งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน สำเร็จรูป ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดย ครูอุมาพร คำลือ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน สำเร็จรูป ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดย ครูอุมาพร คำลือ เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน สำเร็จรูป ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดย ครูอุมาพร คำลือ เข้าสู่บทเรียน

2 พร้อมกัน หรือยัง เรา เริ่มเรียนกัน เลยนะคะ เนื้อหา ทดสอบ หลังเรียน ออกจาก บทเรียน แนะนำ บทเรียน ทดสอบ ก่อนเรียน

3 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยว สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยว ของจังหวัดระนอง สำหรับนักเรียนชั้น ของจังหวัดระนอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลับสู่ เมนู

4 1. สถานที่ท่องเที่ยวใด อยู่ในจังหวัด ระนอง ก. บ่อน้ำร้อนทักษะ วาริน ข. แหลมพันวา ค. เกาะสมุย ง. ถูกทุกข้อ

5 ถูกต้องค่ะ กลับสู่เมนู หลัก

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่นะคะ กลับไปทำ ข้อสอบใหม่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน สำเร็จรูป ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดย ครูอุมาพร คำลือ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google