งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กหญิงธรณ์ธันย์ นวชัย ชั้น ม.1/4 เลขที่ 11 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ดลิก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กหญิงธรณ์ธันย์ นวชัย ชั้น ม.1/4 เลขที่ 11 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ดลิก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กหญิงธรณ์ธันย์ นวชัย ชั้น ม.1/4 เลขที่ 11 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ดลิก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ความสำคัญ องค์ประกอบ บรรยากาศโลก การแบ่งชั้น บรรยากาศ ความกด อากาศ ความกดอากาศ มาตรฐาน

3

4  ช่วยปรับอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกไม่ให้สูงหรือต่ำ เกินไป เพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยปกติในช่วงกลางวันความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะถูกอากาศ ที่ห้อหุ้มโลกไว้บางส่วน ทำให้ร้อน อย่างช้าๆอุณหภูมิสิ่งมีชีวิตดวงอาทิตย์  ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีและอนุภาคต่างๆ ที่มา จากนอกโลกรังสี

5  ออกซิเจน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และมีปริมาณ อันดับ 2 ในส่วนประกอบของบรรยากาศโลก คือมี ประมาณร้อยละ 20.947 โดยปริมาตร ออกซิเจน  ไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณอันดับ 1 ใน ส่วนประกอบของบรรยากาศของโลก มากมายถึง ร้อยละ 78 ไนโตรเจน  อาร์กอน เป็นส่วนประกอบของบรรยากาศโลกแค่ ร้อยละ 1 อาร์กอน

6  โทรโพสเฟียร์ (troposphere)  เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 15 กม. อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงตาม ระดับความสูง และเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วย. มีปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ ลม เมฆ พายุ หิมะ  สตราโทสเฟียร์ (stratosphere)  เป็นชั้นที่มีเสถียรภาพต่ำสุด มีความสูงตั้งแต่ 15-50 กม. อุณหภูมิในระดับล่างของชั้นนี้จะ คงที่จนถึงระดับความสูง 20 กม. จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้น ชั้นนี้เป็นชั้นที่เครื่องบินจะ บินเพราะไม่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศและเครื่องบินทั้งหมดที่บินในชั้นจะนี้จะเป็น  เครื่องบินไอพ่น เครื่องบินไอพ่น  มีโซสเฟียร์ (mesosphere)  เป็นช่วงบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินในช่วง 50-80 กม. อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นนี้อากาศยังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ ทั้ง 3 ชั้นรวมทั้งหมดเรียกว่า โฮโมส เฟียร์ (homosphere) บรรยากาศมีก๊าซโอโซนอยู่มากซึ่งจะช่วยสกัดแสงอัลตร้า ไวโอเรต (UV) จาก ดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นโลกมากเกินไป  เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere)  เป็นช่วงบรรยากาศที่มีระดับความสูง 80-500 กม. อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ( เนื่องจาก ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น ) จนถึงระดับประมาณ 100 กม. จากนั้นอัตราการสูงขึ้นของอุณหภูมิ จะลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นนี้คือ 227-1727 องศาเซลเซียส ชั้นนี้ยังมีแก็สที่เป็นประจุ ไฟฟ้าเรียกว่า ไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางชนิดได้ เราอาจเรียกชั้นนี้ว่า ไอโอโนส เฟียร์ (ionosphere) ก็ได้  เอกโซสเฟียร์ (exosphere)  เริ่มตั้งแต่ 500 กม. จากผิวโลกขึ้นไป บรรยากาศชั้นนี้เจือจางมากจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียม ไม่มีรอยต่อที่ ชัดเจนระหว่างบรรยากาศกับอวกาศ มีอุณหภูมิประมาณ 726 องศาเซลเซียสไฮโดรเจนฮีเลียม

7  ความกดอากาศ, ความดันอากาศหรือความดัน บรรยากาศเป็น ความกดดันอยู่จุดใดหนึ่งของชั้น บรรยากาศของโลก โดยทั่วไปความกดอากาศจะ ประมาณเท่ากับความกดดันที่เกิดขึ้นย้อนน้ำหนัก ของอากาศอยู่บนจุดนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า จุดที่มี ความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลสารต่ำกว่าจะ อยู่ข้างบนมัน ด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน ความกด อากาศจะต่ำลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ความกด อากาศที่ความสูงระดับน้ำทะเล จะเท่ากับ 1 atm ( หนึ่งหน่วยบรรยากาศ ) หรือ 101.325 kPa ( กิโล ปาสคาล ) หรือ 760 mmHg ( มิลลิเมตรปรอท ) ความกดดันชั้น บรรยากาศระดับน้ำทะเล

8  ความกดอากาศ, ความดันอากาศหรือความดัน บรรยากาศเป็น ความกดดันอยู่จุดใดหนึ่งของชั้น บรรยากาศของโลก โดยทั่วไปความกดอากาศจะ ประมาณเท่ากับความกดดันที่เกิดขึ้นย้อนน้ำหนัก ของอากาศอยู่บนจุดนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า จุดที่มี ความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลสารต่ำกว่าจะ อยู่ข้างบนมัน ด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน ความกด อากาศจะต่ำลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ความกด อากาศที่ความสูงระดับน้ำทะเล จะเท่ากับ 1 atm ( หนึ่งหน่วยบรรยากาศ ) หรือ 101.325 kPa ( กิโล ปาสคาล ) หรือ 760 mmHg ( มิลลิเมตรปรอท ) ความกดดันชั้น บรรยากาศระดับน้ำทะเล

9  http://th.wikipedia.org


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กหญิงธรณ์ธันย์ นวชัย ชั้น ม.1/4 เลขที่ 11 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ดลิก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google