งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer

2 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน ER โรงพยาบาลลำปาง 1. ผู้ป่วยหนักวิกฤต Resuscitation, Emergency fast track (Stroke fast track, STEMI fast track)  ให้ key ThaiRefer มา พร้อม โทรศัพท์ประสานศูนย์ Refer เพื่อให้แพทย์ประสานงานส่งต่อกับ แพทย์  จากนั้นรีบส่งผู้ป่วยมา 2. ผู้ป่วยอื่นๆ ที่จะ Refer ผ่าน ER รพ. ปลายทาง  ให้ รอศูนย์ Refer ตอบรับก่อน 2.1 หาก ThaiRefer ตอบรับเรียบร้อยแล้ว จะแสดงโดย มี เครื่องหมายถูกสีเขียว ขึ้นที่ช่องตอบรับ  ให้ส่งผู้ป่วยมาได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ประสาน 2.2 ถ้ารพ. ปลายทางยังไม่ตอบรับภายใน 10 นาที ช่องตอบรับ จะแสดงเครื่องหมายดังภาพ  ให้โทรศัพท์ ประสานศูนย์ Refer เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเพิ่มเติม 2.3 กรณีระบบ ThaiRefer หรือ Internet ล่ม  ให้โทรศัพท์ ประสานศูนย์ Refer เพื่อประสานงาน ตามปกติ

3 click ส่งต่อโรค ทั่วไป

4 ใส่ HN Pop-up visit ต่างๆ เลือก visit ล่าสุด

5 กรอกข้อมูล ที่ต้องการส่ง ต่อ ข้อมูล พื้นฐานของ ผู้ป่วย ขึ้นโดย อัตโนมัติ

6 กรณีไปโดยรถพยาบาล ต้องกรอกเวลาที่รถออก เดินทาง สัญญาณชีพ, อาการสำคัญ, ประวัติ ปัจจุบัน การวินิจฉัย, การรักษา อย่าลืมใส่ ICD-10 ในช่อง ICD- 10 ด้วยนะคะ Diagnosis ช่องนี้ = การวินิจฉัยคร่าวๆที่ต้องการให้ปลายทาง เข้าใจได้ง่าย

7 แนบรูปภาพได้ 3 ช่องทาง 1.ถ่ายภาพ (shutter) 2. Browse 3. Print screen (Prt Sc) (Capture ทั้งหน้า) shutter

8 “ บันทึก ” เพื่อทำการส่ง ต่อข้อมูล “ พิมพ์ใบ นำส่ง ”

9 ใบนำส่ง อ่านง่ายกว่า ข้อมูลครบถ้วน กว่า นำให้แพทย์เซ็นต์ อย่าลืมประทับตรา โรงพยาบาลด้วย นะคะ

10 OPD New case ( สีเขียว ) กับ OPD นัดเดิม ( สีขาว ) แยกออกมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดการสับสน และ triage ผิด Menu ส่งต่อ OPD case ใน v.1.5 หากจุดรับบริการ = OPD แต่ triage สีเหลือง ให้กดปุ่ม “ ส่งต่อทั่วไป ”

11 หากพิมพ์ยังไม่เสร็จ และต้องการ save ไว้ก่อน โดยที่ยังไม่ส่งเข้า datacenter ให้กดปุ่ม “ Save draft ” ไว้ก่อนนะคะ อย่าลืมกด Send ด้วยนะคะ

12 Save draft Icon “Save draft” case ที่เรา ยังพิมพ์ไม่เสร็จ อย่าลืมกด Send ด้วยนะคะ เพื่อให้ ปลายทางรับ ข้อมูลได้

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google