งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com. 1. เลือกเมนู จัดการ 2. เลือกเมนูหมวดคำถาม ก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้ เป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com. 1. เลือกเมนู จัดการ 2. เลือกเมนูหมวดคำถาม ก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้ เป็นหมวดหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com

2 1. เลือกเมนู จัดการ 2. เลือกเมนูหมวดคำถาม ก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้ เป็นหมวดหมู่

3 www.themegallery.com 3. เลือกเมนูเพิ่ม หมวด 4. กรณีที่ต้องการ แก้ไขชื่อหมวด คำถามที่มีอยู่แล้ว ก็เลือกแก้ไข

4 www.themegallery.com 5. กรอกชื่อหมวด คำถามตามที่ ต้องการ 6. กด บันทึก

5 www.themegallery.com ขั้นต่อไปเลือก คลังคำถาม เพื่อ ออกแบบข้อสอบ ชนิดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 1. เลือกรูปแบบ ข้อสอบตามที่ ต้องการ 2. เลือกสร้าง รูปแบบข้อสอบ

6 www.themegallery.com กรณีเลือกข้อสอบ แบบถูก - ผิด 1. เลือกหมวดคำถาม เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ใน หมวดคำถามใด 2. กรอก ประโยคคำถาม 3. คลิกคำตอบของคำถาม นี้ว่าถูกหรือผิด

7 www.themegallery.com กรณีเลือกข้อสอบ แบบจับคู่ 1. เลือกหมวดคำถาม เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ใน หมวดคำถามใด 2. กรอกประโยค คำถามในแต่ละข้อ 3. คลิกคำตอบของคำถาม นี้

8 www.themegallery.com 4. กรอกคำตอบที่ ต้องการให้จับคู่ 5. จากนั้นเลือก บันทึกข้อสอบ

9 www.themegallery.com กรณีเลือกข้อสอบ แบบปรนัย 1. เลือกหมวดคำถาม เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้อยู่ใน หมวดคำถามใด 2. กรอกประโยค คำถามในแต่ละข้อ 3. กรอกคำตอบในแต่ละ ตัวเลือก 4. เลือกในตัวเลือกที่เป็น คำตอบที่ถูกต้อง

10 www.themegallery.com กรณีเลือกข้อสอบ แบบปรนัย ( ต่อ ) 5. จากนั้นเลือก บันทึกข้อสอบ

11 www.themegallery.com เมื่อสร้างหมวดคำถาม และคลัง คำถามเรียบร้อยแล้ว เราก็มามา สร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 1. กรอกชื่อ แบบทดสอบ 4. บันทึก แบบทดสอบ 3. กำหนดระยะเวลา เริ่มต้น - สิ้นสุดการ ให้นักเรียนทำ ข้อสอบ 2. กรอกรายละเอียด ข้อกำหนดของ แบบทดสอบ

12 www.themegallery.com หลังจากสร้างแบบทดสอบเสร็จ สิ้นแล้ว ต้องการเอาคำถามใส่ใน แบบทดสอบ ดังนี้ 1. เลือกเมนู จัดการ 2. เลือกเมนู แบบสอบถาม 3. เลือกชื่อแบบทดสอบที่ต้องการให้ นักเรียนทดสอบ 4. เลือกคำถามที่ จะนำมาใส่ใน แบบทดสอบนี้

13 www.themegallery.com 5. เลือกเมนูเพิ่ม คำถามจะปรากฎ คำถามที่มีในคลัง คำถาม 6. เลือกคำถามที่ต้องการให้มี ในแบบทดสอบ พร้อมทั้ง กำหนดคะแนนในแต่ละข้อ คำถาม 7. เลือก ปรับปรุง.. แค่นี้เราก็จะได้แบบทดสอบแล้วค่ะ... โดยนักเรียนสามารถดูได้จากประกาศ หรือในหัวข้อแบบทดสอบ.. จะมี เครื่องหมาย  แสดงว่ามีแบบทดสอบ ที่ต้องทำค่ะ..

14 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com. 1. เลือกเมนู จัดการ 2. เลือกเมนูหมวดคำถาม ก่อน เพื่อจัดระเบียบข้อสอบให้ เป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google