งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Based Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Based Learning

2

3 เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการใหม่
การเรียนรู้ด้วย โครงงาน ค้นพบและสร้างองค์ความรู้

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 การเชื่อมโยงกัยโลกที่เป็นจริง
นักเรียนควบคุมกำกับ เนื้อหาหลักสูตร มัลติมีเดีย การร่วมมือ การประเมิน การขยายกรอบเวลา การเชื่อมโยงกัยโลกที่เป็นจริง

14

15

16

17

18

19

20 นักเรียนเข้าใจว่าประเมินอะไร
ครู เพื่อน คลุมทุกองค์ประกอบ ป้อนความคิดกลับ ประเมินตนเอง

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Project Based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google