งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้างสารบัญ อัตโนมัติ. 1. การสร้างหน้าใหม่ เพื่อ สร้างสารบัญอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้างสารบัญ อัตโนมัติ. 1. การสร้างหน้าใหม่ เพื่อ สร้างสารบัญอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้างสารบัญ อัตโนมัติ

2 1. การสร้างหน้าใหม่ เพื่อ สร้างสารบัญอัตโนมัติ

3 1.1 พิมพ์เนื้อหาทั้งหมดและกำหนด สไตล์ที่ถูกต้อง

4 1.2 เลือกเมนู “ แทรก ”

5 1.3 เลือกเมนู “ ตัวแบ่ง ”

6 1.4 เลือกชนิดเป็น “ ตัวแบ่งหน้า ” หรือ “ หน้าถัดไป ” จากนั้น กดตกลง 1 2 1

7 1.5 จะได้หน้าใหม่เกิดขึ้น

8 2. การสร้างสารบัญอัตโนมัติ

9 2.1 พิมพ์คำว่า “ สารบัญ ” ในหน้า ใหม่ที่เกิดขึ้น

10 2.2 คลิกเมนู “ แทรก ” => “ การ อ้างอิง ” 1 2

11 2.3 คลิกเมนู “ ดัชนีและตาราง ” 3

12 2.4 เลือกรูปแบบสารบัญที่เหมาะสม คลิกเมนู “ ตัวเลือก ” 1 2

13 2.5 เลือกระดับของสารบัญ กดตก ลง 1 2

14 2.6 จะปรากฏหัวข้อที่เราต้องการทำ สารบัญ จากนั้นกดตกลง

15 2.7 สารบัญจะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ

16 2.8 พิมพ์คำว่า “ หน้า ” ลงไป

17 2.9 เลือก “KU คำว่าหน้าในสารบัญ ฯ ”

18 2.10 ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาตามหัวข้อ ต่างๆได้ โดยการกด CTRL + คลิกเนื้อหาที่ ต้องการดู

19 2.11 ผู้ใช้สามารถข้ามไปดูเนื้อหานั้นได้ โดยอัตโนมัติ

20 หมายเหตุ การจะสร้างสารบัญอัตโนมัติ ขึ้นมาได้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้สไตล์ไฟล์ในการ กำหนดระดับ หากไม่ได้ใช้สไตล์ไฟล์กำหนด ระดับแล้ว จะไม่สามารถสร้างสารบัญ อัตโนมัติขึ้นมาได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้างสารบัญ อัตโนมัติ. 1. การสร้างหน้าใหม่ เพื่อ สร้างสารบัญอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google