งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก รูปแบบ = SUM = SUM ( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = SUM = SUM (A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก รูปแบบ = SUM = SUM ( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = SUM = SUM (A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก รูปแบบ = SUM = SUM ( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = SUM = SUM (A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า หลัก

4 คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาค่าเฉลี่ย คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาค่าเฉลี่ย รูปแบบ = AVERAGE( ช่วง ข้อมูล = AVERAGE( ช่วง ข้อมูล ) ตัวอย่า ง = AVERAGE = AVERAGE (A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า หลัก

5 คือ ฟังก์ชันที่ใช้นับ จำนวนเซลล์ข้อมูล คือ ฟังก์ชันที่ใช้นับ จำนวนเซลล์ข้อมูล รูปแบบ = ( ช่วงข้อมูล ) = COUNT( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = = COUNT(A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า หลัก

6 คือ ฟังก์ชันที่ใช้หา ค่าสูงสุดของข้อมูล คือ ฟังก์ชันที่ใช้หา ค่าสูงสุดของข้อมูล รูปแบบ = ( ช่วงข้อมูล ) = MAX( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = = MAX(A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า หลัก

7 คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่า ต่ำสุดของข้อมูล คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่า ต่ำสุดของข้อมูล รูปแบบ = ( ช่วงข้อมูล ) = MIN( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = = MIN(A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก คือ ฟังก์ชันที่ใช้ใน การหาผลบวก รูปแบบ = SUM = SUM ( ช่วงข้อมูล ) ตัวอย่า ง = SUM = SUM (A1:D1) กลับ หน้า หลัก หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google