งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1
วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน

2 การทบทวน การปฎิบัติงาน

3 การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

4 ขั้นตอนการทำรายการสมาชิกในฐานข้อมูล
ติดบาร์โค้ดสำหรับยืม – คืน ตรงกลางด้านหลังของบัตรบุคลากร หรือ ช่องติดบาร์โค้ดในบัตรสมาชิก เข้าเมนู Circulation เลือก Patron New หรือ F7 หรือคลิกไอคอน ปรากฏหน้า Marc Edit พิมพ์ข้อมูลในหน้า Marc Edit ดังรายการต่อไปนี้

5

6 จากนั้น กดปุ่ม F11 เพื่อบันทึกข้อมูล

7 การยืมหนังสือ

8 สิทธิการยืมหนังสือ

9 การยืมหนังสือ เข้าสู่ระบบ ยืม – คืน กดปุ่ม F5 หรือ คลิกที่ไอคอน ปรากฏหน้า Patron Access ใส่หมายเลขสมาชิกหรือยิงผ่านบัตรประจำตัวนักศึกษา/บุคลากร แล้วกด OK หรือ Enter ปรากฏหน้า Checkout ยิงหมายเลขบาร์โค้ดของหนังสือที่ช่อง Item barcode ตรวจสอบความถูกต้อง และ ประทับตราวันกำหนดส่งในหนังสือ ทำการลบสัญญาณแถบแม่เหล็กที่หนังสือก่อนนำหนังสือออกจากห้องสมุด

10 ข้อมูลค่าปรับ การจอง จำนวนหนังสือค้างส่ง และ จำนวนหนังสือที่ยืม ของ สมาชิก
ยิงหมายเลขบาร์โค้ด

11 การคืนหนังสือ

12 เข้าสู่ระบบ ยืม – คืน กดปุ่ม F4 หรือ คลิกที่ไอคอน
การคืนหนังสือ เข้าสู่ระบบ ยืม – คืน กดปุ่ม F4 หรือ คลิกที่ไอคอน ปรากฏหน้า Check In จากนั้นยิงหมายเลขบาร์โค้ดของหนังสือในช่อง Item Barcode ยิงหมายเลขบาร์โค้ด

13 ประทับตราวันที่คืนหนังสือ และ ตั้งสัญญาณกันขโมย
การคืนหนังสือ (ต่อ) ตรวจสอบความถูกต้องของการคืนหนังสือ ถ้าหนังสือที่คืนมีค่าปรับ ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าปรับให้เรียบร้อย และรับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบจำนวนหนังสือที่ค้างส่ง โดยคลิกขวาที่เมาส์ เลือก Patron Activity จะปรากฏหน้าข้อมูลสมาชิก ตรวจสอบว่ายังมีหนังสือค้างส่งหรือค้างค่าปรับไม่ โดยคลิกดูที่ Activity และ Account ประทับตราวันที่คืนหนังสือ และ ตั้งสัญญาณกันขโมย ** หากหนังสือเล่มที่คืนมีคนจองหนังสือไว้ ในระบบจะปรากฏคำว่า Pending ให้เก็บหนังสือไว้ที่ชั้นพักหนังสือจอง พร้อมแนบแบบฟอร์มการจองหนังสือ ไว้ในตัวเล่มของหนังสือนั้น

14 การลดค่าปรับ

15 ระเบียบการลดค่าปรับ 500 – 1,500 บาท ลด 30 % 1,501 – 3,000 บาท ลด 50 %
500 – 1,500 บาท ลด 30 % 1,501 – 3,000 บาท ลด 50 % 3,001 บาทขึ้นไป ลด 70 % เมื่อลดค่าปรับแล้ว อย่าลืมกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการลดค่าปรับด้วยนะจ๊ะ

16 การแจ้งหนังสือหาย และระเบียบการชดใช้กรณีหนังสือหาย

17

18 ใบแจ้งหนังสือหาย

19

20 แบบฟอร์มหนังสือหาย ชดใช้เงิน
อย่าลืมกรอกข้อมูลนะครับ..แบบฟอร์มอยู่ในแฟ้มข้างโต๊ะ บรรณารักษ์

21 แบบฟอร์มหนังสือหาย ซื้อหนังสือชดใช้

22 การจองหนังสือ

23 ขั้นตอนการจองหนังสือ
ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง หรือค้นหา Item Barcode โดยเลือก Search ที่เมนูบาร์ พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือหมายเลขลงในช่องค้นหา จากนั้น คลิก Search

24 ขั้นตอนการจองหนังสือ (ต่อ)
หน้าจอจะปรากฏรายการของหนังสือเล่มนั้นๆ เลือก Item ที่ปรากฏ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Request Item หากไม่มี ปุ่ม Request Item ให้คลิกขวาที่รายการหนังสือ และเลือก Item Requests

25 ขั้นตอนการจองหนังสือ (ต่อ)
ปรากฏหน้า New Request for Item ยิงหมายเลขสมาชิกจากบัตรของผู้จอง ในช่อง Patron Barcode จากนั้นกด Next

26 ขั้นตอนการจองหนังสือ (ต่อ)
คลิกคำว่า Hold ในช่อง Request Type เพื่อทำการจองเฉพาะ Item Barcode หากไม่คลิก Hold จะเป็นการจองที่ Item Barcode ใดก็ได้ จากนั้นกด Next

27 ขั้นตอนการจองหนังสือ (ต่อ)
ระบบจะกำหนดให้ระบุวันสิ้นสุดการจอง ให้กรอกวันที่โดยเลื่อนจากวันกำหนดคืนไป 3 วัน จากนั้นคลิกปุ่ม Next คลิกปุ่ม Finish เพื่อยืนยัน เสร็จสิ้นขั้นตอน

28 ฉีกให้ผู้ใช้เก็บไว้ 1 ใบ และเก็บไว้ที่เค้าเตอร์ 1 ใบจ้า
ขั้นตอนการจองหนังสือ (ต่อ) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจองหนังสือ กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ฉีกให้ผู้ใช้เก็บไว้ 1 ใบ และเก็บไว้ที่เค้าเตอร์ 1 ใบจ้า

29 ปัญหา การปฎิบัติงาน

30 มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google