งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

pq TT TF FT FF pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "pq TT TF FT FF pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 pq TT TF FT FF

8 pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF

9 pq pqpq TTT TFF FTF FFF

10 pq TTT TFT FTT FFF

11 pq TTT TFF FTT FFT

12 pq TTT TFF FTF FFT

13 p~p TF FT

14 ( T ) TT T 

15 ( F ) TF F 

16 ( T ) ( F ) TF F 

17 F F F p  q

18 (T) (F) T F T 

19 (T) (F) F T   F T F   T

20 T T  F T   F

21 F F   T T F 

22 T T  F T   F T F T F

23 F F   T T F   F T F T F

24 T F F T

25 T F T ไก่ไม่มีขา F หมูบินไม่ได้

26 T F T F

27 T F FT F

28 TFTF F T T

29 TTTF T F T

30 FFTF FT F T TF FT F

31 ?F? F ?

32 F FT F p - q - T r - F s - p - q - T r - F s - T ? T ? F F

33 F p - T q - F r - F p - T q - F r - F F F F T

34 F m - n - r - s - m - n - r - s - FF F T F T T F F F F F T

35 คือ ตารางที่แสดงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของประพจน์ มีค่าความจริง 2 กรณี p T F pq TT TF FT FF มีค่าความจริง 4 กรณี

36 pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF มีค่าความจริง 8 กรณี

37 pq TT TF FT FF pqpq~p~q ~p  ~q T F F T F F T T F T F T F F F T F T T T

38 pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF pqpq (p  q)  r T T F F F F F F T F T T T T T T

39

40 p(pq)p(pq) pq TT TF FT FF p  (p  q) เป็นสัจนิรันดร์ pqpq T T T F T T T T

41 เกิดข้อขัดแย้ง  p  (p  q) เป็นสัจนิรันดร์ F F F F T

42 pq TT TF FT FF (p  q)  (~p  q) เป็นสัจนิรันดร์ pqpq~p~p  q(p  q)  ( ~p  q) T F T T F F T T T F T T T T T T

43 pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF pqpq (p  q)  r qrqr p(qr)p(qr) T T F F F F F F T F T T T T T T T F T T T F T T T F T T T T T T T T T T T T T T เป็นสัจนิรันดร์

44 pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF pqpq qrqr (p  q)  (q  r) prpr T T F F T T T T T F T T T F T T T F F F T F T T T F T F T T T T T T T T T T T T เป็นสัจนิรันดร์

45 [(p  q)  (q  r)]  (p  r) T FF T T T T F T F เกิดข้อขัดแย้ง  เป็นสัจนิรันดร์

46 pq TT TF FT FF (p  q)  q ไม่เป็นสัจนิรันดร์ pqpq(p  q)  q T T T F T F T T

47 ไม่เกิดข้อขัดแย้ง F F F T T (p  q)  q  (p  q)  q ไม่เป็นสัจนิรันดร์

48 ตัวบ่งปริมาณหนึ่งตัว (Quantifier) xx

49 xx

50  (x เป็นสัตว์ดุร้าย)]  (x เป็นจำนวนเฉพาะ)]

51  (x ไม่เป็นจำนวนคู่)]  (x ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ)]

52 {เป็นจริงทุกตัว} {มี x = 2 ที่ไม่เป็นจริง} {มี x = 4, 6 ที่เป็นจริง} {ไม่เป็นจริงทุกตัว} T T F F

53 {มี x=5 ที่ไม่เป็นจริง} {มี x = 5 ที่เป็นจริง} 2 2 =4< 20, 3 2 =9< 20, 4 2 =16< 20, 5 2 =25> 20 2 3 =8<100, 3 3 =27<100, 4 3 =64<100, 5 3 =125>100

54 2(4) – 5 = 3 2(5) – 5 = 5 2(6) – 5 = 7 จริง ดังนั้น  x [2x - 5  3] มีค่าความจริงเป็น จริง

55 การให้เหตุผล

56

57

58

59 (1 + 4) × 4 = 20

60 9999 × 9 = 89991

61 ทดลองคูณจำนวนคี่กับจำนวนคี่ สรุป สรุป ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็น จำนวนคี่ โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย

62 11, 13, 15 64, 128, 256

63 การให้เหตุผล

64 การให้เหตุผล

65 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

66 A B

67

68

69 คนดีเด็กไทย จุก  สมเหตุสมผล

70 สุขภาพดีนักกีฬา ตุ๊กตา  ไม่ สมเหตุสมผล ตุ๊กตา

71


ดาวน์โหลด ppt pq TT TF FT FF pqr TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google