งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครลงทะเบียน (Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครลงทะเบียน (Registration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครลงทะเบียน (Registration)
คลิกปุ่ม Register

2 การสมัครลงทะเบียน (Registration)
คลิกปุ่ม Accept

3 การสมัครลงทะเบียน (Registration) อ่านศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งาน

4 การสมัครลงทะเบียน (Registration)

5 การสมัครลงทะเบียน (Registration)
กดปุ่ม “Print this form” เพื่อพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ให้ท่านลงนามในเอกสารและส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (ที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน)

6 การสมัครลงทะเบียน (Registration)
ทางบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร โดยแจ้ง Username/Password/Company User ที่อนุมัติกลับมาให้ท่าน โดยส่งไปที่ Address ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

7 การ Login เข้าใช้งานระบบ Air Sea Road
กรอก Username/Password กรอก Username/Password ที่แจ้งกลับมาทาง

8 Download คู่มือการใช้งาน
คลิกเมนู Config. Profile >> Download


ดาวน์โหลด ppt การสมัครลงทะเบียน (Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google