งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP-4 ติดต่อกับฐานข้อมูล MS-A CCESS 1 โหลดฐานข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP-4 ติดต่อกับฐานข้อมูล MS-A CCESS 1 โหลดฐานข้อมูลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP-4 ติดต่อกับฐานข้อมูล MS-A CCESS 1 http://www.iamsanya.com/docfile/database1.zip โหลดฐานข้อมูลที่

2 เริ่มต้นการติดต่อกับ A CCESS ก่อนที่เราจะติดต่อกับฐานข้อมูลจริง ต้องรู้จักกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ก่อน ซึ่ง มีความจำเป็นมาก ๆ ในการใช้งาน 2

3 การที่เราจะเขียน php ติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access เราจะต้องติดตอผ่าน ODBC ซึ่งเป็น Driver ของการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล ซึ่งการติดต่อผ่าน ODBC จะต้องมีการ Set ชื่อ DSN เพื่อเป็นชื่ออ้างอิงในการติดต่อกับฐานข้อมูลนั้น ๆ สามารถศึกษา ได้ที่หัวข้อถัดจากนี้ 3

4 การ SET DSN เพื่อติดต่อกับ ACCESS ก่อนที่เราจะ Set Dsn เราต้องมีฐานข้อมูลก่อน รู้จะ Path และ ที่อยู่ของฐานข้อมูล ในที่นี้ ฐานข้อมูลผมอยู่ที่ C:\Appserv\www\web\database.mdb เริ่มกันเลยครับ ผมจะแบ่งเป้น 2 ประเภทครับ คือ - การ Set บน Win95,Win98,WinMe เมนู Start > Sitting > Control Panel เลือก ODBC Datasources (32Bit) 4 1. ดับเบิ้ลคลิก

5 5

6 6 2. เลือก Add จากนั้นเลือก Microsoft Access Driver (*.mdb) -> Finish

7 7 กำหนด ชื่อ DSN เป็น customer และ เลือก Select เพื่อ ทำการอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล

8 8 - การ Set บน WinXP,NT,2000 เมนู Start > Sitting > Control Panel > Administrative Tool เลือก Data Sources (ODBC) 1. ดับเบิ้ลคลิก เลือก Tab System DSN และเลือก > Add จากนั้นเลือก Driver do Microsoft Access Driver (*.mdb) -> Finish

9 9 - กำหนด ชื่อ DSN เป็น customer และ เลือก Select เพื่อ ทำการอ้างอิงไฟล์ฐานข้อมูล จะได้ชื่อ DSN เป็น customer ใว้อ้างอิงในการติดต่อกับฐานข้อมูล

10 ตอนที่ 1 การแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ตาราง 10 ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ซื่อตาราง Customer

11 11 การแสดงชื่อและจำนวนฟิวส์ของตาราง customer Out Put 1. ฟิวส์ id ชนิดของข้อมูลเป็น COUNTER 2. ฟิวส์ name ชนิดของข้อมูลเป็น VARCHAR 3. ฟิวส์ surname ชนิดของข้อมูลเป็น VARCHAR php4-1.php

12 ตอนที่ 2 การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 12

13 id name surname { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2094615/slides/slide_13.jpg", "name": "id name surname <.", "description": "$i=1; while(odbc_fetch_row($execute,$i)) { 13 การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง php4-2.php.", "width": "800" }

14 $id=odbc_result($execute,"id"); $name=odbc_result($execute,"name"); $surname=odbc_result($execute,"surname"); ?> 14 // เพื่อสลับสีแถว ให้เขียนทับ

15 15 Out Put

16 ตอนที่ 3 การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb 16

17 17 php4-3.php รูปแบบ insert ino ชื่อตาราง (ฟิวส์1,ฟิวส์2,ฟิวส์3...) values ('ค่า1','ค่า2','ค่า3',...)

18 18 Name Surname Add ผ่าน Form php4-4.php

19 19 php4-4-2.php

20 ตอนที่ 4 การค้นหาข้อมูลจากตาราง ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb 20

21 กรุณากรอกชื่อที่ต้องการค้นหา "> กรุณากรอกข้อมูลด้วยครับ 21 php4-5.php

22 id name surname 22 php4-5.php ต่อ

23 23 php4-5.php ต่อ

24 ** เพิ่มเติมครับ หากต้องการค้นหานามสกุลด้วยให้เปลี่ยนเป็น $sql = "select * from customer Where name like '%$search_name%' or surname like '%ค่าหรือตัวแปรที่ ต้องการค้นหา%'"; 24 Out Put

25 25

26 ตอนที่ 5 การแก้ข้อมูลในตาราง ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 26 php4-6.php php4-7.php php4-8.php บันทึกลงฐานข้อมูล xxx Form แก้ไข xxx แก้ไข xxx แก้ไข ดึงข้อมูลที่เลือกมาแก้ไข

27 id name surname แก้ไข { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2094615/slides/slide_27.jpg", "name": "id name surname แก้ไข

28 $i=1; while(odbc_fetch_row($execute,$i)) { $id=odbc_result($execute,"id"); $name=odbc_result($execute,"name"); $surname=odbc_result($execute,"surname"); ?> 28 php4-6.php ต่อ

29 ">แก้ไข 29 Out Put php4-6.php ต่อ

30 Name "> Surname "> "> 30 php4-7.php Out put

31 31 php4-8.php Out Put ได้ทำการ แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย แล้ว

32 ตอนที่ 6 การลบข้อมูลในตางราง ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ชื่อตาราง customer 32

33 id name surname ลบ 33 php4-9.php

34 ">ลบ 34 Out Put php4-9.php ต่อ

35 35 php4-10.php Out Put ได้ทำการ ลบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว

36 ตัวอย่างการสร้างระบบ L OGIN โดยใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล C:\Appserv\www\web\database.mdb ตาราง ชื่อ Customer 36 xxxx ****** LoginCancel User : Password : ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่เมนูหลัก php4-11.php php4-12.php

37 37 User: Password: php4-11.php xxxx ****** LoginCancel User : Password : Output

38 38 ยินดีต้อนรับ คุณ.. สู่เมนูหลัก ยินดีต้อนรับคุณ..xx. สู่เมนูหลัก Output php4-12.php


ดาวน์โหลด ppt PHP-4 ติดต่อกับฐานข้อมูล MS-A CCESS 1 โหลดฐานข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google