งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ม. ค.- ก. พ. 2558) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ม. ค.- ก. พ. 2558) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ม. ค.- ก. พ. 2558) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2 ความร่วมมือ  จัดงาน CE Smart Career 2015 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ภาควิชาเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท ต่างๆ รับสมัครงานนักศึกษาของภาควิชาฯ และสาขา อื่นๆ ด้านคอมพิวเตอร์ / ไอที

3 CE Smart Career 2015

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ความร่วมมือ  ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ American School of Bangkok  พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือจัดเวิร์กช อปด้าน Robotic Control แก่กลุ่มนักเรียนที่สนใจ ณ ASB บางนา


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ม. ค.- ก. พ. 2558) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google