งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางละมัย สันพะ เยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ 086-4463504.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางละมัย สันพะ เยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ 086-4463504."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางละมัย สันพะ เยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ 086-4463504

2 ระบบ E-Money  ระบบเบิกจ่ายเงินเดือน ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556

3 การเปิดสลิป เงินเดือน เว็บไซค์ WWW.sec34.ksom.net หรือ เข้า WWW.Google.com พิมพ์คำว่า สพม.34 คลิ๊ก เข้าระบบ E-Money สพ ม.34 ดังรูป คลิ๊ก

4 การเปิดสลิปเงินเดือน

5 รหัสสมาชิกป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านป้อน 8 ตัวสุดท้ายเลขบัตรประชาชน บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น โรงเรียนในสังกัด ข้อมูล ชพค., ชพส. คู่มือการใช้

6 การเปิดสลิป เงินเดือน หน่วยง าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2557 [ ดูสลิปเงินเดือน ] [ กลับหน้าหลัก ] ดูสลิปเงินเดือน กลับหน้าหลัก [ ศูนย์ต้นทุน ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ เปลี่ยนเดือน ] เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเดือน ( หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย )

7 การเปิดสลิป เงินเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 (001) 25 มิถุนายน 2557 นางสดสวย สีใส (3500100405797) เลขที่บัญชี 5191191196 เงินเดือน 22,000.00 รายรับ 22,000.00 กบข 660.00 ชพค 506.00 รายจ่าย 1,166.00 คงเหลือ 20,834.00 [ พิมพ์ ] [ ย้อนกลับ ] [ กลับหน้าหลัก ] ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

8 การเปลี่ยนรหัสผ่าน เว็บไซค์ WWW.sec34.ksom.net หรือ เว็บไซค์ สพม.34 ระบบ E-Money สพม.34 WWW.sec34.ksom.net คลิ๊ก ( เปลี่ยนรหัสผ่าน ) ทำตามขั้นตอน ดังเอกสาร แนบ

9 การเปลี่ยนรหัสผ่าน [ ศูนย์ต้นทุน ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ เปลี่ยนเดือน ] เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนเดือน ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2557 หน่วย งาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 [ ดูสลิปเงินเดือน ] [ กลับ หน้าหลัก ] ดูสลิปเงินเดือน กลับ หน้าหลัก

10 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ป้อนรหัสเดิม ป้อนรหัสเดิมซ้ำ ป้อนเลขประจำตัว ประชาชน ป้อนรหัสใหม่ ป้อนรหัสใหม่ซ้ำ

11 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ข้อควรระวัง การเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัส ต้อง อย่างน้อย 4 ตัว แต่ไม่เกิน 8 ตัว ถ้ามีปัญหาจำรหัสไม่ได้ เปิดสลิป เงินเดือนไม่ได้ ขอให้ทำหนังสือขอ รหัสผ่านใหม่ส่งไปที่ สพม.34 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าของรหัสด้วย

12 ปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายสิ้นเดือน กรณีถ้ามีการชำระหนี้หมดก่อนกำหนด เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารสงเคราะห์ ฯลฯ ขอให้ส่งหลักฐานการชำระหนี้หมด ไปที่เขตฯ กรณีถ้ามีการย้าย โอน ไปที่อื่น ขอให้ไป แจ้งเจ้าหนี้ต้นสกัด เพื่อเจ้าหนี้จะได้ส่งหนี้ไปให้หน่วยเบิกใหม่ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ขอให้แจ้งฝ่าย การเงินฯ และเจ้าหนี้ด้วย เงินเดือนตกเบิกต่าง ๆ เขตฯ จะทำการโอน ให้ ณ วันสิ้นเดือนพร้อมเงินเดือน

13


ดาวน์โหลด ppt นางละมัย สันพะ เยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ 086-4463504.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google