งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ 086-4463504
นางละมัย สันพะเยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ

2 ระบบ E-Money ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556

3 การเปิดสลิปเงินเดือน
เว็บไซค์ หรือ เข้า พิมพ์คำว่า สพม.34 คลิ๊ก เข้าระบบ E-Money สพม.34 ดังรูป คลิ๊ก

4 การเปิดสลิปเงินเดือน

5 การเปิดสลิปเงินเดือน
บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น โรงเรียนในสังกัด ข้อมูล ชพค.,ชพส. คู่มือการใช้ รหัสสมาชิก ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน ป้อน 8 ตัวสุดท้ายเลขบัตรประชาชน

6 การเปิดสลิปเงินเดือน
[ศูนย์ต้นทุน ] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน] หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2557 [ดูสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก] (หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย)

7 การเปิดสลิปเงินเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (001) 25 มิถุนายน 2557 นางสดสวย สีใส ( ) เลขที่บัญชี เงินเดือน ,000.00 รายรับ ,000.00 กบข ชพค รายจ่าย ,166.00 คงเหลือ ,834.00 [ พิมพ์ ] [ ย้อนกลับ ] [ กลับหน้าหลัก ]

8 การเปลี่ยนรหัสผ่าน เว็บไซค์ หรือ เว็บไซค์ สพม.34 ระบบ E-Money สพม.34 คลิ๊ก (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ทำตามขั้นตอน ดังเอกสารแนบ

9 การเปลี่ยนรหัสผ่าน [ศูนย์ต้นทุน ] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2557 [ ดูสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

10 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ป้อนรหัสเดิม ป้อนรหัสเดิมซ้ำ ป้อนเลขประจำตัวประชาชน
ป้อนรหัสใหม่ ป้อนรหัสใหม่ซ้ำ

11 การเปลี่ยนรหัสผ่าน ข้อควรระวัง
การเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัส ต้องอย่างน้อย 4 ตัว แต่ไม่เกิน 8 ตัว ถ้ามีปัญหาจำรหัสไม่ได้ เปิดสลิปเงินเดือนไม่ได้ ขอให้ทำหนังสือขอรหัสผ่านใหม่ส่งไปที่ สพม.34 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของรหัสด้วย

12 ปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายสิ้นเดือน
กรณีถ้ามีการชำระหนี้หมดก่อนกำหนด เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารสงเคราะห์ ฯลฯ ขอให้ส่งหลักฐานการชำระหนี้หมด ไปที่เขตฯ กรณีถ้ามีการย้าย โอน ไปที่อื่น ขอให้ไปแจ้งเจ้าหนี้ต้นสกัด เพื่อเจ้าหนี้จะได้ส่งหนี้ไปให้หน่วยเบิกใหม่ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ขอให้แจ้งฝ่ายการเงินฯ และเจ้าหนี้ด้วย เงินเดือนตกเบิกต่าง ๆ เขตฯ จะทำการโอนให้ ณ วันสิ้นเดือนพร้อมเงินเดือน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 เบอร์ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google