งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ. 2558)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ. 2558)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ. 2558)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 ความร่วมมือ จัดงาน CE Smart Career 2015 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ภาควิชาเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ รับสมัครงานนักศึกษาของภาควิชาฯ และสาขาอื่นๆ ด้านคอมพิวเตอร์/ไอที

3 CE Smart Career 2015

4 CE Smart Career 2015

5 CE Smart Career 2015

6 CE Smart Career 2015

7 CE Smart Career 2015

8 CE Smart Career 2015

9 CE Smart Career 2015

10 CE Smart Career 2015

11 CE Smart Career 2015

12 CE Smart Career 2015

13 CE Smart Career 2015

14 CE Smart Career 2015

15 CE Smart Career 2015

16 CE Smart Career 2015

17 ความร่วมมือ ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ American School of Bangkok พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือจัดเวิร์กชอปด้าน Robotic Control แก่กลุ่มนักเรียนที่สนใจ ณ ASB บางนา


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ม.ค.-ก.พ. 2558)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google