งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( บางเขน ) จากโรงเรียนช่าง ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2481 จนกระทั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( บางเขน ) จากโรงเรียนช่าง ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2481 จนกระทั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( บางเขน ) จากโรงเรียนช่าง ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2481 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ. ศ.2546 สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ อนุมัติให้แยกการบริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ออกจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ( บางเขน ) สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

2 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาร สนเท

3

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( บางเขน ) จากโรงเรียนช่าง ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2481 จนกระทั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google