 ตำบล 3.พื้นที่ที่ระหว่างรอผลLab 10 จังหวัด 14 ตำบล 4.พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี - จังหวัด - ตำบล

22 สถานการณ์ไข้หวัดนกในคน H5N1 ทั่วโลก ( พ.ศ.46-19 พ.ค.2549)
1 ม.ค.-19 พ.ค.49 ตุรกี : Confirm 12, Death 4 ราย อินโดนิเซีย :Confirm24, Death 21 ราย จีน : Confirm10, Death7 ราย อิรัก: Confirm 2, Death 2 ราย อาเซอร์ไบจาน: Confirm 8,Death 5 ราย กัมพูชา : Confirm 2, Death 2 ราย อียิปต์ : Confirm14, Death 6 ราย จิบูตี : Confirm 4 ( พ.ศ พ.ค.2549) 217/123 ราย

23 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 1003 ราย จาก 65 จังหวัด
ไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค 2549 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 1003 ราย จาก 65 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก - ราย เสียชีวิต - ราย 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

24 สธ.เน้นเฝ้าระวัง,ควบคุมไข้หวัดนก อย่างเข้มแข็ง
-เร่งรัดในการเฝ้าระวัง -ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง -เตรียมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ -Mr.ไข้หวัดนก+ SRRT พร้อม

25 AFP ปี 2549

26 ผู้ป่วยชื่อ ดช.นิติวุฒิ นาคสัมฤทธิ์ อายุ 6 ปี 8 เดือน
ข้อมูลผู้ป่วย ผู้ป่วยชื่อ ดช.นิติวุฒิ นาคสัมฤทธิ์ อายุ 6 ปี 8 เดือน ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย 2/7 (แฟลตตำรวจ)ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันเริ่มป่วย พฤษภาคม 2549 วันรับรักษา พฤษภาคม 2549 สถานที่รักษา โรงพยาบาลสิงห์บุรี อาการ ไข้ ไอ ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง แพทย์วินิจฉัย Fever c Myalgia(AFP)

27 ประวัติการได้รับวัคซีน
-OPV 1 3 พ.ย.2542 -OPV ม.ค.2543 -OPV 3 8 พ.ค.2543 -OPV มี.ค.2544

28 การดำเนินงาน 1.ออกสอบสวนโรคโดยทีมSRRT (17 พ.ค.2549)
2.เก็บตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วย 2 ครั้งห่างกัน 1-2วัน (18,19พ.ค.49) ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. 3.ควบคุมโรคในพื้นที่ ORI (Out Break Response immunization) - เด็กอายุ< 6 ปี จำนวน 678 คน (ในพท.+ชุมชนใกล้เคียง 147คน ,ร.ร.ที่เด็กเรียน 531 คน) - บางพุทรา มีความครอบคลุม OPV >95%)

29 การดำเนินงาน(ต่อ) 4.ประชาสัมพันธ์ การรับวัคซีนป้องกันโรค ครบตามวัย
5.ติดตามผู้ป่วยครบ 60วัน เมื่อ14 กค.2549 6.รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23 พค.2549

30 ฤดูฝน...เตรียมรับอุทกภัย
มิ.ย.25๔9 ฤดูฝน...เตรียมรับอุทกภัย ไข้หวัดนก/SARS ไข้เลือดออก


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google