งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ

2 1. การสร้างหน้าใหม่ เพื่อสร้างสารบัญอัตโนมัติ

3 1.1 พิมพ์เนื้อหาทั้งหมดและกำหนดสไตล์ที่ถูกต้อง

4 1.2 เลือกเมนู “แทรก”

5 1.3 เลือกเมนู “ตัวแบ่ง”

6 1.4 เลือกชนิดเป็น “ตัวแบ่งหน้า” หรือ “หน้าถัดไป” จากนั้น กดตกลง
2

7 1.5 จะได้หน้าใหม่เกิดขึ้น

8 2. การสร้างสารบัญอัตโนมัติ

9 2.1 พิมพ์คำว่า “สารบัญ” ในหน้าใหม่ที่เกิดขึ้น

10 2.2 คลิกเมนู “แทรก” => “การอ้างอิง”
1 2

11 2.3 คลิกเมนู “ดัชนีและตาราง”

12 2.4 เลือกรูปแบบสารบัญที่เหมาะสม คลิกเมนู “ตัวเลือก”
2.4 เลือกรูปแบบสารบัญที่เหมาะสม คลิกเมนู “ตัวเลือก” 1 2

13 2.5 เลือกระดับของสารบัญ กดตกลง
1 2

14 2.6 จะปรากฏหัวข้อที่เราต้องการทำสารบัญ จากนั้นกดตกลง

15 2.7 สารบัญจะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ

16 2.8 พิมพ์คำว่า “หน้า” ลงไป

17 2.9 เลือก “KU คำว่าหน้าในสารบัญฯ”

18 2.10 ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาตามหัวข้อต่างๆได้ โดยการกด CTRL + คลิกเนื้อหาที่ต้องการดู

19 2.11 ผู้ใช้สามารถข้ามไปดูเนื้อหานั้นได้โดยอัตโนมัติ

20 หมายเหตุ การจะสร้างสารบัญอัตโนมัติขึ้นมาได้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้สไตล์ไฟล์ในการกำหนดระดับ หากไม่ได้ใช้สไตล์ไฟล์กำหนดระดับแล้ว จะไม่สามารถสร้างสารบัญอัตโนมัติขึ้นมาได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google