งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

2 GPF Web Service มี 7 บริการดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
มี 7 บริการดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก การคำนวณเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กิจกรรมสมาชิก ติดต่อ กบข.

3 1. กรณีสมาชิกได้ Username และ Password ครั้งแรก
1.ใส่ User ID (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) 3.กรณีลืมหรือไม่ได้รับPassword (ข้อ 2) กรุณากดปุ่มนี้ 2. ใส่ Password ที่ได้รับจาก กบข.ครั้งล่าสุด เช่น จากใบแจ้งยอดเงินปี 49/อีเมล์/ไปรษณีย์ 4. คลิกยอมรับที่นี่ เพื่อ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป หมายเหตุ หากท่านใส่ Password ผิด 3 ครั้งระบบ จะ Lock การเข้าใช้บริการ ทันที

4 คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อตกลงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ชัดเจน คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อตกลงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

5 3. กรอก e-mail address ขอท่านให้ถูกต้อง
2. กรณีไม่มีอีเมล์ คลิกที่นี่ 1. ใส่ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง 4.คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 3.กรณีมีอีเมล์ กรอกอีเมล์ของท่านให้เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด

6 เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
ในหน้าถัดไป ระบบจะบังคับให้ท่านต้องเปลี่ยน Password (Password ล่าสุดที่ได้รับจาก กบข.) โดย Password ใหม่ท่านจะต้องกำหนดขึ้นเอง เป็นตัวเลขจำนวน 8 หลัก(ห้ามเว้นวรรค) ซึ่งท่านจะต้องจำไว้โดยตลอดสำหรับเข้าใช้งาน GPF Web Service ในครั้งต่อ ๆ ไป ** หมายเหตุ User ID และ Password เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล กรณีลืม Password ท่านจะต้องเข้าไปทำการขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

7 4. หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (หลัง Verify First Sign On)

8 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การใช้บริการหน้าหลัก
5. หน้าจอหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การใช้บริการหน้าหลัก

9 เลือกบริการที่ต้องการใช้ในแต่ละเมนู
เข้าสู่หน้าหลักของ GPF Web Service เลือกบริการที่ต้องการใช้ในแต่ละเมนู

10 กดปุ่มนี้เมื่อลืมรหัสผ่าน
วิธีปฏิบัติกรณีลืมรหัสผ่าน กดปุ่มนี้เมื่อลืมรหัสผ่าน

11 1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เมื่อกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะขึ้นหน้าจอให้ระบุข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ 1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2.ยืนยันการขอรหัส

12 กรอกข้อมูลและระบุช่องทางให้ครบถ้วน กดปุ่มยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่
กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านทาง กรอกข้อมูลและระบุช่องทางให้ครบถ้วน กดปุ่มยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่

13 รหัสผ่านจะส่งให้สมาชิกตาม E-mail ที่สมาชิกแจ้งทันที โดยมีข้อความดังนี้
(กรุณาอย่าตอบกลับ อีเมล์นี้) เรียน คุณ aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa รหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ GPF Web Service และ IVR ได้ถูกกำหนดขึ้นใหม่ตามที่ท่านขอแล้ว กรุณาใช้ข้อมูลใหม่ต่อไปนี้ในการเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป รหัสประจำตัว (User ID): xxxxxxxxxxx รหัสผ่าน (Password): xxxxxxxxx ขอบคุณที่ใช้บริการ, ทีมงานบริการข้อมูล GPF Web Service

14 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่
กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่

15 กดปุ่นนี้เพื่อยืนยันข้อมูลและออกจากระบบ
เมื่อกดยืนยันการขอรหัสผ่านใหม่ กดปุ่นนี้เพื่อยืนยันข้อมูลและออกจากระบบ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนง่ายๆ ในการ เข้าใช้บริการ GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google