งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Based Learning. เชื่อมโยง ประสบการณ์ เดิมกับ ประสบการ ใหม่ ค้นพบและ สร้างองค์ ความรู้ การเรียนรู้ ด้วย โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Based Learning. เชื่อมโยง ประสบการณ์ เดิมกับ ประสบการ ใหม่ ค้นพบและ สร้างองค์ ความรู้ การเรียนรู้ ด้วย โครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Based Learning

2

3 เชื่อมโยง ประสบการณ์ เดิมกับ ประสบการ ใหม่ ค้นพบและ สร้างองค์ ความรู้ การเรียนรู้ ด้วย โครงงาน

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 เนื้อหา หลักสูต ร มัลติมีเ ดีย นักเรียน ควบคุม กำกับ การ ร่วมมือ การ เชื่อมโยงกัย โลกที่เป็น จริง การขยาย กรอบเวลา การ ประเมิน

14

15

16

17

18

19

20 ครู เพื่อน ประเมิน ตนเอง ป้อน ความคิด กลับ คลุมทุก องค์ประก อบ นักเรียน เข้าใจว่า ประเมิน อะไร

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Project Based Learning. เชื่อมโยง ประสบการณ์ เดิมกับ ประสบการ ใหม่ ค้นพบและ สร้างองค์ ความรู้ การเรียนรู้ ด้วย โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google