งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

2 www.gpf.or.th GPF Web Service มี 7 บริการดังนี้ 1. เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน 3. ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก 4. การคำนวณเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 5. ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 6. กิจกรรมสมาชิก 7. ติดต่อ กบข.

3 www.gpf.or.th 1. ใส่ User ID ( เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ) 1. กรณีสมาชิกได้ Username และ Password ครั้งแรก 2. ใส่ Password ที่ ได้รับจาก กบข. ครั้งล่าสุด เช่น จากใบแจ้ง ยอดเงินปี 49/ อีเมล์ / ไปรษณีย์ 3. กรณีลืม หรือไม่ได้รับ Password ( ข้อ 2) กรุณากดปุ่ม นี้ หมายเหตุ หาก ท่านใส่ Password ผิด 3 ครั้งระบบ จะ Lock การเข้า ใช้บริการ ทันที 4. คลิกยอมรับ ที่นี่ เพื่อ เข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

4 www.gpf.or.th 2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ชัดเจน คลิกที่นี่เพื่อ ยอมรับ ข้อตกลงและ เข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

5 www.gpf.or.th 3. กรอก e-mail address ขอท่านให้ถูกต้อง 1. ใส่ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของท่านให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. กรณีไม่มี อีเมล์ คลิก ที่นี่ 4. คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ ขั้นตอนต่อไป 3. กรณีมีอีเมล์ กรอก อีเมล์ของท่านให้ เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด

6 www.gpf.or.th ในหน้าถัดไป ระบบจะบังคับให้ท่านต้องเปลี่ยน Password (Password ล่าสุดที่ได้รับจาก กบข.) โดย Password ใหม่ท่านจะต้องกำหนดขึ้นเอง เป็นตัวเลขจำนวน 8 หลัก ( ห้ามเว้นวรรค ) ซึ่งท่านจะต้องจำไว้โดยตลอดสำหรับเข้าใช้งาน GPF Web Service ในครั้งต่อ ๆ ไป ** หมายเหตุ 1.User ID และ Password เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล 2. กรณีลืม Password ท่านจะต้องเข้าไปทำการขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

7 www.gpf.or.th 4. หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ( หลัง Verify First Sign On)

8 www.gpf.or.th 5. หน้าจอหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ การใช้บริการหน้า หลัก

9 www.gpf.or.th เข้าสู่หน้าหลักของ GPF Web Service เลือกบริการที่ต้องการใช้ใน แต่ละเมนู

10 www.gpf.or.th กดปุ่มนี้ เมื่อลืม รหัสผ่าน วิธีปฏิบัติกรณีลืมรหัสผ่าน

11 www.gpf.or.th เมื่อกดปุ่ม “ ลืมรหัสผ่าน ” จะขึ้นหน้าจอให้ระบุข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ 1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน 2. ยืนยันการขอ รหัส

12 www.gpf.or.th กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านทาง E-mail กรอกข้อมูล และระบุ ช่องทางให้ ครบถ้วน กดปุ่มยืนยัน การขอ รหัสผ่านใหม่

13 www.gpf.or.th ( กรุณาอย่าตอบกลับ อีเมล์นี้ ) เรียน คุณ aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa รหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ GPF Web Service และ IVR ได้ถูกกำหนดขึ้นใหม่ตามที่ท่านขอแล้ว กรุณาใช้ข้อมูลใหม่ต่อไปนี้ในการเข้าใช้บริการใน ครั้งถัดไป รหัสประจำตัว (User ID): xxxxxxxxxxx รหัสผ่าน (Password): xxxxxxxxx ขอบคุณที่ใช้บริการ, ทีมงานบริการข้อมูล GPF Web Service รหัสผ่านจะส่งให้สมาชิกตาม E-mail ที่สมาชิกแจ้งทันที โดยมีข้อความดังนี้

14 www.gpf.or.th กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ทางไปรษณีย์ กรอก ข้อมูล ให้ ครบถ้วน กดปุ่มยืนยันการ ขอรหัสผ่านใหม่

15 www.gpf.or.th เมื่อกดยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่ กดปุ่นนี้เพื่อ ยืนยัน ข้อมูลและ ออกจาก ระบบ


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google