งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) นายวรัญญู วิชาชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) นายวรัญญู วิชาชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) นายวรัญญู วิชาชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ( ตำแหน่งผู้สอน )

2 ชื่อผู้รับการประเมิน นายวรัญญู วิชาชัย วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

3  ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ปฏิบัติงานหน้าที่ หัวหน้าการเงิน  ปฏิบัติงานหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานเป็นครูที่ปรึกษา ปวส.1 สาขา งานติดตั้งและบำรุงรักษา หน้าที่ได้รับมอบหมาย

4 กิจกรรมการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกลึง

5 กิจกรรมการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไส

6 กิจกรรมการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกัดเฟือง

7 กิจกรรมการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานกัดเพลา ตั้ง

8 กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การวาด ภาพฉาย

9 กิจกรรมมหกรรม R-TUTOR

10 กิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสาม

11 กิจกรรมวันไหว้ครู

12 กิจกรรมวันแม่

13 กีฬาการอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 14

14 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

15 ประชุมวิทยาลัย

16 โครงการทัศนศึกษาดูงาน

17 งานครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน - นักศึกษา

18 วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน ตำบลทองมงคล

19 ร่วมต้อนรับคณะดูงานของสถานศึกษา ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554) นายวรัญญู วิชาชัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google