งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) คลิกปุ่ม Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) คลิกปุ่ม Register."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) คลิกปุ่ม Register

2 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) คลิกปุ่ม Accept

3 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) อ่านศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งาน

4 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) กรอกข้อมูลบริษัทลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม Registration

5 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) กดปุ่ม “Print this form” เพื่อพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์ ให้ท่านลงนามในเอกสารและส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ( ที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ใน ขั้นตอนการลงทะเบียน )

6 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) ทางบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด จะตรวจสอบเอกสารและ หลักฐานการสมัคร โดยแจ้ง Username/Password/Company User ที่ อนุมัติกลับมาให้ท่าน โดยส่งไปที่ Email Address ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

7 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การ Login เข้าใช้งานระบบ Air Sea Road กรอก Username/Password ที่แจ้งกลับมาทาง Email กรอก Username/Passwo rd

8 Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com Download คู่มือการใช้งาน คลิกเมนู Config. Profile >> Download


ดาวน์โหลด ppt Netbay Co., Ltd. www.airsearoad.com การสมัครลงทะเบียน (Registration) คลิกปุ่ม Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google