งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน)จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

2 ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเท

3 กิจกรรม

4 กิจกรรม

5 กิจกรรม

6 กิจกรรม

7 กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google