งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมษายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยทั่วไป โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมษายน 2557

2 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน ER โรงพยาบาลลำปาง
ผู้ป่วยหนักวิกฤต Resuscitation , Emergency fast track (Stroke fast track , STEMI fast track)  ให้ key ThaiRefer มา พร้อมโทรศัพท์ประสานศูนย์ Refer เพื่อให้แพทย์ประสานงานส่งต่อกับแพทย์  จากนั้นรีบส่งผู้ป่วยมา ผู้ป่วยอื่นๆ ที่จะ Refer ผ่าน ER รพ.ปลายทาง  ให้รอศูนย์ Refer ตอบรับก่อน 2.1 หาก ThaiRefer ตอบรับเรียบร้อยแล้ว จะแสดงโดย มีเครื่องหมายถูกสีเขียว ขึ้นที่ช่องตอบรับ  ให้ส่งผู้ป่วยมาได้ โดยไม่ต้องโทรศัพท์ประสาน 2.2 ถ้ารพ.ปลายทางยังไม่ตอบรับภายใน 10 นาที ช่องตอบรับจะแสดงเครื่องหมายดังภาพ  ให้โทรศัพท์ประสานศูนย์ Refer เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเพิ่มเติม 2.3 กรณีระบบ ThaiRefer หรือ Internet ล่ม  ให้โทรศัพท์ประสานศูนย์ Refer เพื่อประสานงานตามปกติ

3 click ส่งต่อโรคทั่วไป

4 ใส่ HN Pop-up visit ต่างๆ เลือก visit ล่าสุด

5 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
ขึ้นโดยอัตโนมัติ กรอกข้อมูล ที่ต้องการส่งต่อ

6 Diagnosis ช่องนี้ = กรณีไปโดยรถพยาบาล ต้องกรอกเวลาที่รถออกเดินทาง
สัญญาณชีพ , อาการสำคัญ , ประวัติปัจจุบัน การวินิจฉัย , การรักษา Diagnosis ช่องนี้ = การวินิจฉัยคร่าวๆที่ต้องการให้ปลายทางเข้าใจได้ง่าย อย่าลืมใส่ ICD-10 ในช่อง ICD-10 ด้วยนะคะ

7 แนบรูปภาพได้ 3 ช่องทาง ถ่ายภาพ (shutter) 2. Browse
3. Print screen (Prt Sc) (Capture ทั้งหน้า) shutter

8 เพื่อทำการส่งต่อข้อมูล
“บันทึก” เพื่อทำการส่งต่อข้อมูล “พิมพ์ใบนำส่ง”

9 อย่าลืมประทับตราโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ใบนำส่ง นำให้แพทย์เซ็นต์ อย่าลืมประทับตราโรงพยาบาลด้วยนะคะ อ่านง่ายกว่า ข้อมูลครบถ้วนกว่า

10 Menu ส่งต่อ OPD case ใน v.1.5
แยกออกมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดการสับสน และ triage ผิด OPD New case (สีเขียว) กับ OPD นัดเดิม (สีขาว) หากจุดรับบริการ = OPD แต่ triage สีเหลือง ให้กดปุ่ม “ส่งต่อทั่วไป”

11 ให้กดปุ่ม “Save draft” ไว้ก่อนนะคะ
อย่าลืมกด Send ด้วยนะคะ หากพิมพ์ยังไม่เสร็จ และต้องการ save ไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ส่งเข้า datacenter ให้กดปุ่ม “Save draft” ไว้ก่อนนะคะ

12 อย่าลืมกด Send ด้วยนะคะ เพื่อให้ปลายทางรับข้อมูลได้
Save draft Icon “Save draft” case ที่เรายังพิมพ์ไม่เสร็จ อย่าลืมกด Send ด้วยนะคะ เพื่อให้ปลายทางรับข้อมูลได้

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google