งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไปกัน เลย. ยังไม่ถูก จ้า ถูกต้อง แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไปกัน เลย. ยังไม่ถูก จ้า ถูกต้อง แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไปกัน เลย

2

3

4

5 ยังไม่ถูก จ้า

6

7 ถูกต้อง แล้ว

8 ยังไม่ถูก จ้า

9 กลับไปเมนู หลัก กลับไปเมนู หลัก p  q อ่านว่า p และ q p  q อ่านว่า p หรือ q p  q อ่านว่า ถ้า p แล้ว q p  q อ่านว่า p ก็ต่อเมื่อ q  p อ่านว่า นิเสธของ p ซึ่งมี ค่าความจริงตรงข้าม คำเชื่อม ประพจน์ เราสามารถสร้างประพจน์ใหม่จากประพจน์ที่ เรามีอยู่แล้ว โดยใช้ตัวเชื่อมประพจน์ต่อไปนี้

10 กลับไปเมนู หลัก กลับไปเมนู หลัก ตารางค่า ความจริงpq pqpqpqpq pqpqpqpq pqpqpqpq pqpqpqpq pppp qqqqTTTTTTFF TFFTFFFT FTFTTFTF FFFFTTTT


ดาวน์โหลด ppt เราไปกัน เลย. ยังไม่ถูก จ้า ถูกต้อง แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google