งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2556

2 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ( ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556 ) บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว (นอกระบบประกันสังคม) บัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก

3 ภาพรวมของ ประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย 1.แรงงานต่างด้าว 2.บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people) 3.คนต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม 4.นักท่องเที่ยว ? √

4 newborn From cradle to the grave Working age childhood Elderly ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู่

5 ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ Social Security Office Office Civil Servant Immigration Department Ministry of Interior Registration Data from provincialOffices ( Batch online) Registration Data from Other registration units (online) Internet Centralizeddatabase CSMBS member (every 2 weeks) SSS member (every 2 weeks ) Health insurance data (every day) Birth – death data (every month) Death data (every month) People live in foreign countries Birth – death data (every day) Enrollment data Verified data Enrollment data NHSO Verified data ( real time) State enterprise,local administration Members data

6 เครื่อง scan ลายพิมพ์นิ้วมือ Webcam

7 การขายประกันสุขภาพคนต่างด้าวนอก สิทธิประกันสังคม

8 ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องบันทึกในการลงทะเบียน คนต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม ข้อมูลบุคคลข้อมูลที่อยู่

9 Plug in การลงทะเบียนในระบบงาน ทะเบียนผู้มีสิทธิเดิม โปรแกรม ลงทะเบียนคน ต่างด้าว (นอก ระบบ SSS)

10 Menu

11 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สปสธ. สามารถกำหนดราคาประกันสุขภาพได้เอง รายโครงการในแต่ละปี

12 การตรวจสอบข้อมูลบุคคลจาก ฐานสปสช. ก่อนการบันทึก

13 บันทึกข้อมูลที่อยู่

14 บันทึกข้อมูลยืนยันตัวตน

15 การเลือกหน่วยบริการ

16 บันทึกข้อมูลสุภาพ

17 ยืนยันข้อมูลที่กรอก ก่อนบันทึกเข้าฐานกลาง

18 เมื่อบันทึกเข้าฐานข้อมูลกลาง ระบบจะออกเลข 13 หลักพิเศษ (ในกรณีที่ไม่มีอยู่ในฐานสนบท.)

19 เมื่อกดปุ่มพิมพ์ จะแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับบริการ ภาษาไทยและอังกฤษ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับบริการ ภาษาไทยและอังกฤษ

20 บัตรสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ โดย ออกบัตรให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่รพ. ถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยบริการประจำ โดยระบบจะ จัดสรรงบประมาณให้กับการบริการนอกเหนือ หน่วยบริการประจำต่อไป KPI : หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนตามโครงการ EPI โดยสามารถใช้บัตรสุขภาพเด็กในการรับ การฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการในระบบประกัน สุขภาพฯ KPI : จำนวนเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน EPI ครบตามโปรแกรม

21 บัตรสุขภาพแม่ (หญิงตั้งครรภ์)

22 ตรวจสอบสิทธิเลือกพิมพ์ บัตรหญิงตั้งครรภ์ การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่

23 เบอร์โทรศัพท์ ที่ ติดต่อได้ เบอร์ โทรศัพท์ การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่

24 การพิมพ์ บัตรสุขภาพแม่

25 ข้อมูลการให้บริการ ANC

26 สสจ. หรือหน่วยบริการสามารถดูรายงานได้ที่ บริการออนไลน์ของสปสช.

27 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและ นอกจังหวัด

28

29

30 บัตรประกันสุขภาพเด็ก

31 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

32

33 33 Move to public data การดูประวัติการฉีดวัคซีน

34 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีน

35 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนตามแผน

36 การจัดทำบัตรสุขภาพของกลุ่มต่างๆ สัญชาติรายละเอียดบัตร ปชช. บัตร ประกัน สุขภาพ บัตร สุขภาพ เด็ก บัตร สุขภาพ แม่ ไทยผญ ทั่วไป. & เด็ก > 7 ปี--- ไทยคนท้อง-- ไทยเด็ก<7 ปี-- ต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ--- ต่างด้าวซื้อประกันฯ ->ท้อง-- ต่างด้าวซื้อประกันฯ ->เด็ก< 7 ปี-- ต่างด้าวไม่ซื้อประกันฯ ->ท้อง--- ต่างด้าวไม่ซื้อประกันฯ->เด็ก< 7 ปี--- เพิ่มใน โปรแกรม Web search เพิ่มใน โปรแกรม smartcard ชำระเงิน เอง

37 37


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google