งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข. ขั้นตอนง่าย ๆ ใน การเข้าใช้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข. ขั้นตอนง่าย ๆ ใน การเข้าใช้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข. ขั้นตอนง่าย ๆ ใน การเข้าใช้บริการ

2 www.gpf.or.th GPF Web Service มี 6 บริการดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน 2. ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก 3. ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 4. กิจกรรมสมาชิก 5. ติดต่อ กบข. 6. การคำนวณเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ ( ปิดปรับปรุงบริการชั่วคราว )

3 www.gpf.or.th 1. ใส่ User ID ( เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ) 1. กรณีสมาชิกได้ Username และ Password ครั้งแรก 2. ใส่ Password ที่ ได้รับจาก กบข. ครั้งล่าสุด เช่น จากใบแจ้ง ยอดเงินปี 49/ อีเมล์ / ไปรษณีย์ 3. กรณีลืม รหัสผ่าน กรุณา ติดต่อ 1179 กด 6 หมายเหตุ หากท่านใส่ Password ผิด 3 ครั้งระบบ จะ Lock การเข้าใช้ บริการ ทันที 4. คลิกยอมรับ ที่นี่ เพื่อ เข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

4 www.gpf.or.th 2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ชัดเจน คลิกที่นี่เพื่อ ยอมรับ ข้อตกลงและ เข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

5 www.gpf.or.th 3. กรอก e-mail address ขอท่านให้ถูกต้อง 1. ใส่ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของท่านให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. กรณีไม่มี อีเมล์ คลิก ที่นี่ 4. คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ ขั้นตอนต่อไป 3. กรณีมีอีเมล์ กรอก อีเมล์ของท่านให้ เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด

6 www.gpf.or.th ** หมายเหตุ 1.User ID และ Password เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วน บุคคล 2. กรณีลืม Password ท่านจะต้องติดต่อ 1179 กด 6 เพื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ กบข. เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ในหน้าถัดไประบบจะบังคับให้ท่าน ต้องเปลี่ยน Password (Password ล่าสุดที่ได้รับจาก กบข.) โดย Password ใหม่ท่านจะต้อง กำหนดขึ้นเองเป็นตัวเลขจำนวน 8 หลัก ( ห้ามเว้นวรรค ) ซึ่งท่านจะต้อง จำไว้โดยตลอดสำหรับเข้าใช้งาน GPF Web Service ในครั้งต่อ ๆ ไป

7 www.gpf.or.th 4. หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ( หลัง Verify First Log On)

8 www.gpf.or.th 5. หน้าจอหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ การใช้บริการหน้า หลัก

9 www.gpf.or.th เข้าสู่หน้าหลักของ GPF Web Service เลือกบริการที่ต้องการใช้ใน แต่ละเมนู

10 www.gpf.or.th วิธีปฏิบัติกรณีลืมรหัสผ่าน หมายเหตุ การขอรหัสผ่านใหม่ กรุณาติดต่อ 1179 กด 6 เพื่อติดต่อ เจ้าหน้าที่ โดยสมาชิก สามารถเลือกช่องทางในการรับรหัสผ่านใหม่ 2 ช่องทาง 1. จัดส่งรหัสผ่านทางอีเมล์ 2. จัดส่งรหัสผ่านทางไปรษณีย์ ( ภายใน 15 วันทำการ ไม่นับ รวมเสาร์ - อาทิตย์ )

11 www.gpf.or.th ( กรุณาอย่าตอบกลับ อีเมล์นี้ ) เรียน คุณ aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa รหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ GPF Web Service และ IVR ได้ถูกกำหนดขึ้นใหม่ตามที่ท่านขอแล้วกรุณาใช้ ข้อมูลใหม่ต่อไปนี้ในการเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป รหัสประจำตัว (User ID) : xxxxxxxxxx xx รหัสผ่าน (Password) : xxxxxxxxxx xx ขอบคุณที่ใช้บริการ, ทีมงานบริการข้อมูล GPF Web Service รหัสผ่านจะส่งให้สมาชิกตาม e-Mail ที่สมาชิกแจ้งทันที โดยมีข้อความดังนี้

12 www.gpf.or.th กรณีเลือกช่องทางการรับรหัสผ่านใหม่ทางไปรษณีย์ กบข. จะทำการจัดส่งรหัสผ่าน ให้ท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมเสาร์ - อาทิตย์ )... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร 1179 กด 6

13 www.gpf.or.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th GPF Web Service สำหรับสมาชิก กบข. ขั้นตอนง่าย ๆ ใน การเข้าใช้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google