งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรรกศาสตร์เนี้ย มันมีจริงเหรอ ? แล้วมันคืออะไร ? A : ฉันว่ามีจริง ๆ นะ และก็... ชีวิต ของเราก็ใช้มันทุกวันด้วย B : จะมีได้อย่างไงละเอาอะไรมา ยืนยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรรกศาสตร์เนี้ย มันมีจริงเหรอ ? แล้วมันคืออะไร ? A : ฉันว่ามีจริง ๆ นะ และก็... ชีวิต ของเราก็ใช้มันทุกวันด้วย B : จะมีได้อย่างไงละเอาอะไรมา ยืนยัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตรรกศาสตร์เนี้ย มันมีจริงเหรอ ? แล้วมันคืออะไร ? A : ฉันว่ามีจริง ๆ นะ และก็... ชีวิต ของเราก็ใช้มันทุกวันด้วย B : จะมีได้อย่างไงละเอาอะไรมา ยืนยัน ? C : ใช่เอาอะไรมายืนยันว่าตรรกศาสตร์มีจริง ถ้าเป็นไสยศาสตร์พอว่า... A : แล้วที่เธอว่าไสยศาสตร์มีจริง เธอเอา อะไรมายื่นยันละ เคยเห็นเหรอ ? แค่นี้ละ ก็ถือว่าสิ่งที่เธอพูดมาก็เป็น ตรรกศาสตร์แล้ว B : เอาละ ! อย่ามัวเถียงกันอยู่ เลยเรามาหาข้อสรุป เกี่ยวกับตรรกศาสตร์กัน ดีกว่า

4 อะไรคือ ตรรกศา สตร์ ?

5 โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ สาม ในระบบสุริยะจักรวาล พยัญชนะในภาษาไทยมี ทั้งหมด สี่สิบสี่ตัว ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ กีฬาฟุตบอลต้องมีผู้เล่น ทีมละ สิบเอ็ดคน

6 มีตัว แปร คำสั่ง ขอร้อ ง คำถา ม อุทา น ปราร ถนา ฯลฯ

7

8

9 ประโยคที่เป็น คณิตศาสตร์ ประโยคที่เป็น วิทยาศาสตร์ ประโยคที่เป็น สังคม ประโยคที่เป็น ภาษาไทย ประโยคที่เราใช้ใน ชีวิตประจำวัน

10 เมื่อรู้ว่าประพจน์คืออะไรก็สามารถ หาค่าความจริงของประพจน์ได้ เพียงแค่ต้องรู้สัญลักษณ์ของ ประโยคที่เป็นประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์ เสียก่อน 1.1 สัญลักษณ์แทนประพจน์

11 -โ-โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สาม ในระบบสุริยะจักรวาล -พ-พยัญชนะในภาษาไทยมี ทั้งหมด สี่สิบสองตัว

12

13 T T F F T p pp T F

14 ประโยค สัญลักษ ณ์ ค่าความ จริงที่ได้ ให้ p แทน 2 เป็น จำนวนคู่ ให้ q แทน 3 เป็น จำนวนคี่ p  q 1. 2 เป็นจำนวนคู่ และ 3 เป็นจำนวนคี่ T  T =T 2. วันนี้สรวิศจะไปว่ายน้ำหรือไป เล่นฟุตบอล 3. ถ้ามานีสอบได้ที่หนึ่งแล้วครู จะให้รางวัล 4. ด้านของสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะ เท่ากันก็ต่อเมื่อมีมุมเท่ากันสองมุม 5. 3  9 = 26 p  q F  F=F pqpq T  F=F pqpq T  T=T  p,3  9  26 T

15

16


ดาวน์โหลด ppt ตรรกศาสตร์เนี้ย มันมีจริงเหรอ ? แล้วมันคืออะไร ? A : ฉันว่ามีจริง ๆ นะ และก็... ชีวิต ของเราก็ใช้มันทุกวันด้วย B : จะมีได้อย่างไงละเอาอะไรมา ยืนยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google