งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะ เสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะ เสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะ เสน

2 การทบทวน การ ปฎิบัติงาน

3 การทำบัตรสมาชิก ห้องสมุด

4 ขั้นตอนการทำรายการสมาชิกใน ฐานข้อมูล ติดบาร์โค้ดสำหรับยืม – คืน ตรงกลาง ด้านหลังของบัตรบุคลากร หรือ ช่องติด บาร์โค้ดในบัตรสมาชิก เข้าเมนู Circulation เลือก Patron New หรือ F7 หรือคลิกไอคอน ปรากฏหน้า Marc Edit พิมพ์ข้อมูลในหน้า Marc Edit ดังรายการ ต่อไปนี้

5

6 จากนั้น กดปุ่ม F11 เพื่อ บันทึกข้อมูล

7 การยืมหนังสือ

8 สิทธิการยืมหนังสือ

9 การยืมหนังสือ เข้าสู่ระบบ ยืม – คืน กดปุ่ม F5 หรือ คลิกที่ ไอคอน ปรากฏหน้า Patron Access ใส่หมายเลข สมาชิกหรือยิงผ่านบัตรประจำตัวนักศึกษา / บุคลากร แล้วกด OK หรือ Enter ปรากฏหน้า Checkout ยิงหมายเลขบาร์โค้ด ของหนังสือที่ช่อง Item barcode ตรวจสอบความถูกต้อง และ ประทับตราวัน กำหนดส่งในหนังสือ ทำการลบสัญญาณแถบแม่เหล็กที่หนังสือก่อน นำหนังสือออกจากห้องสมุด

10 ยิงหมายเลข บาร์โค้ด ข้อมูลค่าปรับ การจอง จำนวน หนังสือค้างส่ง และ จำนวน หนังสือที่ยืม ของ สมาชิก

11 การคืนหนังสือ

12 เข้าสู่ระบบ ยืม – คืน กดปุ่ม F4 หรือ คลิกที่ ไอคอน ปรากฏหน้า Check In จากนั้นยิงหมายเลข บาร์โค้ดของหนังสือในช่อง Item Barcode ยิงหมายเลข บาร์โค้ด

13 การคืนหนังสือ ( ต่อ ) ตรวจสอบความถูกต้องของการคืนหนังสือ ถ้า หนังสือที่คืนมีค่าปรับ ให้ผู้ใช้บริการชำระ ค่าปรับให้เรียบร้อย และรับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบจำนวนหนังสือที่ค้างส่ง โดยคลิกขวา ที่เมาส์ เลือก Patron Activity จะปรากฏหน้า ข้อมูลสมาชิก ตรวจสอบว่ายังมีหนังสือค้างส่ง หรือค้างค่าปรับไม่ โดยคลิกดูที่ Activity และ Account ประทับตราวันที่คืนหนังสือ และ ตั้งสัญญาณกัน ขโมย ** หากหนังสือเล่มที่คืนมีคนจองหนังสือไว้ ในระบบจะ ปรากฏคำว่า Pending ให้เก็บหนังสือไว้ที่ชั้นพัก หนังสือจอง พร้อมแนบแบบฟอร์มการจองหนังสือ ไว้ ในตัวเล่มของหนังสือนั้น

14 การลดค่าปรับ

15 ระเบียบการลดค่าปรับ เมื่อลดค่าปรับแล้ว อย่าลืม กรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึก การลดค่าปรับด้วยนะจ๊ะ 500 – 1,500 บาทลด 30 % 1,501 – 3,000 บาทลด 50 % 3,001 บาทขึ้นไปลด 70 %

16 การแจ้งหนังสือ หาย และระเบียบการชดใช้กรณีหนังสือ หาย

17

18 ใบแจ้งหนังสือหาย

19

20 แบบฟอร์มหนังสือหาย ชดใช้เงิน อย่าลืมกรอก ข้อมูลนะครับ.. แบบฟอร์มอยู่ ในแฟ้มข้างโต๊ะ บรรณารักษ์

21 แบบฟอร์มหนังสือหาย ซื้อ หนังสือชดใช้

22 การจองหนังสือ

23 ขั้นตอนการจองหนังสือ 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจอง หรือค้นหา Item Barcode โดยเลือก Search ที่เมนูบาร์ 2. พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือหมายเลขลงในช่องค้นหา จากนั้น คลิก Search

24 ขั้นตอนการจองหนังสือ ( ต่อ ) 3. หน้าจอจะปรากฏรายการของหนังสือเล่ม นั้นๆ เลือก Item ที่ปรากฏ จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Request Item หากไม่มี ปุ่ม Request Item ให้คลิกขวาที่รายการหนังสือ และ เลือก Item Requests

25 ขั้นตอนการจองหนังสือ ( ต่อ ) 4. ปรากฏหน้า New Request for Item ยิง หมายเลขสมาชิกจากบัตรของผู้จอง ใน ช่อง Patron Barcode จากนั้นกด Next

26 ขั้นตอนการจองหนังสือ ( ต่อ ) 5. คลิกคำว่า Hold ในช่อง Request Type เพื่อทำการจองเฉพาะ Item Barcode หาก ไม่คลิก Hold จะเป็นการจองที่ Item Barcode ใดก็ได้ จากนั้นกด Next

27 ขั้นตอนการจองหนังสือ ( ต่อ ) 6. ระบบจะกำหนดให้ระบุวันสิ้นสุดการจอง ให้ กรอกวันที่โดยเลื่อนจากวันกำหนดคืนไป 3 วัน จากนั้นคลิกปุ่ม Next 7. คลิกปุ่ม Finish เพื่อยืนยัน เสร็จสิ้นขั้นตอน

28 กรอกข้อมูลเสร็จ แล้ว ฉีกให้ผู้ใช้เก็บไว้ 1 ใบ และเก็บไว้ที่เค้า เตอร์ 1 ใบจ้า กรอกข้อมูลเสร็จ แล้ว ฉีกให้ผู้ใช้เก็บไว้ 1 ใบ และเก็บไว้ที่เค้า เตอร์ 1 ใบจ้า ขั้นตอนการจองหนังสือ ( ต่อ ) 7. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการจองหนังสือ

29 ปัญหา การ ปฎิบัติงาน

30 มาร่วม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กันนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะเสน KM งานบริการยืม – คืน ครั้งที่ 1 วิทยากร คุณประทวน นันต๊ะ เสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google